The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. How many languages __________________ in Canada?

  1.   speak
  2.   are speaking
  3.   spoke
  4.   are spoken
 2. The New Year tree ____________ already ______________.

  1.   is, decorated
  2.   was, decorated
  3.   has, been decorated
  4.   will, be decorated
 3. The film ___________________ from 5 till 7 yesterday.

  1.   watched
  2.   was watching
  3.   was watched
  4.   was being watched
 4. This castle _______________ in the 15th century.

  1.   is built
  2.   was built
  3.   has been built
  4.   is being built
 5. Paper ________________ from wood.

  1.   is made
  2.   was made
  3.   is making
  4.   has made
 6. His new article __________________ next month.

  1.   was published
  2.   is published
  3.   will be published
  4.   will have been published
 7. Jane said that she ____________________ to a birthday party.

  1.   was invited
  2.   has been invited
  3.   will be invited
  4.   had been invited
 8. You should be careful about the words you say, this conversation _____________. 

  1.   is recorded
  2.   is being recorded
  3.   was recorded
  4.   has been recorded
 9. The dinner ______________ by the time my son returned from school.

  1.   had cooked
  2.   had been cooked
  3.   was cooked
  4.   was being cooked
 10. His computer ________________ now.

  1.   is being repaired
  2.   is repairing
  3.   has been repaired
  4.   will be repaired
 11. Have you heard the news? Large deposits of granite _______________ in our region.

  1.   is discovered
  2.   was discovered
  3.   has been discovered
  4.   have been discovered
 12. The text ________________ by tomorrow morning. 

  1.   will translated
  2.   will be translated
  3.   will have been translated
  4.   has been translated
 13. Great Britain ______________ from European continent by the North Sea and the English Channel.

  1.   is separated
  2.   was separated
  3.   will be separated
  4.   has been separated
 14. These trees ________________ last autumn.

  1.   was planted
  2.   were planted
  3.   have been planted
  4.   will be planted
 15. When I entered the classroom, that question _______________ .

  1.   was discussed
  2.   had been discussed
  3.   was discussing
  4.   was being discussed
 16. Wait a minute! My test ______________ yet.

  1.   isn't finished
  2.   hasn't been finished
  3.   hasn't finished
  4.   isn't being finished
 17. When ___________ Zhytomyr ___________?

  1.   was, founded
  2.   was, being founded
  3.   did, founded
  4.   had, founded
 18. The teacher said that our dictations __________________ the next day.

  1.   will be checked
  2.   would be checked
  3.   will have been checked
  4.   would have been checked
 19. ____________ the work ___________ by 8 o'clock?

  1.   Will, be done
  2.   Will be, done
  3.   Will, has been done
  4.   Will, have been done
 20. When ________________________?

  1.   was invented the telephone
  2.   the telephone was invented
  3.   was the telephone invented
  4.   has the telephone been invented
Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Схожі матеріали
15.09.2020 Матеріали для практичних занять та самостійної роботи ОК "Польська мова"
15.09.2020 Орієнтовний перелік екзаменаційних питання ОК "Польська мова" для політологів
27.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали (2 курс)
27.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали (3 курс)
27.10.2015 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» (4 курс)
27.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали (4 курс)
27.10.2015 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» (3 курс)
27.10.2015 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» (2 курс)
27.10.2015 Sequence of Tenses and Reported Speech
27.10.2015 Ukraine

Тести даної категорії
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів

Останні створені тести
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
Рекомендовані лекції
12.12.2010 Циклічні програми
12.12.2010 Множини
24.04.2020 Еколого-розвивальне середовище в ЗДО Проект екологічної стежки
28.08.2020 Тези лекції Тема 1 з ОК "Конституціоналізм і правова політика"
24.04.2020 Практичні методи ознайомлення дітей з природою (праця дітей у природі)
26.09.2012 Програмне забезпечення (ПЗ). Апаратне забезпечення інформаційної системи
15.09.2020 Плани лекційних занять з освітньої компоненти "Конституціоналізм і правова політика"
12.12.2010 Структура та синтаксис програм
15.09.2020 Організаційна структура Європейського Союзу
23.09.2014 Котлова Л.О. Психологія конфлікту : курс лекцій