The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. How many languages __________________ in Canada?

  1.   speak
  2.   are speaking
  3.   spoke
  4.   are spoken
 2. The New Year tree ____________ already ______________.

  1.   is, decorated
  2.   was, decorated
  3.   has, been decorated
  4.   will, be decorated
 3. The film ___________________ from 5 till 7 yesterday.

  1.   watched
  2.   was watching
  3.   was watched
  4.   was being watched
 4. This castle _______________ in the 15th century.

  1.   is built
  2.   was built
  3.   has been built
  4.   is being built
 5. Paper ________________ from wood.

  1.   is made
  2.   was made
  3.   is making
  4.   has made
 6. His new article __________________ next month.

  1.   was published
  2.   is published
  3.   will be published
  4.   will have been published
 7. Jane said that she ____________________ to a birthday party.

  1.   was invited
  2.   has been invited
  3.   will be invited
  4.   had been invited
 8. You should be careful about the words you say, this conversation _____________. 

  1.   is recorded
  2.   is being recorded
  3.   was recorded
  4.   has been recorded
 9. The dinner ______________ by the time my son returned from school.

  1.   had cooked
  2.   had been cooked
  3.   was cooked
  4.   was being cooked
 10. His computer ________________ now.

  1.   is being repaired
  2.   is repairing
  3.   has been repaired
  4.   will be repaired
 11. Have you heard the news? Large deposits of granite _______________ in our region.

  1.   is discovered
  2.   was discovered
  3.   has been discovered
  4.   have been discovered
 12. The text ________________ by tomorrow morning. 

  1.   will translated
  2.   will be translated
  3.   will have been translated
  4.   has been translated
 13. Great Britain ______________ from European continent by the North Sea and the English Channel.

  1.   is separated
  2.   was separated
  3.   will be separated
  4.   has been separated
 14. These trees ________________ last autumn.

  1.   was planted
  2.   were planted
  3.   have been planted
  4.   will be planted
 15. When I entered the classroom, that question _______________ .

  1.   was discussed
  2.   had been discussed
  3.   was discussing
  4.   was being discussed
 16. Wait a minute! My test ______________ yet.

  1.   isn't finished
  2.   hasn't been finished
  3.   hasn't finished
  4.   isn't being finished
 17. When ___________ Zhytomyr ___________?

  1.   was, founded
  2.   was, being founded
  3.   did, founded
  4.   had, founded
 18. The teacher said that our dictations __________________ the next day.

  1.   will be checked
  2.   would be checked
  3.   will have been checked
  4.   would have been checked
 19. ____________ the work ___________ by 8 o'clock?

  1.   Will, be done
  2.   Will be, done
  3.   Will, has been done
  4.   Will, have been done
 20. When ________________________?

  1.   was invented the telephone
  2.   the telephone was invented
  3.   was the telephone invented
  4.   has the telephone been invented
Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Схожі матеріали
15.09.2020 Матеріали для практичних занять та самостійної роботи ОК "Польська мова"
15.09.2020 Орієнтовний перелік екзаменаційних питання ОК "Польська мова" для політологів
21.08.2020 Методичні матеріали для організації самостійної роботи з обов’язкової освітньої компоненти "Основи спілкування науковою іноземною мовою" для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
21.08.2020 Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять обов’язкової освітньої компоненти "Основи спілкування науковою іноземною мовою" для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
21.08.2020 Завдання для підсумкового контролю з обов’язкової освітньої компоненти "Основи спілкування науковою іноземною мовою" для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
27.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали (2 курс)
27.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали (3 курс)
27.10.2015 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» (4 курс)
27.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали (4 курс)
27.10.2015 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» (3 курс)

Тести даної категорії
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
Рекомендовані лекції
17.02.2022 Теоретичні основи подання інформації
18.02.2022 Основні теги HTML.
28.09.2014 Лекції з курсу "Основи психокорекції"
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Тези
08.02.2022 Матеріали лекції 1 з ОК "Комп`ютерне моделювання"
17.02.2022 Документування і стандартизація програм. Порядок сертифікації
15.02.2022 Хостинг
12.12.2010 Рядки символів
15.02.2022 Основні поняття Інтернету
12.12.2010 Обробка графічної інформації