The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. Where ............ your brother live?

  1.   do
  2.   are
  3.   does
  4.   have
 2. He …………… a bath when the telephone rang.

  1.   was having
  2.   had
  3.   will have
  4.   has
 3. ............. they at the cinema last night?

  1.   was
  2.   were
  3.   did
  4.   will
 4. After he …………… to his girlfriend, he telephoned his mother.

  1.   spoke
  2.   was speaking
  3.   has spoken
  4.   had spoken
 5. At this time tomorrow I …………… an exam.

  1.   will take
  2.   took
  3.   will be taking
  4.   will have taken
 6. They …………… school three years ago.

  1.   finish
  2.   finished
  3.   will finish
  4.   have finished
 7. A secretary is a person who ……………. letters.

  1.   is typing
  2.   types
  3.   has typed
  4.   typed
 8. I …………… my homework at the moment.

  1.   do
  2.   did
  3.   am doing
  4.   had done
 9. Helen …………… her bed yet.

  1.   hasn’t made
  2.   didn’t make
  3.   hadn’t made
  4.   won’t make
 10. While he was watching TV his wife ……………  dinner.

  1.   was cooking
  2.   is cooking
  3.   cooks
  4.   cooked
 11. The boy .............. seven next year.

  1.   was
  2.   is
  3.   will be
  4.   will have
 12. Mary said that she …………… him at the party.

  1.   will see
  2.   saw
  3.   have seen
  4.   had seen
 13. Whom ............ you meet the day before yesterday?

  1.   do
  2.   did
  3.   have
  4.   will
 14. Listen! Somebody ............ behind the door.

  1.   sing
  2.   sings
  3.   is singing
  4.   was singing
 15. They ............ a new supermarket by the end of the year.

  1.   will build
  2.   will be building
  3.   will have built
  4.   built
 16. She hadn’t cleaned the room by the time they  …………… .

  1.   came back
  2.   come back
  3.   have come back
  4.   will come back
 17. I will have finished this work by the time you …………… .

  1.   will return
  2.   return
  3.   returned
  4.   have returned
 18. We .......... never been to London.

  1.   have
  2.   haven't
  3.   had
  4.   were
 19. You graduated from the university in 2005, ............? 

  1.   didn't you
  2.   haven't you
  3.   don't you
  4.   won't you
 20. I …………… the book. You may take it.

  1.   read
  2.   have read
  3.   had read
  4.   will read
Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Схожі матеріали
15.09.2020 Матеріали для практичних занять та самостійної роботи ОК "Польська мова"
15.09.2020 Орієнтовний перелік екзаменаційних питання ОК "Польська мова" для політологів
21.08.2020 Методичні матеріали для організації самостійної роботи з обов’язкової освітньої компоненти "Основи спілкування науковою іноземною мовою" для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
21.08.2020 Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять обов’язкової освітньої компоненти "Основи спілкування науковою іноземною мовою" для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
21.08.2020 Завдання для підсумкового контролю з обов’язкової освітньої компоненти "Основи спілкування науковою іноземною мовою" для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
27.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали (2 курс)
27.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали (3 курс)
27.10.2015 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» (4 курс)
27.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали (4 курс)
27.10.2015 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» (3 курс)

Тести даної категорії
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів

Останні створені тести
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
Рекомендовані лекції
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Слайди
22.02.2016 ОС та СП. Тема 1. Початкові відомості про операційні системи. Слайди
12.12.2010 ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування
05.04.2016 ОС та СП. Тема 7. Міжпроцесова та міжпотокова взаємодія. Слайди
26.09.2012 Програмне забезпечення (ПЗ). Апаратне забезпечення інформаційної системи
28.08.2020 Тези лекції Тема 1 з ОК "Конституціоналізм і правова політика"
15.03.2016 ОС та СП. Тема 4. Файлові системи. Слайди
15.09.2020 Організаційна структура Європейського Союзу
28.09.2014 Лекції з курсу "Сучасні підходи у психології особистості" для студентів VІ курсу спеціальностей 8.03010201 Психологія та 8.03010301 Практична психологія
28.09.2014 Лекції з курсу "Основи психокорекції"