Цивільний захист

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1.  

  1.   Цивільний захист України, це

          А.    захист людей в процесі трудової діяльності;

          Б.    захист людей в надзвичайних ситуаціях;

          В.   безпека людей в повсякденній діяльності;

   

  1. 2.     Який з названих заходів НЕ належить до завдань цивільного захисту?

          А. Збір і аналіз інформації про надзвичайні ситуації;

          Б.  Боротьба з наркоманією і алкоголізмом;

          В.  Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.

   

  1. 3.     Який з названих заходів НЕ належить до завдань цивільного захисту?

          А. Навчання населення вмінню діяти в надзвичайних ситуаціях;

          Б.  Організація захисту населення в надзвичайних ситуаціях;

          В.  Боротьба з організованою злочинністю.

   

  1. 4.     Який з названих заходів належить до завдань цивільного захисту?

          А. Боротьба з забрудненням атмосферного повітря

          Б.  Надання допомоги населенню у разі виникнення несприятливих умов чи нестандартних ситуацій

          В. Дотримання правил дорожнього руху

   

  1. 5.     Який з названих заходів НЕ належить до завдань цивільного захисту?

          А. Забезпечення безпеки людей в процесі трудової діяльності

          Б. Розробка і використання науково-технічних програм з питань цивільного захисту

         В.  Здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту

   

  1. 6.     До надзвичайних ситуацій державного рівня належать такі надзвичайні ситуації, які:

    А. поширились чи можуть поширитись на територію сусідніх держав

    Б.  розповсюджуються за територію потенційно небезпечного об’єкта

    В.  призвели до загибелі від 3 до 5 осіб

   

  7. До надзвичайних ситуацій державного рівня належать такі надзвичайні ситуації, які

         А. розвиваються на території двох і більше областей України

         Б. розповсюджуються чи загрожують розповсюдженням за межі об’єкта

         В. незначні за масштабами та не тяжкі за наслідками

  8.  До надзвичайних ситуації державного рівня належать такі надзвичайні ситуації, коли

           А. для ліквідації їх наслідків потрібні ресурси, які перевищують можливості однієї області

           Б. для ліквідації їх наслідків потрібні ресурси, які перевищують можливості потенційно небезпечного об’єкта

           В. для ліквідації їх наслідків потрібні ресурси, які перевищують можливості одного району.

   

  9.  Надзвичайні ситуації регіонального рівня, це такі надзвичайні ситуації, які

           А.  розвиваються на території двох і більше адміністративних районів

           Б. загрожують розповсюдженням на територію сусідніх держав

           В. виникають на території потенційно небезпечного об’єкта

   

  10.Надзвичайні ситуації регіонального рівня, це такі надзвичайні ситуації, які

            А. розповсюджуються на територію сусідніх областей України

            Б. розвиваються на території двох і більше областей України

            В. розповсюджуються за територію небезпечного об’єкта

   

  11. До надзвичайних ситуацій регіонального рівня належать такі надзвичайні ситуації, коли для ліквідації  їх наслідків потрібні ресурси, які

           А. перевищують можливості одного району

           Б. перевищують можливості небезпечного об’єкта

           Г. не потребують додаткових капіталовкладень

   

  12.  До надзвичайних ситуацій об’єктового рівня належать такі надзвичайні ситуації, які

           А. незначні за масштабами і не тяжкі за наслідками

           Б. розповсюджуються за межі потенційно небезпечного об’єкта

           В. розвиваються на територію сусідньої області України.

   

  13.  Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі НС. які сталися внаслідок

           А. аварій, катастроф, руйнувань, неспровокованих вибухів

           Б. сходження снігових лавин

           В. диверсій на залізничних коліях

   

  14.   Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

          А. руйнувань будівель і споруд, гідродинамічних аварій, аварій з викидом радіоактивних, хімічних, біологічних речовин

          Б. протиправних дій терористичного чи антиконституційного спрямування

          В.  застосування зброї в умовах бойових дій

   

  15.  Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

       А. небезпечних природних явищ

       Б. пожеж і руйнувань

       В. протиправних дій

   

  16. Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

        А. землетрусів

        Б. масових заворушень

        В. аварій  в метрополітенах

   

  17.  Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

     А. виникнення масових інфекційних захворювань людей

     Б. аварій на тепломережах

     В. аварій на складах боєприпасів

   

  18.   Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

      А. селевих потоків

      Б. захоплення заручників

      В. локальних збройних конфліктів

   

  19.   Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

     А. аварій на авіаційному транспорті

     Б. ураження рослин хворобами і шкідниками

     В. виявлення застарілих боєприпасів

   

  20. Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

     А. руйнувань будівель і споруд

     Б. масових отруєнь людей і тварин

     В. замаху на вищих посадових осіб держави

  21. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

     А. протиправних дій терористичного ти антиконституційного спрямування

     Б. бойових дій

     В. аварій на атомних електростанціях

   

  22. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

     А. викрадення вогнепальної зброї

     Б. прориву гідроспоруд

     В. підвищення рівня грунтових вод

   

  23. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

      А. викрадення вибухових речовин

     Б. аварій на системах водопостачання

     В. масових уражень рослин хворобами і шкідниками

   

  24. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

     А. збройних нападів на правоохоронні органи

     Б. аварій на системах зв’язку і телекомунікації

     В. просідання земної поверхні

   

  25. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися  внаслідок

     А. бойових дій

     Б. аварій на мостах і в тунелях

     В. лісових пожеж

   

  26. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок

     А. локальних збройних конфліктів

     Б. захоплення складів з боєприпасами

     В. аварій на електромережах

   

  27. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися

     А. при застосуванні зброї в бойових діях

     Б. при виявленні застарілих боєприпасів

     В. від сильних снігопадів

   

  28. Надзвичайні ситуації  воєнного характеру, це такі надзвичайні ситуації, які сталися

     А. в умовах війни між державами

     Б. при аваріях на залізничних переїздах

     В. при викраденні радіоактивних речовин

   

  29. Система цивільного захисту України побудована за

     А. територіально-виробничим принципом

     Б. соціально-політичним принципом

     В. адміністративно-господарським принципом

   

  30. Начальником цивільного захисту України за своєю посадою є

     А. Прем’єр-Міністр України

     Б. Президент України

     В. Міністр України з питань надзвичайних ситуацій

   

  31. Начальником цивільного захисту Закарпатської області є

     А. голова обласної держадміністрації

     Б. голова обласної ради

     В. військовий комісар області

   

  32. Начальником цивільного захисту УжНУ є

     А. ректор

     Б. проректор з навчальної роботи

     В. проректор з адміністративно-господарської роботи

   

  33. Яка з складових належить до сил цивільного захисту?

     А. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту

     Б. Державна автомобільна інспекція

     В. Податкова інспекція

   

  34. Яка з складових належить до сил цивільного захисту?

      А. Невоєнізовані формування цивільного захисту

     Б. Спецпідрозділи МВС

     В. Державна екологічна інспекція

   

  35. Яка з складових належить до сил цивільного захисту?

      А. Спеціальна(воєнізована) аварійно-рятувальна служба

     Б. Державна санітарна інспекція

     В. Інспекція по контроль за якістю товарів і послуг

   

  36. Яка з складових НЕ належить до сил цивільного захисту?

     А. Державна податкова інспекція

     Б. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту

     В. Невоєнізовані формування цивільного захисту

   

  37.  Які з названих подій чи явищ НЕ належать до наслідків застосування зброї?

     А.  Підвищення рівня грунтових вод

     Б.  Радіоактивне і хімічне забруднення місцевості

     В. Загибель і ураження людей і тварин внаслідок вторинних факторів застосування зброї

  38.   Які події належать до можливих наслідків застосування зброї?

     А. Масові руйнування будівель і споруд

     Б. Виявлення застарілих боєприпасів

     В. Порушення правил дорожнього руху

   

  39.   Які події належать до можливих наслідків застосування зброї?

     А. Радіоактивне і хімічне забруднення місцевості

     Б. Пилові бурі

     В. Аварії на підприємствах ядерно-паливного циклу

  40.   Які події належать до можливих наслідків застосування зброї?

     А.Загибель і ураження людей і тварин

     Б. Ураганні вітри

     В. Аварії морського і річкового транспорту

   

  41.  Які види зброї належать до зброї масового ураження?

     А. Ядерна, хімічна, біологічна

     Б. Холодна, вогнепальна

     В. Мисливська, спортивна, травматична

   

  42. Уражаюча дія ядерної зброї ґрунтується на

     А. енергії, що виникає в процесі ланцюгової ядерної реакції поділу радіоактивних речовин

     Б. токсичній дії на живі організми отруйних речовин

     В. розповсюдженні збудників інфекційних захворювань

   

  43. Уражаюча дія хімічної зброї ґрунтується на

     А. токсичній дії на живі організми бойових хімічних отруйних речовин

     Б. забрудненні територій радіоактивними відходами

     В. зараженні територій збудниками інфекційних захворювань

   

  44. Уражаюча дія біологічної зброї ґрунтується на

     А. застосуванні з бойовою метою збудників інфекційних захворювань

     Б. розповсюдженні в навколишньому середовищі отруйних речовин

     В. радіоактивному забрудненні місцевості

   

  45. Проникаюча радіація ядерного вибуху, це

     А. потік гамма-променів і нейтронів, що виникає в момент вибуху

     Б. потужний магнітний потік, що виникає в момент вибуху

     В. область видимого світла, що виникає в момент вибуху

   

  46. Ударна хвиля ядерного вибуху, це

     А. область різкого стискання повітря, чи іншого середовища, в якому стався вибух, яка розповсюджується і всі сторони від його центру

     Б. потік гамма-променів і нейтронів, що виникає в момент вибуху

     В. потужний магнітний потік, який виникає в момент вибуху

   

  47. Світлове випромінювання ядерного вибуху, це

     А. область видимого світла і близьких до нього за спектром ультрафіолетових та інфрачервоних променів в момент вибуху

     Б. розповсюдження електромагнітної енергії, що виникає в момент вибуху

     В. виникнення підвищеного радіаційного фону на місцевості

   

  48. Електромагнітний імпульс ядерного вибуху, це

     А. потужний електричний розряд, що виникає в провідниках електромагнітної енергії під впливом магнітного поля ядерного вибуху

     Б. потік гамма-променів і нейтронів, що виникає в момент ядерного вибуху

     В. яскравий спалах світла, який виникає в момент ядерного вибуху

   

  49. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій техногенного характеру?

     А. Аварії на системах життєзабезпечення

     Б. пожежі в природних екосистемах

     В. Виявлення застарілих боєприпасів

   

  50. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій техногенного характеру?

     А. Транспортні аварії, катастрофи

     Б. Захоплення транспортних засобів та їх пасажирів, як заручників

     В. Масові інфекційні захворювання людей

   

  51. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій техногенного характеру?

     А. Аварії з викидом і розповсюдженням радіоактивних речовин

     Б. Масові отруєння людей і тварин

     В. Викрадення з об’єктів зберігання радіоактивних речовин

   

  52. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій техногенного характеру?

     А. Гідродинамічні аварії

     Б. Гідрологічні явища

     В. Напад і захоплення органів державної влади

  53. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій природного характеру?

     А. Метеорологічні

     Б. Пожежі, вибухи

     В. Аварії на складах боєприпасів

   

  54. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій природного характеру?

     А. Пожежі в природних екосистемах

     Б. Напад і захоплення об’єктів ядерної енергетики

     В. Аварії і катастрофи на авіаційному транстпорті

   

  55. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій природного характеру?

     А. Гідрологічні

     Б. Прориви гідроспоруд

     В. Аварії на системах життєзабезпечення

   

  56. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій природного характеру?

     А. Ураження рослин хворобами і шкідниками

     Б. Аварії з викидом хімічних і біологічних речовин

     В. Аварії на електроенергетичних системах

   

  57. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру?

     А. Замах на керівників держави і народних депутатів України

     Б. Масові інфекційні захворювання людей

     В. Руйнування будівель і споруд

   

  58. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру?

     А. Аварії на складах боєприпасів з розповсюдженням впливу за межі їх території

     Б. Транспортні аварії, катастрофи

     В. Масові інфекційні захворювання людей

    

  59. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру?

     А. Виявлення застарілих боєприпасів

     Б. Аварії на системах зв’язку і телекомунікації

     В. Метеорологічні

   

  60. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру?

     А. Напад і захоплення, чи реальна загроза таких дій щодо органів державної влади. дипломатичних та консульських установ і т.д.

     Б. Пожежі в природних екосистемах

     В. Аварії на транспорті

   

  61. Скільки етапів оцінки обстановки Ви знаєте?

     А. 3

     Б  4

     В. 2

   

  62. Перший етап оцінки обстановки, це

     А. Попередня оцінка обстановки

     Б. Безпосередня оцінка обстановки

     В. Остаточна оцінка обстановки

   

  63. Другий етап оцінки обстановки, це

     А. Безпосередня оцінка обстановки

     Б. Попередня оцінка обстановки

     В. Остаточна оцінка обстановки

   

  64. Третій етап оцінки обстановки, це

     А. Остаточна оцінка обстановки

     Б. Безпосередня оцінка обстановки

     В. Попередня оцінка обстановки

   

  65. До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях належить

     А.  План чи карта місцевості, населеного пункту, об’єкта

     Б. Нагляд і контроль у сфері цивільного захисту

     В. Технічне забезпечення аварійно-рятувальних робіт.

   

  66. До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях належать

     А. Характеристики і схеми систем управління, оповіщення і зв’язку

     Б. Прогнозування і оцінка надзвичайних ситуацій

     В. Організація аварійно-рятувальних робіт

   

  67. До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях належить

     А. характеристика забудови населених пунктів і об’єктів

     Б. створення і використання матеріальних резервів

     В. інженерний захист об’єктів від впливу надзвичайних ситуацій

   

  68. До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях належить

     А. довідкові, статистичні та інші додаткові дані і документи

     Б. підготовка населення до дій в надзвичайних ситуаціях

     В. доступ до інформації про потенційно небезпечні об’єкти

   

  69. До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях належить

     А. характеристики і схеми систем електро-. газо-, тепло-, водозабезпечення і каналізації

     Б. укриття в захисних спорудах

     В. проведення евакуаційних заходів

   

  70. Радіаційна обстановка, це

     А. Радіоактивне забруднення місцевості

     Б. викид в навколишнє середовище отруйних речовин

     В. забруднення місцевості побутовими відходами

   

  71. Яке з завдань НЕ належить до завдань, що вирішуються при оцінці радіаційної обстановки?

     А. Визначення концентрації у повітрі токсичних речовин

     Б. Визначення кількості людей, що перебували на забрудненій території в момент викиду радіоактивних речовин

     В. Визначення рівня радіації на забрудненій території

   

  72. Яке з завдань НЕ належить до завдань, що вирішуються при оцінці радіаційної обстановки?

     А. Визначення площі хімічного забруднення

     Б. Визначення напряму руху радіоактивної хмари

     В. Визначення доз внутрішнього опромінення людей

   

  73. Яке з завдань належить до завдань, що вирішуються при оцінці радіаційної обстановки?

     А. Визначення рівня радіації на забрудненій території

     Б. Визначення типу отруйної речовини

     В. Визначення збудників інфекційних захворювань

   

  74. Хімічна обстановка, це

     А. Забруднення місцевості небезпечними хімічними речовинами

     Б. Отруєння людей продуктами харчування

     В. Перевищення концентрації радіоактивних речовин в повітрі

   

  75. Яке з завдань НЕ належить до завдань, що вирішуються при оцінці хімічної обстановки?

     А. Визначення концентрації радіоактивних речовин

     Б. Визначення площі хімічного забруднення

     В. Визначення кількості людей, які зазнали хімічного отруєння

   

  76. Яке з завдань НЕ належить до завдань, що вирішуються  при оцінці хімічної обстановки?

     А. Визначення доз внутрішнього опромінення людей

     Б. Визначення типу хімічної отруйної речовини

     В. Визначення напряму руху хімічної хмари

   

  77. Яке з завдань належить до завдань, що вирішуються при оцінці хімічної обстановки?

     А. Визначення площі хімічного забруднення

     Б. Визначення рівня радіації на забрудненій території

     В. Визначення забруднювачів води промисловими відходами

   

  78. Інженерна обстановка, це

     А. руйнування будівель і споруд внаслідок надзвичайних ситуацій

     Б. планування забудови населених пунктів

     В. характеристика інженерних мереж міст і сіл

   

  79. Скільки ступенів руйнувань визначаються при оцінці інженерної обстановки?

     А. 4.

     Б. 3.

     В. 2.

   

  80. Перший ступінь руйнувань при оцінці інженерної обстановки, це

     А. Повні руйнування

     Б. Середні руйнування

     В. Слабкі руйнування

   

  81. Другий ступінь руйнувань при оцінці інженерної обстановки, це

     А. Сильні руйнування

     Б. Повні руйнування

     В. Слабкі руйнування

   

  82. Третій ступінь руйнувань при оцінці інженерної обстановки, це

     А.Середні руйнування

     Б. Слабкі руйнування

     В. Сильні руйнування

   

  83. Четвертий ступінь руйнувань при оцінці інженерної обстановки, це

     А. Слабкі руйнування

     Б. Повні руйнування

     В. Середні руйнування

   

  84. Яка з названих ознак належить до повних руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Руйнування всіх елементів будівель і споруд, включаючи підвальні і цокольні приміщення

     Б. Руйнування другорядних елементів будівель і споруд

     В. Деформація перекриття нижніх поверхів

    

  85. Яка з названих ознак належить до повних руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Відновлення можливе шляхом нового будівництва

     Б. Відновлення можливе шляхом поточного ремонту

     В. Відновлення можливе шляхом капітального ремонту

   

  86.   Яка з названих ознак належить до повних руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Збитки складають більше 70% балансової вартості об’єкта

     Б.  Збитки складають від 30 до 70% балансової вартості об’єкта

     В. Збитки складають до 10 % балансової вартості об’єкта

   

  87. Яка з названих ознак належить до сильних руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Обвалення перекриття верхніх поверхів, деформація перекриття нижніх поверхів

     Б. Руйнування другорядних елементів будівель і споруд

     В. Незначні руйнування будівель і споруд

   

  88. Яка з названих ознак належить до сильних руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Відновлення можливе шляхом капітального ремонту

     Б. Відновлення можливе шляхом поточного ремонту

     В. Відновлення можливе шляхом нового будівництва

   

  89. Яка з названих ознак належить до сильних руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Збитки складають від 30 до 70% балансової вартості об’єкта

     Б. Збитки складають більше 70% балансової вартості об’єкта

     В. Збитки складають від 10 до 30% балансової вартості об’єкта

   

  90.   Яка з ознак належить до середніх руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Руйнування в основному другорядних елементів будівель і споруд

     Б. Значні руйнування будівель і споруд

     В. Обвалення перекриття верхніх поверхів

   

  91.   Яка з ознак належить до середніх руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Відновлення можливе шляхом середнього ремонту

     Б. Відновлення можливе шляхом капітального ремонту

     В. Відновлення можливе шляхом нового будівництва

   

  92.    Яка з ознак належить до середніх руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Збитки складають від 10 до 30% балансової вартості об’єкта

     Б. Збитки складають більше 70% балансової вартості об’єкта

     В. Збитки складають до 10% балансової вартості об’єкта

   

  93.    Яка з ознак належить до слабких руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Незначні руйнування другорядних елементів будівель і споруд

     Б. Руйнування всіх елементів будівель і споруд

     В. Деформація перекриття нижніх поверхів

   

  94.   Яка з ознак належить до слабких руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Відновлення можливе шляхом поточного ремонту

     Б. Відновлення можливе шляхом середнього ремонту

     В. Відновлення можливе шляхом капітального ремонту

   

  95.   Яка з ознак належить до слабких руйнувань при оцінці інженерної обстановки?

     А. Збитки складають до 10% балансової вартості об’єкта

     Б. Збитки складають від 30 до 70% балансової вартості об’єкта

     В. Збитки складають від 10 до 30 % балансової вартості об’єкта

   

  96.   Пожежна обстановка, це сукупність наслідків надзвичайних ситуацій, внаслідок яких виникають:

     А. пожежі

     Б. руйнування будівель і споруд

     В. аварії на електроенергетичних системах

   

  97.   Скільки етапів оцінки пожежної обстановки?

     А.  3.

     Б.  4.

     В.  2.

  98.   Перший етап оцінки пожежної обстановки, це

     А. Попередня оцінка пожежної обстановки

     Б. Безпосередня оцінка пожежної обстановки

     В. Остаточна оцінка пожежної обстановки

   

  99.   Другий етап оцінки пожежної обстановки, це

     А. Безпосередня (оперативна) оцінка пожежної обстановки

     Б. Остаточна оцінка пожежної обстановки

     В. Попередня оцінка пожежної обстановки

   

  100.  Третій етап оцінки пожежної обстановки, це

     А. Остаточна оцінка пожежної обстановки

     Б. Безпосередня оцінка пожежної обстановки

     В. Попередня оцінка пожежної обстановки

   

  101.  Перший етап оцінки пожежної обстановки передбачає заходи, спрямовані на

     А. попередження виникнення пожежі

     Б. ліквідацію осередків загорання

     В. оцінку наслідків пожежі

   

  102.  Другий етап оцінки пожежної обстановки передбачає заходи, спрямовані на

     А.   встановлення категорії і ступеня пожежі, визначення сил і засобів, що залучаються до її ліквідації, прийняття рішення на ліквідацію пожежі.

     Б.  ліквідацію наслідків пожежі

     В.  попередження виникнення пожежі

   

  103.   Третій етап оцінки пожежної обстановки передбачає заходи, спрямовані на

     А .встановлення загиблих і уражених людей, визначення матеріальних збитків

     Б. локалізацію і ліквідацію пожежі

     В. попередження виникнення пожежі

   

  104. Принцип переваги безпеки передбачає

     А. що концепція прогресу в розвитку людства повинна поступатися концепції безпеки людства

     Б. максимальне врахування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій

     В. право вільного доступу до інформації про потенційно небезпечні об’єкти

   

  105. Принцип прийнятного (допустимого) ризику передбачає

     А. допустимість ризику в деяких сферах людської діяльності, параметри якого повинні бути обґрунтовані

     Б. здійснення всіх заходів по максимальному зниженню ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій

     В. врахування громадської думки при будівництві небезпечних об’єктів

   

  106.   Принцип плати за ризик передбачає

     А. що розмір плати за роботу, пов’язану з ризиком повинен відповідати ступеню ризику

     Б. допустимість ризику в деяких видах людської діяльності

     В. що всі заходи цивільного захисту повинні бути регламентовані законами та іншими нормативними документами

   

  107. Принцип добровільності передбачає

     А. що ніхто не має права наражати людину на ризик без її згоди

     Б. врахування громадської думки при вирішенні питання щодо будівництва небезпечних об’єктів

     В. максимальне врахування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій

   

  108. Принцип правового забезпечення передбачає

     А. що всі заходи цивільного захисту повинні бути регламентовані законами та іншими нормативними документами

     Б. що ніхто не має права наражати людину на ризик без її згоди

     В. право вільного доступу до інформації про потенційно небезпечні об’єкти

   

  109. Принцип свободи інформації передбачає

     А. право кожного на вільний доступ до повної і достовірної інформації про потенційно небезпечні об’єкти та врахування громадської думки при вирішенні питання щодо їх спорудження

     Б. що всі заходи цивільного захисту повинні бути регламентовані законами та іншим нормативними документами

     В. право кожного на здорове навколишнє середовище

   

  110. Принцип раціональної безпеки передбачає

     А. здійснення всіх необхідних заходів по максимальному зниженню ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій

     Б. допустимість ризику в деяких сферах людської діяльності

     В. що концепція прогресу розвитку людства повинна поступатися концепції безпеки

   

  111. Принцип превентивної безпеки передбачає

     А.максимальне врахування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій

     Б. раціональне використання сил і засобів  в аварійно-рятувальних роботах

     В. врахування громадської думки при будівництві небезпечних об’єктів

   

  112. До способів захисту населення в надзвичайних ситуаціях належить

     А. спостереження і контроль

     Б. страхування

     В. вільний доступ до інформації про потенційно небезпечні об’єкти

   

  113. До способів захисту населення в надзвичайних ситуаціях належить

     А. евакуація

     Б. обмеження викидів в атмосферу шкідливих речовин

     В. дотримання правил дорожнього руху

   

  114. До способів захисту населення в надзвичайних ситуаціях належить

     А. інженерний захист

     Б. дотримання вимог охорони праці

     В. дотримання правил дорожнього руху

   

  115. До способів захисту населення в надзвичайних ситуаціях належить

     А. медичний захист

     Б. ліцензування окремих видів діяльності людей

     В. міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту

   

  116. Укриття в захисних спорудах, як спосіб захисту в надзвичайних ситуаціях, досягається

     А. завчасним будівництвом необхідного фонду захисних споруд

     Б. декларуванням безпеки промислових об’єктів

     В. проведенням евакуаційних заходів

   

  117. Біологічний захист, як спосіб захисту населення в надзвичайних ситуаціях, досягається

     А. своєчасним виявленням збудників інфекційних захворювань та проведенням комплексу протиепідемічних заходів

     Б. здійсненням нагляду і контролю у сфері цивільного захисту

     В. проведенням аварійно-рятувальних робіт

   

  118. Евакуація, як спосіб захисту в надзвичайних ситуаціях, досягається

     А. організованим виведенням чи вивезенням людей з осередків ураження і розміщення їх у безпечних районах

     Б. укриттям людей в захисних спорудах

     В. навчанням населення вмінню діяти в надзвичайних ситуаціях

   

  119. Оповіщення і інформування, як спосіб захисту населення в надзвичайних ситуаціях, досягається

     А. завчасним створенням і підтриманням у постійній готовності до застосування систем оповіщення і інформування населення і керівників про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій

     Б. навчанням населення вмінню діяти в надзвичайних ситуаціях

     В. збором і аналізом інформації про надзвичайні ситуації

   

  120. До заходів по державному регулюванню цивільного захисту належить

     А. державна стандартизація

     Б. евакуація

     В. хімічний захист

   

  121. До заходів по державному регулюванню цивільного захисту належить

     А. державна експертиза проектів і рішень на будівництво

     Б. своєчасне виявлення чинників радіаційного і хімічного забруднення

     В. перевірка санітарного стану закладів громадського харчування

   

  122. До заходів по державному регулюванню цивільного захисту належить

     А. державний нагляд і контроль за будівництвом

     Б. дотримання правил пожежної безпеки

     В. боротьба з забрудненням навколишнього середовища

   

  123. До заходів по державному регулюванню цивільного захисту належить

     А. ліцензування окремих видів діяльності

     Б. завчасне створення необхідної кількості захисних споруд

     В. розробка і виконання науково-технічних програм з питань цивільного захисту

   

  124. До заходів по державному регулюванню цивільного захисту належить

     А. декларування безпеки промислових об’єктів

     Б. оцінка рівня захворюваності населення інфекційними хворобами

     В. аналіз метеоумов в регіонах

   

  125. До заходів по державному регулюванню цивільного захисту належить

     А. сертифікація продуктів, товарів, послуг і т.д.

     Б. прогнозування та оцінка наслідків надзвичайних ситуацій

     В. укриття людей в захисних спорудах

   

  126. До заходів по державному регулюванню цивільного захисту належить

     А. страхування

     Б. суворе дотримання заходів безпеки

     В. створення і використання матеріальних ресурсів на випадок надзвичайних ситуацій

   

  127. До заходів по державному регулюванню цивільного захисту НЕ належить

     А. укриття в захисних спорудах

     Б. ліцензування окремих видів діяльності

     В. державна експертиза проектів і рішень на будівництво

   

  128.  Фотографічний метод виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань ґрунтується на здатності

     А. радіоактивних випромінювань викликати потемніння фотоматеріалів

     Б. деяких речовин під впливом радіоактивних випромінювань випромінювати світло

     В. деяких речовин під впливом радіоактивних випромінювань змінювати температуру

   

  129. Сцинтиляційний метод виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань ґрунтується на здатності деяких речовин під впливом радіоактивних випромінювань

     А. випромінювати світло

     Б. змінювати забарвлення або прозорість

     В. змінювати температуру

   

  130. Хімічний метод виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань ґрунтується на

     А. здатності деяких хімічних розчинів під впливом радіоактивних випромінювань змінювати забарвлення або прозорість

     Б. застосуванні для визначення доз опромінення математичних розрахунків

     В. змінах в живих організмах, викликаних радіоактивним опроміненням

   

  131. Іонізаційний метод виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань ґрунтується на

     А. здатності газів, під впливом радіоактивного опромінення, пропускати електричний струм.

     Б. здатності деяких речовин під впливом радіоактивного опромінення випромінювати світло.

     В. здатності радіоактивних випромінювань викликати потемніння фотоматеріалів.

   

  132. Калориметричний метод виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань ґрунтується на

     А. здатності деяких речовин, під впливом радіоактивного опромінення , змінювати температуру.

     Б. змінах в живих організмах, які виникли під впливом радіоактивного опромінення.

     В. здатності газів, під впливом радіоактивного опромінення, пропускати електричний струм.

   

  133. Нейтронно–активаційний метод виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань застосовується

     А. в аварійних ситуаціях, при короткочасному опроміненні потужними потоками радіації.

     Б. для щоденного контролю рівня радіації на об’єктах і територіях.

     В. для визначення концентрації радіоактивних речовин на забруднених територіях.

    

  134. Біологічний метод виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань ґрунтується на

      А. змінах в живих організмах, які сталися під впливом радіоактивного опромінення.

     Б. здатності деяких речовин, під впливом радіоактивного опромінення, випромінювати світло.

     В. здатності деяких хімічних розчинів, під впливом радіоактивного опромінення, змінювати забарвлення або прозорість.

   

  135. Розрахунковий метод виявлення і вимірювання радіоактивних випромінювань ґрунтується

     А. на застосуванні для визначення доз опромінення математичних розрахунків.

     Б. на здатності радіоактивних випромінювань викликати рух електронів в газах.

     В. на зміні температури деяких речовин під впливом радіоактивного опромінення.

   

  136. Система оповіщення і інформування, як спосіб захисту населення в надзвичайних ситуаціях, призначена для

    А. своєчасного доведення до керівників, посадових осіб і населення сигналів про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійне інформування їх про наявну обстановку.

     Б. збору і аналізу інформації про надзвичайні ситуації.

     В. спостереження і контролю за небезпечними об’єктами і навколишнім середовищем.

   

  137. Який з названих заходів належить до шляхів забезпечення надійного оповіщення і інформування?

     А. Завчасне створення і підтримання в постійній готовності до застосування централізованих систем оповіщення і інформування.

     Б. Прогнозування та оцінка наслідків надзвичайних ситуацій.

     В. Збір інформації про руйнування внаслідок надзвичайних ситуацій.

   

  138. Який з названих заходів належить до шляхів забезпечення надійного оповіщення і інформування?

     А. Організаційне об’єднання територіальних і об’єктових систем оповіщення.

     Б. Визначення об’єктів і населених пунктів, яким загрожує небезпека.

     В. Навчання населення вмінню діяти в надзвичайних ситуаціях.

   

  139. Який з названих заходів належить до шляхів забезпечення надійного оповіщення і інформування?

     А. Організаційно-технічне об’єднання систем оповіщення і інформування з системами спостереження і контролю на об’єктах і територіях з підвищеною загрозою виникнення надзвичайних ситуацій.

     Б. Прогнозування та оцінка наслідків надзвичайних ситуацій.

     В. Організація охорони громадського порядку в осередках ураження.

   

  140. Який з названих заходів належить до шляхів забезпечення надійного оповіщення і інформування?

     А. Централізоване використання державних, регіональних і місцевих систем радіо, телебачення, мереж дротового радіомовлення, електронних засобів зв’язку і телекомунікації.

     Б. Вивчення і аналіз складу непрацюючого населення населених пунктів.

     В. Прогнозування можливих надзвичайних ситуацій, які можуть статися.

   

  141. Який з названих заходів НЕ належить до шляхів забезпечення надійного оповіщення і інформування?

     А. Прогнозування і оцінка наслідків надзвичайних ситуацій.

     Б. Централізоване використання державних, регіональних і місцевих засобів зв’язку, радіо, телебачення, мереж дротового радіомовлення.

     В. Завчасне створення і підтримання у постійній готовності до застосування централізованих систем оповіщення і інформування.

   

  142, Який з названих заходів НЕ належить до шляхів забезпечення надійного оповіщення і інформування?

     А. Організація і проведення евакуаційних заходів.

     Б. Організаційне об’єднання територіальних і об’єктових систем оповіщення.

     В. Організаційно-технічне об’єднання систем оповіщення і інформування з системами спостереження і контролю на об’єктах і територіях з підвищеною небезпекою.

  143. Який з названих заходів НЕ належить до шляхів забезпечення надійного оповіщення і інформування?

     А. Забезпечення права вільного доступу кожного громадянина до інформації про надзвичайні ситуації,

     Б. Завчасне створення і підтримання у постійній готовності до застосування централізованих систем оповіщення і інформування.

     В. Організаційне об’єднання територіальних і об’єктових систем оповіщення і інформування.

   

  144. Який сигнал оповіщення на мирний час прийнятий в Україні?

     А. «Увага всім!»

     Б. «Повітряна тривога»

     В. «Хімічна тривога»

   

  145. Який з названих засобів належить до засобів оповіщення при виникненні чи загрози виникнення надзвичайних ситуацій?

     А. Телебачення.

     Б. Газети.

     Б. Зовнішня реклама.

   

  146. Який з названих засобів належить до засобів оповіщення при виникненні чи загрозі виникнення надзвичайних ситуацій?

     А. Мережі дротового радіомовлення.

     Б. Журнали.

     В. Реклама на транспортних засобах.

   

  147. Який з названих засобів НЕ належить до засобів оповіщення і інформування?

     А. Газети.

     Б. Радіо.

     В. Електронні засоби зв’язку і телекомунікації.

   

  148. Евакуація, це комплекс заходів по

     А. організованому виведенню чи вивезенню людей з осередків ураження в безпечні райони.

     Б. забезпеченню населення засобами індивідуального захисту.

     В. визначенню сил і засобів, які залучаються до аварійно-рятувальних робіт.

   

  149. Яке з названих формувань належить до евакуаційних органів?

     А. Евакуаційна комісія.

     Б. Протиепідемічна комісія.

     В. Бюджетна комісія.

   

  150. Яке з названих формувань належить до евакуаційних органів?

     А. Збірний евакуаційний пункт.

     Б. Пункт громадського харчування.

     В. Пункт збору інформації про порушення на транспорті.

   

  151. Яке з названих формувань належить до евакуаційних органів?

     А. Пункт посадки.

     Б. Медичний пункт.

     В. Пункт технічного обслуговування автомобілів.

   

  152. Яке з названих формувань належить до евакуаційних органів?

     А. Приймальний евакуаційний пункт.

     Б. Пост метеорологічного спостереження.

     В. Пункт прийому макулатури.

   

  153. Яке з названих формувань НЕ належить до евакуаційних органів?

     А. Комісія з питань торгівлі і громадського харчування.

     Б. Евакуаційна комісія.

     В. Пункт посадки.

   

  154. Яке з названих формувань НЕ належить до евакуаційних органів?

     А. Державна інспекція цивільного захисту.

     Б. Збірний евакуаційний пункт.

     В. Приймальний евакуаційний пункт.

   

  155. Рішення про евакуацію на державному рівні приймає

     А. Кабінет Міністрів України.

     Б.  Верховна Рада України.

     В. Президент України.

   

  156. Рішення про евакуацію на території Закарпатської області приймає

     А. глава обласної адміністрації.

     Б. обласний військовий комісар.

     В. начальник  управління МНС в Закарпатській області.

   

  157. Рішення про евакуацію в м. Ужгороді приймає

     А. міський голова.

     Б. головний державний санітарний лікар м. Ужгорода.

     В. заступник голови обласної адміністрації.

   

  158. Рішення про евакуацію з об’єктів УжНУ приймає

     А. Ректор

     Б. Міський голова м. Ужгорода.

     В. Проректор з матеріально-технічного забезпечення.

   

  159. За якою з названих ознак класифікуються захисні споруди?

     А. За місткістю.

     Б. За способом подачі повітря до захисної споруди.

     В. За способом організації харчування людей в захисній споруді.

   

  160. За якою з названих ознак класифікуються захисні споруди?

     А. За призначенням.

     Б.  За зовнішнім виглядом.

     В. За кількістю входів до захисної споруди і виходів з неї.

   

  161. За якою з названих ознак класифікуються захисні споруди?

     А. За місцем розташування.

     Б. За типом вентиляційного обладнання.

     В. За наявністю чи відсутністю централізованого теплопостачання.

   

  162. За якою з названих ознак класифікуються захисні споруди?

     А. За термінами будівництва.

     Б. За наявністю чи відсутністю електропостачання від зовнішньої мережі.

     В. За ступенем захисту входів до захисної споруди та виходів з неї.

   

  163. За якою з названих ознак класифікуються захисні споруди?

     А. За захисними властивостями.

     Б. За концентрацією кисню в атмосфері сховища.

     В. За наявністю чи відсутністю каналізації в зовнішню мережу.

   

  164. Яка з названих вимог належить загальним вимогам до захисних споруд?

     А. Цілісність конструкції та обладнання.

     Б. Наявність пункту приготування гарячої їжі.

     В. Наявність автономної електростанції.

   

  165. Яка з названих вимог НЕ належить загальним вимогам до захисних споруд?

     А. Наявність системи кабельного телебачення.

     Б. Підготовленість обслуговуючого персоналу.

     В. Справність систем внутрішнього обладнання, приладів і пристроїв, наявність інвентаря та експлуатаційної документації.

   

  166. Яка з названих вимог НЕ належить загальним вимогам до захисних споруд?

     А. Відкритість шляхів для введення і виведення людей.

     Б. Наявність систем повітропостачання.

     В. Належний санітарний стан приміщень.

   

  167. Яка з названих вимог НЕ належить загальним вимогам до захисних споруд?

     А. Каналізація в зовнішню мережу.

     Б. Надійна герметизація.

     В. Обладнання сховищ і укриттів сан.технічним та іншим обладнанням і контрольно-вимірювальними приладами.

   

  168. Яка з названих ознак НЕ належить загальним вимогам до захисних споруд?

     А. Наявність пункту приготування гарячої їжі.

     Б. Наявність запасів питної води.

     В. Підготовленість обслуговуючого персоналу.

   

  169. Яка з названих вимог належить додатковим вимогам до сховищ?

     А. Забезпечувати перебування в них людей не менше двох діб.

     Б. Мати покриття телевізійними мережами.

     В. Бути надійно замаскованими.

   

  170. Яка з названих вимог НЕ належить додатковим вимогам до сховищ?

     А. Мати пункт сортування поранених.

     Б. Будуватися на відстані від мереж водостоку і каналізації.

     В. Не допускається прокладання трубопроводів високого тиску.

   

  171. Яка з названих вимог НЕ належить додатковим вимогам до сховищ?

     А. Наявність систем спостереження за погодними умовами.

     Б. Будуватися на ділянках, які не можуть бути затоплені.

     В. Мати входи і виходи з тим  самим ступенем захисту, що і основні приміщення, а, також, аварійні виходи.

   

  172. До систем життєзабезпечення захисних споруд належить

     А. система повітропостачання.

     Б. система спостереження за навколишнім середовищем.

     В. система перевірки людей, які знаходяться в захисній споруді.

   

  173. До систем життєзабезпечення захисних споруд належить

     А. водопостачання і каналізація.

     Б. перепускна система.

     В. навігаційна система.

   

  174. До систем життєзабезпечення захисних споруд належить

     А. електропостачання і опалення.

     Б. система подачі звукових сигналів.

     В. забезпечення теплими речами в зимовий період.

   

   

  175. До систем життєзабезпечення захисних споруд належить

     А. запас продуктів харчування.

     Б. надання медичної допомоги.

     В. наявність інвентаря і експлуатаційної документації.

   

  176. Потреба в дообладнанні житлових, господарських та інших приміщень для їх використання, як захисних споруд виникає у разі, коли

     А. існуючий фонд захисних споруд недостатній для укриття необхідної кількості людей.

     Б. існує загроза радіоактивного забруднення.

     В. концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищує допустиму.

   

  177. До видів робіт, які виконуються для дообладнання житлових, господарських та ін. приміщень під захисні споруди належить

     А. герметизація.

     Б. обладнання медичного пункту.

     В. обладнання каналізації в зовнішню мережу.

   

  178. До видів робіт, які виконуються для дообладнання житлових, господарських та інших приміщень під захисні споруди належить

     А. обладнання системою повітропостачання.

     Б. обладнання системою спостереження за метеоумовами.

     В. обладнання системою водопостачання від зовнішньої мережі.

   

  179. До видів робіт, які виконуються для дообладнання житлових, господарських та ін. приміщень під захисні споруди належить

     А. посилення захисних властивостей приміщення.

     Б. підготовка обслуговуючого персоналу.

     В. створення запасу матеріальних цінностей.

   

  180. Організація і проведення аварійно–рятувальних робіт належать до

     А. завдань цивільного захисту.

     Б. принципів цивільного захисту.

     В. способів цивільного захисту. 

   

  181. До складових аварійно-рятувальних робіт належить

     А. розвідка маршрутів руху аварійно-рятувальних формувань, визначення обсягів і ступенів руйнувань, розмірів зон забруднення, швидкості і напряму розповсюдження забрудненої хмари чи пожежі

     Б. надання допомоги населенню силами і засобами цивільного захисту у разі виникнення несприятливих умов чи нестандартних ситуацій.

     В. організація безпечного руху автомобільного транспорту на автошляхах держави.

   

  182. До складових аварійно-рятувальних робіт належить

     А. локалізація і ліквідація пожеж на маршрутах руху аварійно-рятувальних формувань і в осередках ураження.

     Б. здійснення заходів по попередженню виникнення пожеж на об’єктах і в населених пунктах.

     В. визначення матеріальних збитків, які сталися внаслідок пожежі.

   

  183. До складових аварійно-рятувальних робіт належить

     А. визначення об’єктів і населених пунктів, яким безпосередньо загрожує небезпека.

     Б. визначення технічного стану інженерних мереж населених пунктів.

     В. визначення кількості будівель і споруд в населених пунктах, які потребують ремонту.

   

  184. До складових аварійно-рятувальних робіт належить

     А. визначення необхідного угрупування сил і засобів, які залучаються до аварійно-рятувальних робіт.

     Б. підтримання сил і засобів цивільного захисту в постійній готовності до ній в надзвичайних ситуаціях.

     Б. практична підготовка сил і засобів цивільного захисту до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

   

  185. До складових аварійно-рятувальних робіт належить

     А. пошук уражених та звільнення їх з-під завалів, пошкоджених та палаючих будівель, загазованих та задимлених приміщень.

     Б. ви

  1. 1.   Цивільний захист України, це

           А.    захист людей в процесі трудової діяльності;

           Б.    захист людей в надзвичайних ситуаціях;

           В.   безпека людей в повсякденній діяльності;

   1. 1.   Цивільний захист України, це

            А.    захист людей в процесі трудової діяльності;

            Б.    захист людей в надзвичайних ситуаціях;

            В.   безпека людей в повсякденній діяльності;

    1. 2.     Який з названих заходів НЕ належить до завдань цивільного захисту?

            А. Збір і аналіз інформації про надзвичайні ситуації;

            Б.  Боротьба з наркоманією і алкоголізмом;

            В.  Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту.

    Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


    Тести даної категорії
    22.10.2012 Цивільний захист

    Останні створені тести
    16.03.2021 Границя, неперервність, похідна
    17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
    08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
    16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
    28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
    27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
    27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
    27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
    08.10.2014 INTEL
    22.10.2012 Цивільний захист
    Рекомендовані лекції
    24.04.2020 Ігрові методи ознайомленні дітей з природою
    28.09.2014 Лекції з курсу "Малюнок в практиці психодіагностики"
    15.09.2020 Лекція.Торговельна та гуманітарна політика Європейського Союзу
    15.09.2020 Вступ до курсу "Політичні трансформації в ЦСЄ"
    12.12.2010 Рекурсія
    24.04.2020 Еколого-розвивальне середовище в ЗДО. Куточок живої пирироди
    12.12.2010 Структурний підхід до алгоритмізації
    12.12.2010 Обробка графічної інформації
    05.04.2016 ОС та СП. Тема 7. Міжпроцесова та міжпотокова взаємодія. Слайди
    28.08.2020 Матеріали лекційного заняття 2