Питання для поточного контролю

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. І рівень

  1. До образотворчого мистецтва відноситься:
  • o музика;
  • o кіномистецтво;
  • o хореографія;
  • o живопис.
  1. „Часові” види мистецтва:
  • oживопис;
  • oскульптура;
  • oархітектура;
  • oмузика.
  1. Компоненти змісту мистецького твору:
  • oмова;
  • oхудожні засоби;
  • oрима;
  • oжанр.
  1. Мистецтву первісного суспільства характерний художній стиль:
  • oроманський;
  • oготичний;
  • oантичний;
  • oвізантійський.
  1. Художній метод античності:
  • oромантизм;
  • oкласицизм;
  • oміфологічний реалізм;
  • oмодернізм.
  1. Найвідоміший храм Стародавньої Греції:
  • oПарфенон;
  • oХрам Гери в Аргосе;
  • oЕрехтейон (храм Афіни та Посейдона);
  • oХрам Аполона в Коринфі.
  1. Зображення богині Перемоги Ніки з острова Делос робота скульптора:
  • oМірона;
  • oФідія;
  • oЛісіппа;
  • oАрхерма.
  1. 13-метова статуя Зевса виконана античним скульптором:
  • oМіроном;
  • oФідієм;
  • oПоліклетом;
  1. Мистецтву Середньовіччя характерний художній стиль:
  • oантичний;
  • oренесанс;
  • oбароко;
  • oготичний.
  1. Архітектурні зразки готичного стилю Середньовіччя:
  • oСобор Паризької богоматері;
  • oЗамок у Каркассоні (Франція, ХІІІ–ХIV ст.);
  • oСофіївський собор (м. Київ);
  • oСобор св. Петра в Римі.
  1. Видатні представники російського середньовічного живопису:
  • oА. Рубльов;
  • oСтефан Пермський;
  • oК. Брюллов;
  • oВ. Тропінін.
  1. Художній стиль епохи Відродження:
  • oантичний;
  • oренесанс;
  • oбароко;
  • oготичний.
  • oЛісіппом.
  1. Домінуючий образ світу (світогляд) первісної людини
  • oтеоцентричний;
  • oнаукоцентричний;
  • oсуб’єктоцентричний;
  • oміфологічний.
  1. Розвиток трипільської культури відноситься до часів
  • oV–ІІІ тис. до н.е.;
  • oІ тис. до н.е. – І тис. н.е.;
  • oІ тис. н.е.;
  • oІІІ–ІV тис. н.е.
  1. Традиційна форма єгипетських храмів:
  • oмечеть;
  • oсобор;
  • oпіраміда;
  • oхрам.
  1. Призначення пірамід Стародавнього Єгипту:
  • oгробниці;
  • oжитлові приміщення;
  • oпам’ятники;
  • oмісце виконання релігійних ритуалів.
  1. „Таємна вечеря” належить до пензля художника:
  • oМікеланджело;
  • oРафаеля;
  • oДжорджоне;
  • oЛеонардо да Вінчі.
  1. Видатний скульптор епохи Відродження:
  • oМікеланджело;
  • oЖеріко;
  • oДжорджоне;
  • oГойя.

  ІІ рівень

  1. Стелю Сікстинської капели в Римі розписав:
  • oМікеланджело;
  • oБоттічеллі;
  • oДжорджоне;
  • oГойя.
  1. В основі „Сікстинської мадонни” Рафаеля, „Юдіфі” Джорджоне, „Таємної вечері” Леонардо да Вінчі, „Давида” Мікеланджело лежать:
  • oавторські сюжети;
  • oбіблійні сюжети;
  • oфольклорні сюжети;
  • oказкові сюжети.
  1. Класицизм (classicus) означає:
  • oжиттєвий;
  • oнезвичайний;
  • oреалістичний;
  • oзразковий.
  1. Творам класицизму властиво:
  • oзображення духовного пошуку й душевних переживань героїв;
  • oопора на раціональне;
  • oпідвищена емоційність;
  • oрозподіл жанрів на високі й низькі.
  1. До епохи класицизму відноситься творчість художника:
  • Козловського;
  • Кіпренського;
  • Монферрана;
  • Шубіна.
  1. Для творів романтизму характерно:
  • oзображення типових характерів у типових обставинах;
  • oзображення незвичайних героїв в незвичайних обставинах;
  • oпідвищена увага до національної історії;
  • oвідхід від небажаної дійсності.
  1. Видатний російський пейзажист:
  • oВерещагін;
  • oШишкін;
  • oСуріков;
  • oБрюллов.
  1. І. І. Шишкін пейзажист створив полотно:
  • o„Березовий гай”;
  • o„Ранок в сосновому лісі”;
  • o„Проводи покійника”;
  • o„Місячна ніч на Дніпрі”.
  1. Пам’ятники монументальної архітектури України ХVІІ ст. (бароко):
  • oбудинок нової біржі в Одесі (А. І. Бернардоцці);
  • oВолодимирський собор у Києві (О. Шилле);
  • oСофійський собор у Києві;
  • oУспенська церква у Львові (П. Римлянин, В. Капінос).
  1. Найбільш відомий твір українського художника К. Малевіча:
  • o„Автопортрет”;
  • o„Червона кіннота”;
  • o„Чорний квадрат”;
  • o„Селянський спас”.
  1. Як перекладається термін «бароко»:
  • oкрасивий;
  • oдивний;
  • oдавній;
  • oзразковий.
  1. Позначте представників бароко в українському мистецтві:
  • oЛ. Боровиковський;
  • oІ. Рудкович;
  • oД. Левицький;
  • oЛ. Баранович;
  • oФ. Прокопович.
  1. Як називається архітектурний стиль, що набув поширення в Європі в ХІХ ст.:
  • oампір;
  • oбароко;
  • oготика;
  • oмодерн.
  1. Назва художнього напряму «імпресіонізм» виникла, як відомо, від назви однієї картини французького художника. Якої саме:
  • o«Сніданок на траві» Е. Мане;
  • o«Враження. Сонце на сході» К. Моне;
  • o«Блакитні танцівниці» Е. Дега;
  • o«Портрет Жанни Самарі» О. Ренуар.
  1. Позначте напрями модерністичного мистецтва:
  • oдадаїзм;
  • oнатуралізм;
  • oсюрреалізм;
  • oкубізм;
  • oрококо;
  • oабстракціонізм;
  • oпостімпресіонізм.
  1. Позначте архітектурні споруди класицизму:
  • oСобор Паризької Богоматері;
  • oЗимовий палац у Петербурзі;
  • oПетровський палац у Москві;
  • oВерсаль;
  • oЦерква Святої Женев’єви в Парижі;
  • oСобор Святого Петра в Римі.
  1. Автор „Джоконди” („Мони Лізи”):
  • oБоттічеллі;
  • oЛопе де Вега;
  • oДжорджоне;
  • oЛеонардо да Вінчі.
  1. Видатне полотно Рафаеля Санті:
  • o„Мадонна Бенуа”;
  • o„Мадонна в гроті”;
  • o„Мадонна Літта”;
  • o„Мадонна з щиглям”.

   

  ІІІ рівень

   

  Закінчити речення:

  1. «Ідея, сюжет, художні засоби, ритм – це компоненти ... ».
  2. «Мечеть, піраміда, храм, собор, кірха – це ... ».
  3. «Теоцентричний, наукоцентричний, субєктоцентричний, міфологічний – це ... ».
  4. «Боттічеллі, Мікеланджело, Рафаель, Джорджоне, Леонардо да Вінчі – ... ».
  5. «Розвиток світової художньої культури – це результат ... ».
  6. «Левітан, Шишкін, Куїнджі .... ».
  7. «„Автопортрет”, „Червона кіннота”, „Чорний квадрат”, „Селянський спас” – це картини... ».
  8. «Штрих, лінія, пляма, крапка – це виражальні засоби ... ».
  9. «Реалізм, романтизм, класицизм, модернізм – це ... ».

  10.  «Античний, готичний, ренесанс, бароко, – це художній... ».

   

   

  Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


  Дисципліни та предмети

  "Теорія і методика викладання спортивних ігор(баскетбол)"
  "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
  INTEL
  Web-дизайн
  Web-програмування
  аналітична геометрія
  Анатомія людини з основами спортивної морфології
  Англійська мова
  Бази даних
  Біохімія спорту
  Вступ до літературознавства
  Вступ до спеціальності
  Гармонія
  Декоративно-прикладне мистецтво
  Декоративно-прикладне мистецтво. Теорія і методика дизайну
  Динамічна анатомія
  Дитяча література з основами культури і техніки мовлення
  Диференціальна психологія
  Диференціальні та інтегральні рівняння
  Елементи теорії міри та інтеграла
  Живопис
  загальна психологія
  Інноваційні технлогії навчання англійської мови в початковій школі
  Інноваційні технології вивчення англійської мови
  Інноваційні технології навчання англійської мови в початковій школі
  Іноземна література для дітей
  Іноземна мова
  Інформатика
  Інформатика та КТ
  Історія образотворчого мистецтва
  Історія психології
  Історія української музики
  Комплексний аналіз
  Культура здоровя
  Лікарський контрольу у фізичному вихованні і спорту
  лінгводидактичні дисципліни, культура мови, практична стилістика
  Література для дітей дошкільного віку
  Малюнок
  Малюнок в практиці психодіагностики
  Математичний аналіз
  Методика викладання іноземних мов
  Методика музичного виховання
  Методика навчання іноземної мови
  Методика проведення психологічної експертизи
  Методика та організація наукових досліджень
  Модулі сімей кривих і квазіконформні відображення
  Музична інформатика
  Німецька мова
  Образотворче мистецтво з методикою викладання
  Операційні системи та системне програмування
  основи геометрії
  Основи кольорознавства
  Основи культури і техніки мовлення
  Основи математики, Основи C++, Основи Java, Алгоритми и структури даних тощо
  Основи науково-дослідної роботи студентів
  Основи образотворчого мистецтва з методикою керівнитва зображувальною діяльністю дітей
  Основи психіатрії
  Основи психокорекції
  Основи психологічної практики (практична психологія)
  Основи психотерапії
  Основи штучного інтелекту
  Педагогіка
  Педагогічна психологія
  Поліфонія
  Початки програмування
  Практика англійської мови
  Практикум диригенсько-хорвоий
  Практикум з групової психокорекції
  Практикум з консультативно-тренінгової роботи
  Практикум з художньої праці
  Практична стилістика сучасної української мови
  Програмне забезпечення ЕОМ
  Програмування
  проективна геометрія
  Проектування програмного забезпечення
  Психологічна служба
  Психологічна служба в системі освіти
  Психологія
  Психологія вікова
  Психологія інформаційної діяльності
  Психологія конфлікту
  Психологія мас
  Психологія праці
  Психологія професійної орієнтації
  Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності
  Самооцінка і розвиток творчих здібностей
  Світова художня культура
  Соціальна психологія
  Соціальні та політичні конфлікти
  Соціологія
  Спортивна медицина
  Спортивно-педагогічне вдосконалення (волейбол)
  Сучасні підходи у психології особистості
  Теорія і методика викладання атлетизму
  Теорія і методика викладання плавання
  Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол)
  Теорія і методика викладання спортивних ігор (гандбол)
  Теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол)”
  Теорія і методика виховної роботи
  Теорія і методика дизайну
  Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації
  Технологія і матеріалознавство
  Традиції фізичної культури в Україні
  Удосконалення правописних навичок майбутніх фахівців
  Українська мова (за професійним спрямуванням)
  Управління у сфері фізичного виховання
  Фізіологія спорту
  Філософія
  Хорознавство
  Художня праця
  Цивільний захист
  Шкільний курс англійської мови з методикою викладання в початковій школі
  Шкільний курс СХК та методика його викладання
  Схожі матеріали
  26.10.2015 програма
  26.10.2015 програма
  26.10.2015 програма
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали

  Тести даної категорії
  28.09.2012 Питання для поточного контролю

  Останні створені тести
  28.03.2016 Ахметов Р. Ф. Основи наукових досліджень. Тести. 500 питань
  16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
  28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
  27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
  27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
  27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
  08.10.2014 INTEL
  22.10.2012 Цивільний захист
  28.09.2012 Питання для поточного контролю
  26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
  Рекомендовані лекції
  12.12.2010 ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування
  22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Тези
  28.09.2014 Лекції з курсу "Сучасні підходи у психології особистості" для студентів VІ курсу спеціальностей 8.03010201 Психологія та 8.03010301 Практична психологія
  28.03.2016 ОС та СП. Тема 6. Планування. Тези
  12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами
  12.12.2010 Рекурсія
  12.12.2010 Вирази, операції. Числові функції
  13.11.2014 MICROSOFT OFFICE. СКЛАД, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ПРОГРАМИ-ДОДАТКА
  12.12.2010 Структурний підхід до алгоритмізації
  22.02.2016 ОС та СП. Тема 2. Процеси та потоки. Слайди

      БIБЛІОТЕКИ
      ОСВІТНІ ПОРТАЛИ