Питання для поточного контролю

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. І рівень

  1. До образотворчого мистецтва відноситься:
  • o музика;
  • o кіномистецтво;
  • o хореографія;
  • o живопис.
  1. „Часові” види мистецтва:
  • oживопис;
  • oскульптура;
  • oархітектура;
  • oмузика.
  1. Компоненти змісту мистецького твору:
  • oмова;
  • oхудожні засоби;
  • oрима;
  • oжанр.
  1. Мистецтву первісного суспільства характерний художній стиль:
  • oроманський;
  • oготичний;
  • oантичний;
  • oвізантійський.
  1. Художній метод античності:
  • oромантизм;
  • oкласицизм;
  • oміфологічний реалізм;
  • oмодернізм.
  1. Найвідоміший храм Стародавньої Греції:
  • oПарфенон;
  • oХрам Гери в Аргосе;
  • oЕрехтейон (храм Афіни та Посейдона);
  • oХрам Аполона в Коринфі.
  1. Зображення богині Перемоги Ніки з острова Делос робота скульптора:
  • oМірона;
  • oФідія;
  • oЛісіппа;
  • oАрхерма.
  1. 13-метова статуя Зевса виконана античним скульптором:
  • oМіроном;
  • oФідієм;
  • oПоліклетом;
  1. Мистецтву Середньовіччя характерний художній стиль:
  • oантичний;
  • oренесанс;
  • oбароко;
  • oготичний.
  1. Архітектурні зразки готичного стилю Середньовіччя:
  • oСобор Паризької богоматері;
  • oЗамок у Каркассоні (Франція, ХІІІ–ХIV ст.);
  • oСофіївський собор (м. Київ);
  • oСобор св. Петра в Римі.
  1. Видатні представники російського середньовічного живопису:
  • oА. Рубльов;
  • oСтефан Пермський;
  • oК. Брюллов;
  • oВ. Тропінін.
  1. Художній стиль епохи Відродження:
  • oантичний;
  • oренесанс;
  • oбароко;
  • oготичний.
  • oЛісіппом.
  1. Домінуючий образ світу (світогляд) первісної людини
  • oтеоцентричний;
  • oнаукоцентричний;
  • oсуб’єктоцентричний;
  • oміфологічний.
  1. Розвиток трипільської культури відноситься до часів
  • oV–ІІІ тис. до н.е.;
  • oІ тис. до н.е. – І тис. н.е.;
  • oІ тис. н.е.;
  • oІІІ–ІV тис. н.е.
  1. Традиційна форма єгипетських храмів:
  • oмечеть;
  • oсобор;
  • oпіраміда;
  • oхрам.
  1. Призначення пірамід Стародавнього Єгипту:
  • oгробниці;
  • oжитлові приміщення;
  • oпам’ятники;
  • oмісце виконання релігійних ритуалів.
  1. „Таємна вечеря” належить до пензля художника:
  • oМікеланджело;
  • oРафаеля;
  • oДжорджоне;
  • oЛеонардо да Вінчі.
  1. Видатний скульптор епохи Відродження:
  • oМікеланджело;
  • oЖеріко;
  • oДжорджоне;
  • oГойя.

  ІІ рівень

  1. Стелю Сікстинської капели в Римі розписав:
  • oМікеланджело;
  • oБоттічеллі;
  • oДжорджоне;
  • oГойя.
  1. В основі „Сікстинської мадонни” Рафаеля, „Юдіфі” Джорджоне, „Таємної вечері” Леонардо да Вінчі, „Давида” Мікеланджело лежать:
  • oавторські сюжети;
  • oбіблійні сюжети;
  • oфольклорні сюжети;
  • oказкові сюжети.
  1. Класицизм (classicus) означає:
  • oжиттєвий;
  • oнезвичайний;
  • oреалістичний;
  • oзразковий.
  1. Творам класицизму властиво:
  • oзображення духовного пошуку й душевних переживань героїв;
  • oопора на раціональне;
  • oпідвищена емоційність;
  • oрозподіл жанрів на високі й низькі.
  1. До епохи класицизму відноситься творчість художника:
  • Козловського;
  • Кіпренського;
  • Монферрана;
  • Шубіна.
  1. Для творів романтизму характерно:
  • oзображення типових характерів у типових обставинах;
  • oзображення незвичайних героїв в незвичайних обставинах;
  • oпідвищена увага до національної історії;
  • oвідхід від небажаної дійсності.
  1. Видатний російський пейзажист:
  • oВерещагін;
  • oШишкін;
  • oСуріков;
  • oБрюллов.
  1. І. І. Шишкін пейзажист створив полотно:
  • o„Березовий гай”;
  • o„Ранок в сосновому лісі”;
  • o„Проводи покійника”;
  • o„Місячна ніч на Дніпрі”.
  1. Пам’ятники монументальної архітектури України ХVІІ ст. (бароко):
  • oбудинок нової біржі в Одесі (А. І. Бернардоцці);
  • oВолодимирський собор у Києві (О. Шилле);
  • oСофійський собор у Києві;
  • oУспенська церква у Львові (П. Римлянин, В. Капінос).
  1. Найбільш відомий твір українського художника К. Малевіча:
  • o„Автопортрет”;
  • o„Червона кіннота”;
  • o„Чорний квадрат”;
  • o„Селянський спас”.
  1. Як перекладається термін «бароко»:
  • oкрасивий;
  • oдивний;
  • oдавній;
  • oзразковий.
  1. Позначте представників бароко в українському мистецтві:
  • oЛ. Боровиковський;
  • oІ. Рудкович;
  • oД. Левицький;
  • oЛ. Баранович;
  • oФ. Прокопович.
  1. Як називається архітектурний стиль, що набув поширення в Європі в ХІХ ст.:
  • oампір;
  • oбароко;
  • oготика;
  • oмодерн.
  1. Назва художнього напряму «імпресіонізм» виникла, як відомо, від назви однієї картини французького художника. Якої саме:
  • o«Сніданок на траві» Е. Мане;
  • o«Враження. Сонце на сході» К. Моне;
  • o«Блакитні танцівниці» Е. Дега;
  • o«Портрет Жанни Самарі» О. Ренуар.
  1. Позначте напрями модерністичного мистецтва:
  • oдадаїзм;
  • oнатуралізм;
  • oсюрреалізм;
  • oкубізм;
  • oрококо;
  • oабстракціонізм;
  • oпостімпресіонізм.
  1. Позначте архітектурні споруди класицизму:
  • oСобор Паризької Богоматері;
  • oЗимовий палац у Петербурзі;
  • oПетровський палац у Москві;
  • oВерсаль;
  • oЦерква Святої Женев’єви в Парижі;
  • oСобор Святого Петра в Римі.
  1. Автор „Джоконди” („Мони Лізи”):
  • oБоттічеллі;
  • oЛопе де Вега;
  • oДжорджоне;
  • oЛеонардо да Вінчі.
  1. Видатне полотно Рафаеля Санті:
  • o„Мадонна Бенуа”;
  • o„Мадонна в гроті”;
  • o„Мадонна Літта”;
  • o„Мадонна з щиглям”.

   

  ІІІ рівень

   

  Закінчити речення:

  1. «Ідея, сюжет, художні засоби, ритм – це компоненти ... ».
  2. «Мечеть, піраміда, храм, собор, кірха – це ... ».
  3. «Теоцентричний, наукоцентричний, субєктоцентричний, міфологічний – це ... ».
  4. «Боттічеллі, Мікеланджело, Рафаель, Джорджоне, Леонардо да Вінчі – ... ».
  5. «Розвиток світової художньої культури – це результат ... ».
  6. «Левітан, Шишкін, Куїнджі .... ».
  7. «„Автопортрет”, „Червона кіннота”, „Чорний квадрат”, „Селянський спас” – це картини... ».
  8. «Штрих, лінія, пляма, крапка – це виражальні засоби ... ».
  9. «Реалізм, романтизм, класицизм, модернізм – це ... ».

  10.  «Античний, готичний, ренесанс, бароко, – це художній... ».

   

   

  Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


  Схожі матеріали
  26.10.2015 програма
  26.10.2015 програма
  26.10.2015 програма
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали

  Останні створені тести
  16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
  28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
  27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
  27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
  27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
  08.10.2014 INTEL
  22.10.2012 Цивільний захист
  26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
  21.09.2012 OC Windows
  31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
  Рекомендовані лекції
  15.03.2016 ОС та СП. Тема 4. Файлові системи. Тези
  12.12.2010 Рекурсія
  12.12.2010 Порядковий тип даних
  12.12.2010 Множини
  28.09.2014 Лекції з курсу "Малюнок в практиці психодіагностики"
  13.11.2014 MICROSOFT OFFICE. СКЛАД, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ПРОГРАМИ-ДОДАТКА
  12.12.2010 Записи
  22.02.2016 ОС та СП. Тема 1. Початкові відомості про операційні системи. Слайди
  09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Слайди
  12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ