Питання для поточного контролю

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. І рівень

  1. До образотворчого мистецтва відноситься:
  • o музика;
  • o кіномистецтво;
  • o хореографія;
  • o живопис.
  1. „Часові” види мистецтва:
  • oживопис;
  • oскульптура;
  • oархітектура;
  • oмузика.
  1. Компоненти змісту мистецького твору:
  • oмова;
  • oхудожні засоби;
  • oрима;
  • oжанр.
  1. Мистецтву первісного суспільства характерний художній стиль:
  • oроманський;
  • oготичний;
  • oантичний;
  • oвізантійський.
  1. Художній метод античності:
  • oромантизм;
  • oкласицизм;
  • oміфологічний реалізм;
  • oмодернізм.
  1. Найвідоміший храм Стародавньої Греції:
  • oПарфенон;
  • oХрам Гери в Аргосе;
  • oЕрехтейон (храм Афіни та Посейдона);
  • oХрам Аполона в Коринфі.
  1. Зображення богині Перемоги Ніки з острова Делос робота скульптора:
  • oМірона;
  • oФідія;
  • oЛісіппа;
  • oАрхерма.
  1. 13-метова статуя Зевса виконана античним скульптором:
  • oМіроном;
  • oФідієм;
  • oПоліклетом;
  1. Мистецтву Середньовіччя характерний художній стиль:
  • oантичний;
  • oренесанс;
  • oбароко;
  • oготичний.
  1. Архітектурні зразки готичного стилю Середньовіччя:
  • oСобор Паризької богоматері;
  • oЗамок у Каркассоні (Франція, ХІІІ–ХIV ст.);
  • oСофіївський собор (м. Київ);
  • oСобор св. Петра в Римі.
  1. Видатні представники російського середньовічного живопису:
  • oА. Рубльов;
  • oСтефан Пермський;
  • oК. Брюллов;
  • oВ. Тропінін.
  1. Художній стиль епохи Відродження:
  • oантичний;
  • oренесанс;
  • oбароко;
  • oготичний.
  • oЛісіппом.
  1. Домінуючий образ світу (світогляд) первісної людини
  • oтеоцентричний;
  • oнаукоцентричний;
  • oсуб’єктоцентричний;
  • oміфологічний.
  1. Розвиток трипільської культури відноситься до часів
  • oV–ІІІ тис. до н.е.;
  • oІ тис. до н.е. – І тис. н.е.;
  • oІ тис. н.е.;
  • oІІІ–ІV тис. н.е.
  1. Традиційна форма єгипетських храмів:
  • oмечеть;
  • oсобор;
  • oпіраміда;
  • oхрам.
  1. Призначення пірамід Стародавнього Єгипту:
  • oгробниці;
  • oжитлові приміщення;
  • oпам’ятники;
  • oмісце виконання релігійних ритуалів.
  1. „Таємна вечеря” належить до пензля художника:
  • oМікеланджело;
  • oРафаеля;
  • oДжорджоне;
  • oЛеонардо да Вінчі.
  1. Видатний скульптор епохи Відродження:
  • oМікеланджело;
  • oЖеріко;
  • oДжорджоне;
  • oГойя.

  ІІ рівень

  1. Стелю Сікстинської капели в Римі розписав:
  • oМікеланджело;
  • oБоттічеллі;
  • oДжорджоне;
  • oГойя.
  1. В основі „Сікстинської мадонни” Рафаеля, „Юдіфі” Джорджоне, „Таємної вечері” Леонардо да Вінчі, „Давида” Мікеланджело лежать:
  • oавторські сюжети;
  • oбіблійні сюжети;
  • oфольклорні сюжети;
  • oказкові сюжети.
  1. Класицизм (classicus) означає:
  • oжиттєвий;
  • oнезвичайний;
  • oреалістичний;
  • oзразковий.
  1. Творам класицизму властиво:
  • oзображення духовного пошуку й душевних переживань героїв;
  • oопора на раціональне;
  • oпідвищена емоційність;
  • oрозподіл жанрів на високі й низькі.
  1. До епохи класицизму відноситься творчість художника:
  • Козловського;
  • Кіпренського;
  • Монферрана;
  • Шубіна.
  1. Для творів романтизму характерно:
  • oзображення типових характерів у типових обставинах;
  • oзображення незвичайних героїв в незвичайних обставинах;
  • oпідвищена увага до національної історії;
  • oвідхід від небажаної дійсності.
  1. Видатний російський пейзажист:
  • oВерещагін;
  • oШишкін;
  • oСуріков;
  • oБрюллов.
  1. І. І. Шишкін пейзажист створив полотно:
  • o„Березовий гай”;
  • o„Ранок в сосновому лісі”;
  • o„Проводи покійника”;
  • o„Місячна ніч на Дніпрі”.
  1. Пам’ятники монументальної архітектури України ХVІІ ст. (бароко):
  • oбудинок нової біржі в Одесі (А. І. Бернардоцці);
  • oВолодимирський собор у Києві (О. Шилле);
  • oСофійський собор у Києві;
  • oУспенська церква у Львові (П. Римлянин, В. Капінос).
  1. Найбільш відомий твір українського художника К. Малевіча:
  • o„Автопортрет”;
  • o„Червона кіннота”;
  • o„Чорний квадрат”;
  • o„Селянський спас”.
  1. Як перекладається термін «бароко»:
  • oкрасивий;
  • oдивний;
  • oдавній;
  • oзразковий.
  1. Позначте представників бароко в українському мистецтві:
  • oЛ. Боровиковський;
  • oІ. Рудкович;
  • oД. Левицький;
  • oЛ. Баранович;
  • oФ. Прокопович.
  1. Як називається архітектурний стиль, що набув поширення в Європі в ХІХ ст.:
  • oампір;
  • oбароко;
  • oготика;
  • oмодерн.
  1. Назва художнього напряму «імпресіонізм» виникла, як відомо, від назви однієї картини французького художника. Якої саме:
  • o«Сніданок на траві» Е. Мане;
  • o«Враження. Сонце на сході» К. Моне;
  • o«Блакитні танцівниці» Е. Дега;
  • o«Портрет Жанни Самарі» О. Ренуар.
  1. Позначте напрями модерністичного мистецтва:
  • oдадаїзм;
  • oнатуралізм;
  • oсюрреалізм;
  • oкубізм;
  • oрококо;
  • oабстракціонізм;
  • oпостімпресіонізм.
  1. Позначте архітектурні споруди класицизму:
  • oСобор Паризької Богоматері;
  • oЗимовий палац у Петербурзі;
  • oПетровський палац у Москві;
  • oВерсаль;
  • oЦерква Святої Женев’єви в Парижі;
  • oСобор Святого Петра в Римі.
  1. Автор „Джоконди” („Мони Лізи”):
  • oБоттічеллі;
  • oЛопе де Вега;
  • oДжорджоне;
  • oЛеонардо да Вінчі.
  1. Видатне полотно Рафаеля Санті:
  • o„Мадонна Бенуа”;
  • o„Мадонна в гроті”;
  • o„Мадонна Літта”;
  • o„Мадонна з щиглям”.

   

  ІІІ рівень

   

  Закінчити речення:

  1. «Ідея, сюжет, художні засоби, ритм – це компоненти ... ».
  2. «Мечеть, піраміда, храм, собор, кірха – це ... ».
  3. «Теоцентричний, наукоцентричний, субєктоцентричний, міфологічний – це ... ».
  4. «Боттічеллі, Мікеланджело, Рафаель, Джорджоне, Леонардо да Вінчі – ... ».
  5. «Розвиток світової художньої культури – це результат ... ».
  6. «Левітан, Шишкін, Куїнджі .... ».
  7. «„Автопортрет”, „Червона кіннота”, „Чорний квадрат”, „Селянський спас” – це картини... ».
  8. «Штрих, лінія, пляма, крапка – це виражальні засоби ... ».
  9. «Реалізм, романтизм, класицизм, модернізм – це ... ».

  10.  «Античний, готичний, ренесанс, бароко, – це художній... ».

   

   

  Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


  Схожі матеріали
  26.10.2015 програма
  26.10.2015 програма
  26.10.2015 програма
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали
  26.10.2015 Інструктивно-методичні матеріали

  Останні створені тести
  16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
  28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
  27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
  27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
  27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
  08.10.2014 INTEL
  22.10.2012 Цивільний захист
  26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
  21.09.2012 OC Windows
  31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
  Рекомендовані лекції
  28.03.2016 ОС та СП. Тема 6. Планування. Тези
  22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Тези
  15.03.2016 ОС та СП. Тема 4. Файлові системи. Тези
  12.12.2010 Використання підпрограм та функцій користувача
  12.12.2010 Поняття про алгоритм
  22.02.2016 ОС та СП. Тема 2. Процеси та потоки. Тези
  12.12.2010 ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування
  28.09.2014 Лекції з курсу "Основи психокорекції"
  12.12.2010 Алфавіт
  09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Тези