ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. Алфавіт мови MSX-Basic містить:
  1.   Великі і малі латинські літери від А до Z, араб-ські цифри.
  2.   Знаки операцій, відношення, розділові знаки
  3.   Спеціальні символи, зарезервовані (службові) слова
  4.   Обмежувачі
 2. Зарезервовані (службові) слова мови Pascal:
  1.   AND, ARRAY, BEGIN тощо.
  2.   ABS, BEEP, CLS, DATA, REM тощо.
  3.   AUTO, INT, RETURN тощо.
 3. ЕОМ виконує вказівку присвоєння так:
  1.   вираз, що записаний справа від символу = , обчислюється при поточних значеннях змінних;
  2.   результат обчислення даного виразу поміщається у відповідну область оперативної пам’яті, відведеної для зберігання змінної, ім’я якої вказане зліва від символу =. Якщо до цього вказана область містила якесь значення, то воно зникає.
 4. У мові Basic використовуються константи таких типів:
  1.   рядкова константа (довільна алфавітно-цифрова послідовність до 255 сим-волів, яка у загальному випадку поміщається у подвійні лапки);
  2.   рядкова константа (довільна алфавітно-цифрова послідовність до 155 сим-волів)
  3.   дійсне число одинарної точності
  4.   дійсне число подвійної точності
  5.   ціле число (від –32768 до 32767);
  6.   всі відповіді вірні
 5. Константи описуються зарезервованим словом:
  1.   const
  2.   constant
  3.   constans
  4.   def
 6. До дійсних чисел належать:
  1.   byte
  2.   integer
  3.   longint
  4.   char
  5.   boolean
  6.   real
  7.   shortint
  8.   double
  9.   extended
 7. Горизонтальна табуляція визначається послідовністю символів:
  1.   \a
  2.   \’
  3.   \b
  4.   \t
  5.   \n
 8. Рядкові константи записуються як послідовність сим-волів, що взяті в:
  1.   подвійні лапки
  2.   одинарні лапки
  3.   обернені лапки
  4.   слеши та подвійні лапки
 9. Скалярні типи даних:
  1.   long
  2.   real
  3.   short
  4.   boolean
  5.   long double
Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Поняття про алгоритм

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
Рекомендовані лекції
22.02.2016 ОС та СП. Тема 1. Початкові відомості про операційні системи. Слайди
12.12.2010 Константи, змінні. Типи даних
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
22.02.2016 ОС та СП. Тема 1. Початкові відомості про операційні системи. Тези
13.11.2014 MICROSOFT OFFICE. СКЛАД, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ПРОГРАМИ-ДОДАТКА
12.12.2010 Використання підпрограм та функцій користувача
28.09.2014 Лекції з курсу "Диференціальна психологія"
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Слайди
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Слайди