ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. Алфавіт мови MSX-Basic містить:
  1.   Великі і малі латинські літери від А до Z, араб-ські цифри.
  2.   Знаки операцій, відношення, розділові знаки
  3.   Спеціальні символи, зарезервовані (службові) слова
  4.   Обмежувачі
 2. Зарезервовані (службові) слова мови Pascal:
  1.   AND, ARRAY, BEGIN тощо.
  2.   ABS, BEEP, CLS, DATA, REM тощо.
  3.   AUTO, INT, RETURN тощо.
 3. ЕОМ виконує вказівку присвоєння так:
  1.   вираз, що записаний справа від символу = , обчислюється при поточних значеннях змінних;
  2.   результат обчислення даного виразу поміщається у відповідну область оперативної пам’яті, відведеної для зберігання змінної, ім’я якої вказане зліва від символу =. Якщо до цього вказана область містила якесь значення, то воно зникає.
 4. У мові Basic використовуються константи таких типів:
  1.   рядкова константа (довільна алфавітно-цифрова послідовність до 255 сим-волів, яка у загальному випадку поміщається у подвійні лапки);
  2.   рядкова константа (довільна алфавітно-цифрова послідовність до 155 сим-волів)
  3.   дійсне число одинарної точності
  4.   дійсне число подвійної точності
  5.   ціле число (від –32768 до 32767);
  6.   всі відповіді вірні
 5. Константи описуються зарезервованим словом:
  1.   const
  2.   constant
  3.   constans
  4.   def
 6. До дійсних чисел належать:
  1.   byte
  2.   integer
  3.   longint
  4.   char
  5.   boolean
  6.   real
  7.   shortint
  8.   double
  9.   extended
 7. Горизонтальна табуляція визначається послідовністю символів:
  1.   \a
  2.   \’
  3.   \b
  4.   \t
  5.   \n
 8. Рядкові константи записуються як послідовність сим-волів, що взяті в:
  1.   подвійні лапки
  2.   одинарні лапки
  3.   обернені лапки
  4.   слеши та подвійні лапки
 9. Скалярні типи даних:
  1.   long
  2.   real
  3.   short
  4.   boolean
  5.   long double
Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Поняття про алгоритм

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
Рекомендовані лекції
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Слайди
26.09.2012 Програмне забезпечення (ПЗ). Апаратне забезпечення інформаційної системи
12.12.2010 ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами
13.11.2014 MICROSOFT OFFICE. СКЛАД, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ПРОГРАМИ-ДОДАТКА
19.05.2012 Теми лекцій з основ геометрії
12.12.2010 Різні способи задання циклічних процесів
15.03.2016 ОС та СП. Тема 4. Файлові системи. Тези
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів
12.12.2010 Структурний підхід до алгоритмізації