ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. Алфавіт мови MSX-Basic містить:
  1.   Великі і малі латинські літери від А до Z, араб-ські цифри.
  2.   Знаки операцій, відношення, розділові знаки
  3.   Спеціальні символи, зарезервовані (службові) слова
  4.   Обмежувачі
 2. Зарезервовані (службові) слова мови Pascal:
  1.   AND, ARRAY, BEGIN тощо.
  2.   ABS, BEEP, CLS, DATA, REM тощо.
  3.   AUTO, INT, RETURN тощо.
 3. ЕОМ виконує вказівку присвоєння так:
  1.   вираз, що записаний справа від символу = , обчислюється при поточних значеннях змінних;
  2.   результат обчислення даного виразу поміщається у відповідну область оперативної пам’яті, відведеної для зберігання змінної, ім’я якої вказане зліва від символу =. Якщо до цього вказана область містила якесь значення, то воно зникає.
 4. У мові Basic використовуються константи таких типів:
  1.   рядкова константа (довільна алфавітно-цифрова послідовність до 255 сим-волів, яка у загальному випадку поміщається у подвійні лапки);
  2.   рядкова константа (довільна алфавітно-цифрова послідовність до 155 сим-волів)
  3.   дійсне число одинарної точності
  4.   дійсне число подвійної точності
  5.   ціле число (від –32768 до 32767);
  6.   всі відповіді вірні
 5. Константи описуються зарезервованим словом:
  1.   const
  2.   constant
  3.   constans
  4.   def
 6. До дійсних чисел належать:
  1.   byte
  2.   integer
  3.   longint
  4.   char
  5.   boolean
  6.   real
  7.   shortint
  8.   double
  9.   extended
 7. Горизонтальна табуляція визначається послідовністю символів:
  1.   \a
  2.   \’
  3.   \b
  4.   \t
  5.   \n
 8. Рядкові константи записуються як послідовність сим-волів, що взяті в:
  1.   подвійні лапки
  2.   одинарні лапки
  3.   обернені лапки
  4.   слеши та подвійні лапки
 9. Скалярні типи даних:
  1.   long
  2.   real
  3.   short
  4.   boolean
  5.   long double
Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Схожі матеріали
07.03.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
07.03.2023 МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
27.02.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРОГРАМУВАННЯ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРОГРАМУВАННЯ
21.02.2023 Web-технології та web-дизайн
21.02.2023 Web-технології та web-дизайн
14.02.2023 Булеві функції. Мінімізація булевих функцій
12.02.2023 Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
01.03.2023 Лекція 1
08.02.2022 Матеріали лекції 1 з ОК "Комп`ютерне моделювання"
27.09.2023 Ковтун Н. Матеріали лекції з ОК Філософія науки_Тема 1
27.02.2023 Інструктивно-методичні рекомендації. Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови
15.09.2020 Плани лекцій ОК Правознавство
20.02.2023 Лекційний курс з ОК Рекламний креатив
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Фронт-офіс і управління номерним фондом готелю
12.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК Юридична деонтологія
15.09.2020 Сучасні трансформації в Польщі (та Угорщині)
12.12.2010 Рядки символів