Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. Виберіть  ім'я, яке на асоціюється з постструктуралізмом.

  1.   А. Арто
  2.   Р. Барт
  3.   Ж. Дерідда
  4.   М. Фуко
  5.   Ж. Бодріяр
 2. Ключове поняття постструктуралізму?

  1.   Ризома
  2.   Мімезис
  3.   Катарсис
  4.   Лакуна
  5.   Периферія
 3. Яке поняття має наступне визначення: "Перша та остання сторінки мали б бути написані на одному аркуші, складеному вдвоє, який позначав би початок і кінець книги; а всередині книги мали б вступати в гру окремі аркуші, прості, рухомі, взаємозамінні, так, що незалежно від їх розташування, твір мав би бути все одно у смисловому сенсі завершеним".

  1.   Твір у русі
  2.   Постмодерна інтерпретація
  3.   Варіативний твір
  4.   Інтертекст
  5.   Cупертекст
 4. Хто ввів поняття відкритого твору?

  1.   Умберто Еко
  2.   Франц Кафка
  3.   Семюель Беккет
  4.   Оскар Уайльд
  5.   Джейн Остін
 5. Де знаходиться центр структури, згідно постструктуралізму?

  1.   Де завгодно
  2.   В кінці
  3.   На початку та в кінці
  4.   На початку
  5.   Справа
 6. Який третій рівень пізнавання літературного твору за Р. Інгарденом?

  1.   Уявлювання
  2.   Усвідомлення
  3.   Сприймання
  4.   Фантазія
  5.   Очікування
 7. Яким чином реалізуються "місця недоокреслення"?

  1.   Під час конкретизації
  2.   Під час сконденсованого прочитання
  3.   Під час герменевтичного прочитання
  4.   Авторського прочитання
  5.   Під час прочитання
 8. Поль Рікер досліджував інтерпретацію знаку і важливе значення відводив символу. З огляду на це дослідження проблематики якого мовного звороту становило значущість?

  1.   Метонімія
  2.   Гіпербола
  3.   Метафора
  4.   Епітет
  5.   Супертекст
 9. У якого філософа Р. Інгарден запозичив поняття мімезис?

  1.   Арістотель
  2.   Платон
  3.   Ніцше
  4.   Фрейд
  5.   Лакан
 10. Що найперше виділяють в тексті під час деконструкції?

  1.   Бінарні опозиції
  2.   Неузгоджені слова
  3.   Граматичні похибки
  4.   Чоловічий та жіночий рід
  5.   Схожості
 11. Кожен персонаж за Проппом?

  1.   Виконує свою функцію
  2.   Може взагалі не мати функції, а виконувати аксесуарну роль
  3.   Може виконувати декілька функцій
  4.   Не має функцій
  5.   Має одну функцію
 12. Скриптор несе в собі?

  1.   Словник
  2.   Емоції
  3.   Досвід
  4.   Епітети
  5.   Означення
 13. В природніх (точних науках) працюють закони, а гуманітарних?

  1.   Сенси
  2.   Чуттєві закони
  3.   Досвід
  4.   Пояснення
  5.   Відчуття
 14. Назвіть основний метод структуралістів.

  1.   Редукція
  2.   Індукція
  3.   Екстраполяція
  4.   Супердукція
  5.   Сенсація
 15. В яких роках структуралізм іде на спад як напрям вивчення гуманітраних наук?

  1.   1970-х
  2.   1950-х
  3.   1930-х
  4.   2000-х
  5.   2020-х
 16. Більшість структуралістів були?

  1.   Французькі інтелектуали
  2.   Американські інтелектуали
  3.   Британські інтелектуали
  4.   Німецькі інтелектуали
  5.   Українці
 17. В структуралізмі знаки є?

  1.   Довільними
  2.   Структурними
  3.   Відкритими
  4.   Закритими
  5.   Розпочатими
 18. Герменевтика – це?

  1.   Напрям наукової діяльності, пов'язаний з дослідженням, поясненням, тлумаченням філологічних, а також філософських, юридичних, історичних і релігійних текстів.
  2.   .Розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови
  3.   Розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією
  4.   Розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови
  5.   Особлива форма пізнання світу, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносин людини і світу.
 19. З чим споріднено термін «герменевтика»?

  1.   Споріднене з назвою бога Гермеса
  2.   Споріднене з назвою богині Гери
  3.   Споріднене з словом гегемонія
  4.   Споріднене з ім’ям філософа Геродота
  5.   Етимологія слова невизначена
 20. Розділ богослов'я, що займається тлумаченням біблійних текстів, роз'ясненням суті  - це?

  1.   Екзегетика
  2.   Герменевтика
  3.   Деконструкція
  4.   Структуралізм
  5.   Дедукція
 21. Герменевтичне коло – це?

  1.   Принцип розуміння тексту, заснований на діалектиці частини й цілого (постійне повернення від частин до цілого і навпаки, яке змінює і поглиблює їхнє розуміння)
  2.   Розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови
  3.   Розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення
  4.   Розділ мовознавства, в якому вивчає звуковий склад мови
  5.   Особлива форма пізнання світу, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносин людини і світу.
 22. Хто ввів в науковий обіг поняття «герменевтичне коло»?

  1.   Ф. Шлеєрмахер
  2.   Ф. Ніцше
  3.   З. Фрейд
  4.   Ж. Лакан
  5.   Ю. Крістева
 23. Визначте найкращий варіант перекладу  «“I hope this isn’t another wild-goosechase,  Butler”

  1.   1. «Коли б нам, Лаккею, не вполювати й тут ще однієї дірки від бублика»
  2.   2. «Коли б нам, Лаккею, не гнатися за наживою»
  3.   3. «Коли б нам, Лаккею, не гнатися за недосяжним»
  4.   4. «Коли б нам, Лаккею, не гнатися за гусками»
  5.   5. «Коли б нам, Лаккею, не гнатися»
 24. Об'єктом дослідження в герменевтиці найчастіше виступає?

  1.   Текст
  2.   Голос
  3.   Звук
  4.   Літери
  5.   Дискурс
 25. Який розділ знання вивчає загальні принципи і закони пізнавальної діяльності. 

  1.   Гносеологія
  2.   Аксіологія
  3.   Практика
  4.   Онтологія
  5.   Антропологія
 26. Визначте найкращий варіант перекладу  “He bamboozles  every test thrown at him”

  1.   Хоч у які мудровані тести заганяй його, а з нього мов з гуски вода
  2.   Він провалює кожен тест, який йому задають
  3.   Він сміється з кожного тесту, який йому задають
  4.   Він з легкістю здає кожен тест, який йому задають
  5.   Він списує на кожному тесті.
 27. Який роман і якого автора був заборонений в ісламських країнах.

  1.   Саламан Рушді «Сатанинські вірші»
  2.   Маргарет Етвуд «Розповідь служниці»
  3.   Семюель Беккет « В очікуванні Годо»
  4.   Арістотель «Поетика»
  5.   Мішель Уельбек «Покора»
 28. Визначте найкращий варіант перекладу «She is killing us both”

  1.   Вона зводить нас зі світу
  2.   Вона вбиває нас
  3.   Вона вбиває нас обох
  4.   Те, що вона робить – це зводити зі світу
  5.   Це просто вбивчо
 29. Феноменологія – це?

  1.   Науковий метод літературно-критичної інтерпретації словесних творів, що базується на з’ясуванні його мовно-смислових джерел і психологічних передумов виникнення.
  2.   Одне з основних понять герменевтики, принцип розуміння тексту, заснований на діалектиці частини й цілого
  3.   Розділ мовознавства й літературознавства (поетики), що вивчає функційно-стильові засоби мови
  4.   Розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією
  5.   Розділ мовознавства, в якому вивчають звуковий склад мови
 30. Визначте найкращий варіант перекладу «Lets not rush things

  1.   Не треба гнати коней
  2.   Не квап події
  3.   Не спіши
  4.   Не потрібно спішити
  5.   Не лети
 31. Стенлі Фіш розробив теорію..?

  1.   Читацького відгуку
  2.   Смерть читача
  3.   Смерть автора
  4.   Рецептивної естетики
  5.   Структуралізму
 32. Метафора – це?

  1.   Художній засіб, що полягає в переносному вживанні слова або виразу на основі аналогії, схожості або порівняння
  2.   Стилістична фігура явного і навмисного перебільшення для посилення виразності та підкреслення сказаної думки
  3.   Слово, значення якого переноситься на найменування іншого предмета, пов'язаного з властивим для цього слова предметом за своєю природою
  4.   Слово чи словосполучення, завдяки особливій функції в тексті, допомагає слову набути нового значення або сенсового відтінку.
  5.   Моральне очищення, піднесення душі через мистецтво, що виникає в процесі співпереживання та співчуття
 33. Збереження істинного ядра моделі тексту постає необхідною умовою:

  1.   Його адекватної інтерпретації
  2.   Його поетичного втілення
  3.   Його авторського аналізу
  4.   Його існування
  5.   Його життя
 34. Каламбур – це?

  1.   Стилiстичний пpийом зближення piзних за значенням слiв, iнодi схожих за звучанням, який ствоpює комiчний ефект
  2.   Слова, які однаково звучать та пишуться, але мають різне значення
  3.   Засіб комічності, в основі якого лежить гострий дошкульний глум, сповнений зневаги
  4.   Художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення
  5.   Один з художніх засобів , у якому один предмет, подія зіставляються з іншими, у яких ці особливості виявлені різко та яскраво
 35. Персоніфікація – це?

  1.   Порівняння тих чи інших об'єктів з чоловічком або живими істотами і їх властивостями
  2.   Художній засіб, що полягає в переносному вживанні слова або виразу на основі аналогії, схожості або порівняння
  3.   Стилістична фігура явного і навмисного перебільшення для посилення виразності та підкреслення сказаної думки
  4.   Слово, значення якого переноситься на найменування іншого предмета, пов'язаного з властивим для цього слова предметом за своєю природою
  5.   Слово чи словосполучення, завдяки особливій функції в тексті, допомагає слову набути нового значення або сенсового відтінку.
 36. Доповніть цитату Р. Барта: «Кожний( - )   є новим полотном, зітканим зі старих цитат»

  1.   Текст
  2.   Твір
  3.   Епос
  4.   Роман
  5.   Дифирамб
 37. Алегорія – це?

  1.   Перенесення властивостей та характеристик одного предмета чи явища на інший для кращого відображення образу
  2.   Велика група складних тропів, що включає образні вислови, в яких предмет або явище описуються способом заміни назвою іншого предмета або явища, пов'язаного з першим зовнішнім або внутрішнім зв'язками
  3.   Один з найпоширеніших видів метонімії - образний вислів, засноване на кількісному зіставленні предметів, явищ; на заміну частиною цілого, одним предметом - їх сукупності.
  4.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  5.   Художнє применшення, ослаблення властивостей ознаки до неіснуючих в реальності розмірів.
 38. Теорія знаків та знакових систем

  1.   Семіотика
  2.   Прагматика
  3.   Синтактика
  4.   Структурна критика
  5.   Комунікативістика
 39. Центральне місце серед основних понять герменевтики займає.

  1.   Розуміння
  2.   Аналіз
  3.   Віршування
  4.   Критика
  5.   Переспів
 40. Метонімія – це?

  1.   Велика група складних тропів, що включає образні вислови, в яких предмет або явище описуються способом заміни назвою іншого предмета або явища, пов'язаного з першим зовнішнім або внутрішнім зв'язками.
  2.   Один з найпоширеніших видів метонімії - образний вислів, засноване на кількісному зіставленні предметів, явищ; на заміну частиною цілого, одним предметом - їх сукупності.
  3.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  4.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища
  5.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
 41. Мова в собі несе необхідність..?

  1.   Власної критики
  2.   Релятивізму
  3.   Поетичності
  4.   Важливості
  5.   Простоти
 42. Синекдоха – це?

  1.   Один з найпоширеніших видів метонімії - образний вислів, засноване на кількісному зіставленні предметів, явищ; на заміну частиною цілого, одним предметом - їх сукупності.
  2.   Художнє применшення, ослаблення властивостей ознаки до неіснуючих в реальності розмірів.
  3.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  4.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища.
  5.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
 43. Мимовільне запозичення, відгомін у творі письменника раніше використаних власних образів, мотивів, ритмомелодійних синтаксичних конструкцій, висловів тощо.

  1.   Автоременісценція
  2.   Ремінісценція
  3.   Автостиль
  4.   Автоповтор
  5.   Центон
 44. Продовження або інакша сюжетна версія первинного (авторського) твору, що зберігає авторський стиль, персонажів.

  1.   Пастиш
  2.   Алюзія
  3.   Відтворення
  4.   Суголосся
  5.   Метатекст
 45. Потенційний, передбачуваний читач тексту – це?

  1.   Імпліцитний читач
  2.   Уявний читач
  3.   Експліцитний читач
  4.   Внутрішній читач
  5.   Справжній читач
 46. Хто ввів поняття «інтертекстуальність» в лінгвістичний обіг?

  1.   Ю. Кристева
  2.   Р. Барт
  3.   М. Бахтін
  4.   У. Еко
  5.   А. Арто
 47. Термін, що вживається для позначення спектру міжтекстових відношень і постулює, що будь-який текст завжди є складником широкого культурного тексту – це?

  1.   Інтертекстуальність
  2.   Метатекстуальність
  3.   Текстуальність
  4.   4. Міжтекстуальність
  5.   Антитекстуальність
 48. Хто є автором діалогічної теорії?

  1.   М. Бахтін
  2.   Р. Барт
  3.   У. Еко
  4.   А. Арто
  5.   Ж. Дерріда
 49. Тип перекладу з домінантною прагматичною настановою та орієнтацією на стереотипи очікування носіїв мови-реципієнта й культури-реципієнта.

  1.   Адаптація
  2.   Локалізація
  3.   Стереотипізація
  4.   Декультуризація
  5.   Сигніфікація
 50. Визначте уривок, де застосовна техніка потоку свідомості:

  1.   All the same, that one day should follow another; Wednesday, Thursday, Friday, Saturday; that one should wake up in the morning;
  2.   It turns the world silent and gray.
  3.   Delights to peep, to gaze therein
  4.   And pampered swells with one blood
  5.   Some have called thee mighty and dreadfull
 51. Преставником техніки потоку свідомості є?

  1.   Д. Джойс
  2.   Р. Барт
  3.   М. Бахтін
  4.   У. Еко
  5.   А. Арто
 52. Екстремальна форма внутрішнього монологу, яка імітує безпосередню передачу хаотичного процесу внутрішнього мовлення людини.

  1.   Потік свідомості
  2.   Потік монологу
  3.   Потік життя
  4.   Потік волі
  5.   Потік внутрішнього мислення
 53. Хто є автором ессе «Що таке автор»?

  1.   М. Фуко
  2.   Р. Барт
  3.   М. Бахтін
  4.   У. Еко
  5.   А. Арто
 54. Автором роботи «Поетика відкритого твору» є

  1.   У. Еко
  2.   Р. Барт
  3.   М. Фуко
  4.   М. Бахтін
  5.   А. Арто
 55. Виберіть ім’я, яке не асоціюється з постструктуралізмом.

  1.   Ж. Дерріда
  2.   Р. Барт
  3.   М. Фуко
  4.   У. Еко
  5.   А. Арто
 56. Згідно постструктуралістських концепцій автор помер, а народився

  1.   Читач
  2.   Райтер
  3.   Ліричний герой
  4.   Філософ
  5.   Скриптор
 57. Скриптор

  1.   Компонує текст
  2.   Творить текст
  3.   Аналізує текст
  4.   Інтерпретує текст
  5.   Відновлює текст
 58. Автора в посмодерністській філософії замінює?

  1.   Скриптор
  2.   Райтер
  3.   Ліричний герой
  4.   Філософ
  5.   Посмодерніст
 59. Яку новелу аналізує автор в роботі «Смерть автора»?

  1.   Новелу Бальзака
  2.   Новелу Пушкіна
  3.   Новелу Шевченка
  4.   Новелу Беккета
  5.   Новелу Бахтіна
 60. Концепція смерті автора з’явилась у..

  1.   1967 р.
  2.   2013 р.
  3.   2010 р.
  4.   1880 р.
  5.   1730 р.
 61. Смерть автора – це

  1.   Ессе
  2.   Роман
  3.   Драма
  4.   Оповідання
  5.   Розповідь
 62. Ролан Барт

  1.   Французьки семіотик
  2.   Австрійський семіотик
  3.   Європейський семіотик
  4.   Шотландський семіотик
  5.   Ірландський семіотик
 63. Ролан Барт розробив теорію..?

  1.   Смерть автора
  2.   Читацького відгуку
  3.   Рецептивної естетики
  4.   Структуралізму
 64. Яка течія передувала структуралізму і мала з ним подібності?

  1.   Формальна течія
  2.   Матеріальна течія
  3.   Ідеальна течія
  4.   Структурна течія
  5.   Вільна течія
 65. Структуралісти прагнули наблизити літературознавство до?

  1.   Точних наук
  2.   Гуманітарних наук
  3.   Соціальних наук
  4.   Філософських наук
  5.   Хімічних наук
 66. Значний внесок у розробку структуралізму вніс?

  1.   Празький лінгвістичний гурток
  2.   Чеський лінгвістичний гурток
  3.   Європейський лінгвістичний гурток
  4.   Структуралістський лінгвістичний гурток
  5.   Структурний лінгвістичний гурток
 67. Методологія гуманітарних наук, яка намагається аналізувати певну специфічну галузь, як складну систему взаємопов'язаних частин.

  1.   Структуралізм
  2.   Постструктуралізм
  3.   Посмодернізм
  4.   Реалізм
  5.   Класицизм
 68. Хто знаходився у витоках структуралізму.

  1.   Ф. Сосюр
  2.   Жак Лакан
  3.   Жак Дерріда
  4.   Антонен Арто
  5.   Ролан Барт
 69. Перифраз – це?

  1.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  2.   Художнє применшення, ослаблення властивостей ознаки до неіснуючих в реальності розмірів.
  3.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  4.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища.
  5.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
 70. Гіпербола – це?

  1.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища.
  2.   Художнє применшення, ослаблення властивостей ознаки до неіснуючих в реальності розмірів.
  3.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  4.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  5.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
 71. Інверсія – це?

  1.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  2.   Художнє применшення, ослаблення властивостей ознаки до неіснуючих в реальності розмірів.
  3.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  4.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  5.   Велика група складних тропів, що включає образні вислови, в яких предмет або явище описуються способом заміни назвою іншого предмета або явища, пов'язаного з першим зовнішнім або внутрішнім зв'язками.
 72. Литота – це?

  1.   Художнє применшення, ослаблення властивостей ознаки до неіснуючих в реальності розмірів.
  2.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища.
  3.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  4.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак
  5.   Велика група складних тропів, що включає образні вислови, в яких предмет або явище описуються способом заміни назвою іншого предмета або явища, пов'язаного з першим зовнішнім або внутрішнім зв'язками
 73. Епітет – це?

  1.   Художнє означення, що виділяє в предметі чи явище будь-які його властивості, якості або ознаки.
  2.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища.
  3.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  4.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  5.   Велика група складних тропів, що включає образні вислови, в яких предмет або явище описуються способом заміни назвою іншого предмета або явища, пов'язаного з першим зовнішнім або внутрішнім зв'язками
 74. Анафора – це?

  1.   Повтор окремих слів чи оборотів на початку пропозиції.
  2.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища.
  3.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  4.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  5.   Велика група складних тропів, що включає образні вислови, в яких предмет або явище описуються способом заміни назвою іншого предмета або явища, пов'язаного з першим зовнішнім або внутрішнім зв'язками
 75. Епіфора – це?

  1.   Однакова кінцівка декількох пропозицій, що підсилює значення цього образу, поняття.
  2.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища.
  3.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  4.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  5.   Повтор окремих слів чи оборотів на початку пропозиції.
 76. Антитеза – це?

  1.   Оборот, який складається в різкому протиставленні понять, характерів, образів, що створює ефект різкого контрасту.
  2.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища.
  3.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  4.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  5.   Повтор окремих слів чи оборотів на початку пропозиції.
 77. Оксюморон – це?

  1.   Стилістичний прийом, що складається в створенні нового поняття з з'єднанням контрастних за призначенням слів з метою відтінити їх логічно несумісні значення.
  2.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища.
  3.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  4.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  5.   Повтор окремих слів чи оборотів на початку пропозиції
 78. Еліпсис – це?

  1.   Засіб виразності, що полягає у пропуску одного з головних членів речення або навіть обох членів речення.
  2.   Образний вислів, яке представляє художнє перебільшення розміру, сили, значення предмета, явища.
  3.   Розташування членів речення в особливому порядку, який порушує традиційний (прямий) порядок слів у реченні з метою посилити і підкреслити виразність мови.
  4.   Образне вираження, в якому назву предмета або явища замінює описом його ознак.
  5.   Повтор окремих слів чи оборотів на початку пропозиції
 79. Автором книги «Конфлікт інтерпретацій» є ?

  1.   Поль Рікер
  2.   Ролан Барт
  3.   Михайло Бахтін
  4.   Жак Лакан
  5.   Гегель
 80. Поль Рікер є представником?

  1.   Феноменологічної герменевтики
  2.   Філософської онтології
  3.   Класичної антропології
  4.   Психоаналітичної школи
  5.   Семіотики
 81. Поль Рікер є?

  1.   Французьким феноменологом
  2.   Іспанським феноменологом
  3.   Італійським феноменологом
  4.   Німецьким феноменологом
  5.   Австрійським феноменологом
 82. Роман Інгарден є представником?

  1.   Феноменології
  2.   Політології
  3.   Епістеоміології
  4.   Дискурсології
  5.   Психоаналізу
 83. Роман Інгарден є?

  1.   Польським філософом
  2.   Українським філософом
  3.   Австрійським філософом
  4.   Французьким філософом
  5.   Російським філософом
 84. Як пов’язаний Роман Інгарден з Україною?

  1.   Навчався і викладав у Львівському університеті.
  2.   Навчався і викладав у Київському університеті.
  3.   Навчався і викладав у Чернівецькому університеті.
  4.   Навчався і викладав у Житомирському університеті.
  5.   Навчався і викладав у Івано-Франківському університеті.
 85. Вкажіть назву роботи Романа Інгардена.

  1.   Про пізнавання літературного твору
  2.   Про істину.
  3.   Про схематизм і схоластику.
  4.   Про психоаналіз.
  5.   Про філологію.
 86. Вкажіть, яке слово пропущене з цитати «Про пізнавання літературного твору» -  «Сам твір словесного мистецтва, на відміну від його ….. є твором схематичним».

  1.   Конкретизації
  2.   Дистанції
  3.   Схеми
  4.   Існування
  5.   Пошуку
 87. Вкажіть, яке слово пропущене з цитати «Про пізнавання літературного твору» -  «…в окремих конкретизаціях у творі усуваються так, що там, де вони були, з’являється певне ближче чи дальше окреслення відповідного предмету».

  1.   Місця недоокреслення
  2.   Місця окреслення
  3.   Місця сенсу
  4.   Місця ідей
  5.   Місця та формули
 88. В якому реченні можна визначити гру слів/каламбур?

  1.   Why is John Milton terrible to invite to game night? Because when he's around, there's a pair of dice lost.
  2.   The car drew up to the house and a spotlight snapped on.
  3.   A scratching sound came from near the house.
  4.   Muley set off across the fields, and Joad and Casy followed him.
  5.   They came to a water-cut and slid easily down to the bottom of it.
 89. В якому реченні можна визначити гру слів/каламбур?

  1.   Charlotte Bronte is a breath of fresh air
  2.   John Milton, English poet, the most significant English author after William Shakespeare.
  3.   William Wordsworth was an English Romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic Age.
  4.   Samuel Barclay Beckett is stark, fundamentally minimalist, and, deeply pessimistic about the human condition.
  5.   Margaret Atwood has helped shape utopian thought and believes that literature shapes societies.
 90. Вкажіть представника теорії читацького відгуку

  1.   Стенлі Фіш
  2.   Жак Лакан
  3.   Жак Дерріда
  4.   Антонен Арто
  5.   Ролан Барт
 91. Як називається робота Стенлі Фіша?

  1.   «Чи присутній на заняттях текст?»
  2.   «Слово як дія»
  3.   «Знак в дискурсі»
  4.   «Теорія психоаналізу»
  5.   «Поетика»
 92. Хто є автором теорії діалогізму?

  1.   М. Бахтін
  2.   Р. Барт
  3.   Ж. Лакан
  4.   Р. Інгарден
  5.   Ю. Лотман
 93. Структура, через яку людина розуміє, декодує й оцінює будь-який текст на основі культурних кодів і домовленостей поміж людьми, властивих їхньому часу в історії.

  1.   Горизонт очікувань
  2.   Горизонт домовленостей
  3.   Горизонт кодів
  4.   Горизонт декодувань
  5.   Горизонт інформативності
 94. Стилістична фігура, що містить указівку, аналогію чи натяк на певний історичний, міфологічний, літературний, політичний або ж побутовий факт, закріплений у текстовій культурі або в розмовному мовленні.

  1.   Алюзія
  2.   Порівняння
  3.   Сферифікація
  4.   Перенесення
  5.   Гіпербола
 95. В якому реченні можна визначити гру слів/каламбур?

  1.   How did Voltaire like his apples? Candied
  2.   The car drew up to the house and a spotlight snapped on.
  3.   A scratching sound came from near the house.
  4.   Muley set off across the fields, and Joad and Casy followed him
  5.   Margaret Atwood has helped shape utopian thought and believes that literature shapes societies.
 96. Потенційний, передбачуваний читач тексту – це?

  1.   Імпліцитний читач
  2.   Уявний читач
  3.   Експліцитний читач
  4.   Внутрішній читач
  5.   Справжній читач
 97. В якому реченні можна визначити гру слів/каламбур?

  1.   Правильна відповідь відсутня
  2.   Why is John Milton terrible to invite to game night? Because when he's around, there's a pair of dice lost.
  3.   The car drew up to the house and a spotlight snapped on.
  4.   A scratching sound came from near the house.
  5.   Muley set off across the fields, and Joad and Casy followed him.
 98. Концепція рецептивної естетики була розроблена ?

  1.   Гансом Яуссом
  2.   Зигмундом Фрейдом
  3.   Роланом Бартом
  4.   Людвігом Вітгенштейном.
  5.   Михайлом Бахтіним
 99. Концепція рецептивної естетики була розроблена ?

  1. Різновид естетичної теорії, яка зосереджується на проблемі сприймання художніх творів, їх впливу на публіку – це?

   1.   Рецептивна естетика
   2.   Естетика читача
   3.   Авторська естетика
   4.   Перцептивна естетика
   5.   Естетичне читання.
  2. Якому автору властивий “принцип айсбергу”?

   1.   Ернест Хемінгуей
   2.   Джон Стейнбек
   3.   Саламан Рушді
   4.   Сара Кейн
   5.   Семюель Беккет
  3. В якому реченні можна визначити гру слів/каламбур?

   1.   Правильна відповідь відсутня
   2.   The car drew up to the house and a spotlight snapped on.
   3.   A scratching sound came from near the house.
   4.   Muley set off across the fields, and Joad and Casy followed him
   5.   Margaret Atwood has helped shape utopian thought and believes that literature shapes societies
  4. В якому реченні можна визначити алітерацію?

   1.   While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping.
   2.   Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me
   3.   Delights to peep, to gaze therein on thee
   4.   And pampered swells with one blood made of two
   5.   Some have called thee mighty and dreadfull
  5. В якому реченні можна визначити алітерацію?

   1.   Your force, to break, blow, burn, and make me new.
   2.   Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me
   3.   Delights to peep, to gaze therein on thee
   4.   And pampered swells with one blood made of two
   5.   Some have called thee mighty and dreadfull
  6. В якому реченні можна визначити алітерацію?

   1.   Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary.
   2.   Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me
   3.   Delights to peep, to gaze therein on thee
   4.   And pampered swells with one blood made of two
   5.   Some have called thee mighty and dreadfull
  7. В якому реченні можна визначити асонанс?

   1.   What a world of solemn thought their monody compels!
   2.   Mine eyes have drawn thy shape, and thine for me
   3.   Delights to peep, to gaze therein
   4.   And pampered swells with one blood
   5.   Some have called thee mighty and dreadfull
  8. В якому реченні можна визначити асонанс?

   1.   Grief creeps in just like a thief and steals all joy away.
   2.   It turns the world silent and gray.
   3.   Delights to peep, to gaze therein
   4.   And pampered swells with one blood
   5.   Some have called thee mighty and dreadfull
  9. Запропонуйте кращий варіант перекладу назви книги «How to do Things with Words”

   1.   Слово як дія
   2.   Діяти словами
   3.   Як робити речі словами
   4.   Як щось робити з словами
   5.   Говори і дій
  10. Хто є автором оповідання "Cat in the rain"?

   1.   Ернест Хемінгуей
   2.   Джон Стейнбек
   3.   Саламан Рушді
   4.   Сара Кейн
   5.   Семюель Беккет
  11. Якому автору властивий “принцип айсбергу”?

   1.   Ернест Хемінгуей
   2.   Джон Стейнбек
   3.   Саламан Рушді
   4.   Сара Кейн
   5.   Семюель Беккет
  12. Різновид естетичної теорії, яка зосереджується на проблемі сприймання художніх творів, їх впливу на публіку – це?

   1.   Рецептивна естетика
   2.   Естетика читача
   3.   Авторська естетика
   4.   Перцептивна естетика
   5.   Естетичне читання
  13. Концепція рецептивної естетики була розроблена?

   1.   Гансом Яуссом
   2.   Зигмундом Фрейдом
   3.   Роланом Бартом
   4.   Людвігом Вітгенштейном.
   5.   Михайлом Бахтіним
  14. Структура, через яку людина розуміє, декодує й оцінює будь-який текст на основі культурних кодів і домовленостей поміж людьми, властивих їхньому часу в історії.

   1.   Всі відповіді хибні
   2.   Горизонт домовленостей
   3.   Горизонт кодів
   4.   Горизонт декодувань
   5.   Горизонт інформативності
  15. Хто є автором теорії діалогізму?

   1.   Всі відповіді хибні
   2.   Р. Барт
   3.   Ж. Лакан
   4.   Р. Інгарден
   5.   Ю. Лотман
  16. Як називається робота Стенлі Фіша?

   1.   Всі відповіді хибні
   2.   «Слово як дія»
   3.   «Знак в дискурсі»
   4.   «Теорія психоаналізу»
   5.   «Поетика»
  17. Вкажіть представника теорії читацького відгуку.

   1.   Всі відповіді хибні
   2.   Жак Лакан
   3.   Жак Дерріда
   4.   Антонен Арто
   5.   Ролан Барт
  18. Хто знаходився у витоках структуралізму.

   1.   Всі відповіді хибні
   2.   Жак Лакан
   3.   Жак Дерріда
   4.   Антонен Арто
   5.   Ролан Барт
  19. Методологія гуманітарних наук, яка намагається аналізувати певну специфічну галузь, як складну систему взаємопов'язаних частин.

   1.   Структуралізм
   2.   Постструктуралізм
   3.   Посмодернізм
   4.   Реалізм
   5.   Всі відповіді хибні
  20. Ролан Барт розробив теорію..?

   1.   Смерть автора
   2.   Смерть читача
   3.   Читацького відгуку
   4.   Рецептивної естетики
   5.   Всі відповіді хибні
  21. Смерть автора – це?

   1.   Роман
   2.   Драма
   3.   Оповідання
   4.   Розповідь
   5.   Всі відповіді хибні
  22. Концепція смерті автора зявилась у?

   1.   2013 р.
   2.   2010 р.
   3.   1880 р.
   4.   1730 р.
   5.   Всі відповіді хибні
  23. Преставником техніки потоку свідомості є?

   1.   Р. Барт
   2.   М. Бахтін
   3.   У. Еко
   4.   Д. Джойс
   5.   Всі відповіді хибні
  24. Хто є автором теорії деконструкції?

   1.   Ж. Дерріда
   2.   Р. Барт
   3.   М. Бахтін
   4.   У. Еко
   5.   Всі відповіді хибні
  25. «Кожний  текст є новим полотном, зітканим зі старих цитат» - це цитата?

   1.   Р. Барта
   2.   Всі відповіді хибні
   3.   Ж. Лакан
   4.   Ж. Бодріяр
   5.   Ж. Дерріда
  26. Продовжіть цитату: "Незавершеність і рух - це основні риси...?

   1.   Відкритого твору
   2.   Метатексту
   3.   Цитати
   4.   Рецептивної естетики
   5.   Теорії читацького відгуку
  27. Продовжіть цитату: "Відкритість  твору робить  споживача дієвим учасником мистецтва, тобто його..?"

   1.   Співавтором
   2.   Читачем
   3.   Скриптором
   4.   Імпліцитним читачем
   5.   Діячем
  28. Визначте правильну назву роботи Мішеля Фуко.

   1.   Хто такий автор
   2.   Що таке автор
   3.   Смерть автора
   4.   Що таке смерть атвора
   5.   Автор чи читач
  29. Термін "інтертекстуальність" був введений?

   1.   Юлією Кристевою
   2.   Роланом Бартом
   3.   Мішелем Фуко
   4.   Жаком Дерріда
   5.   Всі відповіді хибні
  30. Інтертекстуальність тексту обумовлена..?

   1.   Його знаковою природою
   2.   Його матеріальним підгрунтям
   3.   Авторством
   4.   Існуванням завдяки автору
   5.   Всі відповіді хибні
  31. Клас вербальних текстів, які характеризуються спільною структурою, обмеженою варіативністю і вживаються в однотипних комунікативних контекстах - це?

   1.   Жанр тексту
   2.   Стиль тексту
   3.   Тип тексту
   4.   Вид тексту
   5.   Всі відповіді хибні
  32. Чи згадує Мішель Фуко у своїй роботі "Що таке автор" концепцію Ролана Барта?

   1.   Так
   2.   Ні
   3.   Згадує лише концепцію
   4.   Згадує лише автора
   5.   Дискутує з Бартом
  33. Чи згадує Ролан Барт у своїй роботі "Смерть автора" концепцію Мішеля Фуко?

   1.   Так
   2.   Ні
   3.   Погоджується з концепцією Фуко
   4.   Дискутує з Фуко
   5.   Всі відповіді хибні
  34. Що говорить Ж. Дерріда про концепцію антирелятивістського аналізу тексту?

   1.   Вважає її хибною
   2.   Ця концепція ще не була сформована
   3.   Такої концепції не існує
   4.   Підтримує її трансцендетний характер
   5.   Всі відповіді хибні
  35. Хто ввів поняття "антиінтерпретація тексту"?

   1.   Р. Барт
   2.   М. Фуко
   3.   Ю. Крістева
   4.   Ж. Лакан
   5.   Всі відповіді хибні
  36. Постмодернізм - це?

   1.   Недовіра до метанаративів
   2.   Недовіра до ризоми
   3.   Недовіра до рецептивної естетики
   4.   Недовіра до читання
   5.   Недовіра до інтерпретації
  37. Інтерпретація стає центральним поняттям в?

   1.   Посмодернізмі
   2.   Модернізмі
   3.   Релятивізмі
   4.   Психологізмі
   5.   Всі відповіді хибні
  38. Хто ввів поняття деструкції?

   1.   М.Хайдеггер
   2.   Р. Барт
   3.   А. Арто
   4.   Ж. Бодріяр
   5.   Ж. Дерріда
  39. Хто є автором роботи „Буття і час”?

   1.   М.Хайдеггер
   2.   Ф. Шлеєрмахер
   3.   М. Фуко
   4.   Р. Барт
   5.   Ф. Ніцше
  40. Хто ввів поняття деконструкції?

   1.   Ж. Дерріда
   2.   М.Хайдеггер
   3.   Р. Барт
   4.   Ю. Крістева
   5.   Ю. Лотман
  41. Гарольд Блум асоціюється з поняттям...?

   1.   Нова критика
   2.   Постколоніальна критика
   3.   Інтерпретаційна критика
   4.   Есхатологічна критика
   5.   Редукційна критика
  42. Юлія Кристева базує свій метод на ідеях..?

   1.   Р. Якобсона
   2.   Р. Інгардена
   3.   Р. Барта
   4.   У. Еко
   5.   Всі відповіді хибні
  43. Яке поняття э фундаментальним для теорії рецептивної естетики тексту?

   1.   Горизонт очікування
   2.   Смерть автора
   3.   Скриптор
   4.   Ризома
   5.   Периферія
  44. Як називається відстань між горизонтом очікувань і горизонтом змін?

   1.   Естетична дистанція
   2.   Текстова дистанція
   3.   Читацька дистанція
   4.   Лакуна
   5.   Відстань
  45. Читач, якого цікавить лише етичний зміст твору – сюжетні події, вчинки та характери героїв низивають..?

   1.   Експліцитний читач
   2.   Імпліцитний читач
   3.   Ідеальний читач
   4.   Скриптор
   5.   Читач
  46. Як У. Еко називає активного читача,  здатного до співтворчості, до активного літературного комунікування.

   1.   Ідеальний читач
   2.   Скриптор
   3.   Улюблений читач
   4.   Читач
   5.   Вірний читач
  47. Структура, через яку людина розуміє, декодує й оцінює будь-який текст на основі культурних кодів і домовленостей поміж людьми, властивих їхньому часу в історії.

   1.   Горизонт очікування
   2.   Горизонт зміни
   3.   Горизонт сприймання
   4.   Горизонт уявлення
   5.   Всі відповіді хибні
  48. Різновид естетичної теорії, яка зосереджується на проблемі сприймання художніх творів, їх впливу на публіку

   1.   Рецептивна естетика
   2.   Естетична теорія
   3.   Естетична дистанція
   4.   Читацька естетика
   5.   Естетика скриптора
  49. Хто є автором статті "Процес читання: феноменологічне наближення"?

   1.   В. Ізер
   2.   Р. Барт
   3.   С. Рушді
   4.   Такої роботи не існує
   5.   С. Беккет
  50. Продовжіть цитату: " Текст як такий пропонує різні "схематизовані думки", що допомагають розкрити тему і зміст твору, але справжнє з'ясування відбувається у ........" В. Ізер

   1.   Процесі ідеалізації
   2.   Процесі конкретизації
   3.   Процесі актуалізації
   4.   Процесі негації
   5.   Всі відповіді підходять
  51. Хто є автором книги "Відкритий твір"?

   1.   Умберто Еко
   2.   Ролан Барт
   3.   Жак Лакан
   4.   Жак Дерріда
   5.   Такої книги не існує
  52. Хто є автором книги "Закритий текст"?

   1.   Умберто Еко
   2.   Ролан Барт
   3.   Жак Дерріда
   4.   Мішель Уельбек
   5.   Всі відповіді хибні
  53. Чи стала теорія транс-деконструкції ключовою в розумінні тексту?

   1.   Так
   2.   Ця теорія лише частково розроблена
   3.   Подібна теорія не існує
   4.   Ця теорія заперечила будь-які можливу інтерпретацію тексту
   5.   Всі відповіді хибні
  54. Принципово аструктурний і нелінійний спосіб організації художньої цілісності, що залишає можливість для іманентної рухливості і, відповідно, реалізації її креативного потенціалу самоконфігурування - це?

   1.   Ризома
   2.   Лакуна
   3.   Деструкція
   4.   Метатекст
   5.   Всі відповіді хибні
  55. Вкажіть термін, який не є складовою рецептивної теорії.

   1.   Енергія тексту
   2.   Енергія автора
   3.   Енергія читача
   4.   Енергетичний резонанс
   5.   Супер-его
  56. Вкажіть поняття, яке не є методом поглибленого прочитання тексту.

   1.   Формальний
   2.   Порівняльний
   3.   Культурно-історичний
   4.   Біографічний
   5.   Фізичний
  57. Вкажіть нетрадиційний метод аналізу художнього тексту.

   1.   Архетипний
   2.   Гендерний
   3.   Естетичний
   4.   Міфологічний
   5.   Всі відповіді підходять
  58. Що є практично незмінним під час високоякісного перекладу художнього твору?

   1.   фонографічний рівень тексту;
   2.   стилістеми
   3.   бінарні опозиції
   4.   антиподи
   5.   Всі відповіді вірні
  59. Який метод займається виокремленням бінарних опозицій в тексті?

   1.   структурно-семантичний
   2.   формальний
   3.   логіко-семантичний
   4.   структуралістський
   5.   деконструктивний
  60. На основі якої концепції Юлія Кристева ввела поняття «інтертекстуальності»?

   1.   «інтенційності» Інгардена;
   2.   «поліфонічного роману» Бахтіна;
   3.   «нульового знака» Якобсона
   4.   символу
   5.   Всі відповіді хибні
  61. Яке поняття тлумачать як текст, написаний поверх інших текстів?

   1.   плагіат
   2.   поліфонічність
   3.   палімпсест
   4.   деструкція
   5.   Всі відповіді хибні
  62. рррррррррроо

   Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


   Схожі матеріали
   20.04.2023 Теорія і практика наукового стилю української мови та основи академічного письма
   20.04.2023 Теорія і практика наукового стилю української мови та основи академічного письма
   20.04.2023 Основи спілкування науковою іноземною мовою
   20.04.2023 Основи спілкування науковою іноземною мовою
   28.02.2023 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з вибіркової освітньої компоненти ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИКА
   28.02.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Обов’язкової освітньої компоненти Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови
   28.02.2023 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ Вибіркової освітньої компоненти Порівняльна стилістика
   28.02.2023 Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи Вибіркової освітньої компоненти Всесвітня мережа (веб) та переклад
   28.02.2023 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З Обов’язкової освітньої компоненти Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови
   27.02.2023 Інструктивно-методичні рекомендації. Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови

   Тести даної категорії
   30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
   28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
   27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
   27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
   27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
   31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
   30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів

   Останні створені тести
   30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
   28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
   27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
   27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
   27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
   08.10.2014 INTEL
   26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
   31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
   30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
   12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
   Рекомендовані лекції
   09.02.2023 Лекційний курс з ОК Політичний маркетинг
   18.02.2023 Тема 6. Використання математичних, статистичних функцій та функції дата та час для обробки інформації в електронних таблицях MS Excel
   12.12.2010 Структурний підхід до алгоритмізації
   18.02.2022 Методика вивчення прикладного програмного забезпечення
   09.02.2023 Лекційний курс з ОК Вступ до спеціальності
   21.02.2023 Лекційний курс з ОК Маркетинг послуг
   08.03.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ: Основи проектування графічних інтерфейсів
   20.02.2022 Графіка та мультимедія для вебсередовища
   18.02.2023 Тема 7. Списки та аналіз даних в MS Excel
   20.02.2023 Лекційний курс з ОК Маркетингові дослідження