Границя, неперервність, похідна

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. Обчислити границю послідовності (n+1)/(n-1).

  1.   1
  2.   -1
  3.   0
  4.   2
 2. Обчислити границю послідовності (-2n2+1)/(n2-1).

  1.   0
  2.   -2
  3.   -1
  4.   2
 3. Обчислити границю послідовності (n+1)/(n2-1).

  1.   0
  2.   1
  3.   -1
  4.   2
 4. Обчислити границю послідовності (4n6+1)/(n7-1).

  1.   0
  2.   1
  3.   4
  4.   -4
 5. Обчислити границю послідовності (4n6+3n-1)/(n6-1+14n).

  1.   -4
  2.   4
  3.   0
  4.   1/4
 6. Обчислити границю послідовності (-n6+n-1)/(n6-1+10n).

  1.   1
  2.   -1
  3.   0
  4.   не існує
 7. Обчислити границю послідовності (-2n2+1)/(4n2-1)

  1.   0
  2.   -2
  3.   2
  4.   -1/2
 8. Обчислити границю послідовності (-16n2+1+2n)/(8n2-1)

  1.   2
  2.   -2
  3.   1/2
  4.   -1/2
 9. Обчислити границю послідовності (-16n2+1+2n)/(8n9-1)

  1.   0
  2.   1
  3.   2
  4.   -2
 10. Обчислити границю послідовності (7n2+1)/(4n2-1)

  1.   4/7
  2.   0
  3.   1
  4.   7/4
 11. Обчислити похідні функцій y=x2

  1.   2x
  2.   0
  3.   -2x
  4.   1
 12. Обчислити похідні функцій y=sin 2x

  1.   2sin2x
  2.   cos 2x
  3.   2cos2x
  4.   -2cos2x
 13. Обчислити похідні функцій y=cos 2x

  1.   2sin2x
  2.   2cos2x
  3.   -2cos2x
  4.   -2sin2x
 14. Обчислити похідні функцій y=-3cos 4x

  1.   -3cos4x
  2.   -12sin4x
  3.   12sin4x
  4.   12cos4x
 15. Обчислити похідні функцій y=ln4x

  1.   1/x
  2.   1/(4x)
  3.   -1/x
  4.   -1/4x
 16. Обчислити похідні функцій y=log24x

  1.   1/(4x)
  2.   -1/(4x)
  3.   1/(x ln4)
  4.   -1/(xln4)
 17. Обчислити похідні функцій y=log2x

  1.   1/(xln2)
  2.   1/(x ln4)
  3.   -1/(xln2)
  4.   1/x
 18. Обчислити похідні функцій y=(3x-1)2

  1.   3x-1
  2.   2(3x-1)
  3.   6(3x-1)
  4.   3
 19. Обчислити похідні функцій y=(-4x-1)2

  1.   -2(-4x-1)
  2.   2(-4x-1)
  3.   8(-4x-1)
  4.   8(4x+1)
 20. Обчислити похідні функцій y=(x-1)2

  1.   2(x+1)
  2.   -2(x-1)
  3.   2(x-1)
  4.   -2(x+1)
 21. Обчислити похідні функцій y=(x-1)2 в точці x=1 

  1.   0
  2.   1
  3.   -1
  4.   2
 22. Обчислити похідні функцій y=cos2x в точці x=π/2

  1.   0
  2.   1
  3.   -1
  4.   1/2
 23. Обчислити похідну функції y=cos 2x в точці x=π/4

  1.   2
  2.   -2
  3.   0
  4.   1
 24. Обчислити похідну функції y=sin3x в точці x=π/3

  1.   0
  2.   3
  3.   -3
  4.   1
 25. Обчислити похідну функції y=ln2x в точці x=1

  1.   -1
  2.   1
  3.   2
  4.   -2
 26. Обчислити похідну функції y=3ln2x в точці x=3

  1.   1
  2.   3
  3.   0
  4.   -3
 27. Обчислити похідну функції y=3e2x в точці x=0

  1.   1
  2.   6
  3.   e
  4.   3
 28. Обчислити похідну функції y=23x в точці x=1

  1.   24ln2
  2.   ln2
  3.   8ln2
  4.   16ln2
 29. Обчислити похідну функції y=23x в точці x=-1

  1.   ln2
  2.   3/8ln2
  3.   8/3ln2
  4.   8ln2
 30. Обчислити похідну функції y=(3/2)2x в точці x=1

  1.   9/4ln(3/2)
  2.   3/2ln(3/2)
  3.   9/2ln(3/2)
  4.   3/4ln(3/2)
 31. Обчислити похідну функції y=3e-4x в точці x=0

  1.   12
  2.   -12
  3.   1
  4.   e
Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Схожі матеріали
04.08.2021 Погоруй А.О., Сарана О.А. Загальна теорія міри та інтеграла
04.08.2021 Сарана О.А. Вступ до теорії субгармонічних функцій. Навчальний посібник
26.11.2020 Диференціальні та інтегральні рівняння (частина 1)
26.10.2020 Квазіконформний аналіз
19.09.2020 Елементи теорії міри та інтеграла
19.09.2020 Модулі сімей кривих і квазіконформні відображення
19.09.2020 Елементи теорії функції дійсної змінної
12.05.2020 Самостійна робота "Площина та пряма в просторі"
03.05.2020 Модульний контроль: криві другого порядку
28.04.2020 Геометрія в тестах

Тести даної категорії
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна

Останні створені тести
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
Рекомендовані лекції
23.09.2014 Котлова Л.О. Психологія конфлікту : курс лекцій
15.09.2020 Теми лекцій з ОК «Всесвітні і регіональні об’єднання та організації»
12.12.2010 Робота з масивами даних
28.09.2014 Лекції з курсу "Основи психокорекції"
24.04.2020 Еколого-розвивальне середовище в ЗДО. Куточок живої пирироди
15.09.2020 Лекція.Політика розширення Європейського Союзу
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів
28.09.2014 Лекції з курсу "Диференціальна психологія"
15.09.2020 Сучасні політичні системи Чехії (Словаччини, Німеччини)
15.09.2020 Плани лекційних занять з освітньої компоненти "Конституціоналізм і правова політика"