Границя, неперервність, похідна

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. Обчислити границю послідовності (n+1)/(n-1).

  1.   1
  2.   -1
  3.   0
  4.   2
 2. Обчислити границю послідовності (-2n2+1)/(n2-1).

  1.   0
  2.   -2
  3.   -1
  4.   2
 3. Обчислити границю послідовності (n+1)/(n2-1).

  1.   0
  2.   1
  3.   -1
  4.   2
 4. Обчислити границю послідовності (4n6+1)/(n7-1).

  1.   0
  2.   1
  3.   4
  4.   -4
 5. Обчислити границю послідовності (4n6+3n-1)/(n6-1+14n).

  1.   -4
  2.   4
  3.   0
  4.   1/4
 6. Обчислити границю послідовності (-n6+n-1)/(n6-1+10n).

  1.   1
  2.   -1
  3.   0
  4.   не існує
 7. Обчислити границю послідовності (-2n2+1)/(4n2-1)

  1.   0
  2.   -2
  3.   2
  4.   -1/2
 8. Обчислити границю послідовності (-16n2+1+2n)/(8n2-1)

  1.   2
  2.   -2
  3.   1/2
  4.   -1/2
 9. Обчислити границю послідовності (-16n2+1+2n)/(8n9-1)

  1.   0
  2.   1
  3.   2
  4.   -2
 10. Обчислити границю послідовності (7n2+1)/(4n2-1)

  1.   4/7
  2.   0
  3.   1
  4.   7/4
 11. Обчислити похідні функцій y=x2

  1.   2x
  2.   0
  3.   -2x
  4.   1
 12. Обчислити похідні функцій y=sin 2x

  1.   2sin2x
  2.   cos 2x
  3.   2cos2x
  4.   -2cos2x
 13. Обчислити похідні функцій y=cos 2x

  1.   2sin2x
  2.   2cos2x
  3.   -2cos2x
  4.   -2sin2x
 14. Обчислити похідні функцій y=-3cos 4x

  1.   -3cos4x
  2.   -12sin4x
  3.   12sin4x
  4.   12cos4x
 15. Обчислити похідні функцій y=ln4x

  1.   1/x
  2.   1/(4x)
  3.   -1/x
  4.   -1/4x
 16. Обчислити похідні функцій y=log24x

  1.   1/(4x)
  2.   -1/(4x)
  3.   1/(x ln4)
  4.   -1/(xln4)
 17. Обчислити похідні функцій y=log2x

  1.   1/(xln2)
  2.   1/(x ln4)
  3.   -1/(xln2)
  4.   1/x
 18. Обчислити похідні функцій y=(3x-1)2

  1.   3x-1
  2.   2(3x-1)
  3.   6(3x-1)
  4.   3
 19. Обчислити похідні функцій y=(-4x-1)2

  1.   -2(-4x-1)
  2.   2(-4x-1)
  3.   8(-4x-1)
  4.   8(4x+1)
 20. Обчислити похідні функцій y=(x-1)2

  1.   2(x+1)
  2.   -2(x-1)
  3.   2(x-1)
  4.   -2(x+1)
 21. Обчислити похідні функцій y=(x-1)2 в точці x=1 

  1.   0
  2.   1
  3.   -1
  4.   2
 22. Обчислити похідні функцій y=cos2x в точці x=π/2

  1.   0
  2.   1
  3.   -1
  4.   1/2
 23. Обчислити похідну функції y=cos 2x в точці x=π/4

  1.   2
  2.   -2
  3.   0
  4.   1
 24. Обчислити похідну функції y=sin3x в точці x=π/3

  1.   0
  2.   3
  3.   -3
  4.   1
 25. Обчислити похідну функції y=ln2x в точці x=1

  1.   -1
  2.   1
  3.   2
  4.   -2
 26. Обчислити похідну функції y=3ln2x в точці x=3

  1.   1
  2.   3
  3.   0
  4.   -3
 27. Обчислити похідну функції y=3e2x в точці x=0

  1.   1
  2.   6
  3.   e
  4.   3
 28. Обчислити похідну функції y=23x в точці x=1

  1.   24ln2
  2.   ln2
  3.   8ln2
  4.   16ln2
 29. Обчислити похідну функції y=23x в точці x=-1

  1.   ln2
  2.   3/8ln2
  3.   8/3ln2
  4.   8ln2
 30. Обчислити похідну функції y=(3/2)2x в точці x=1

  1.   9/4ln(3/2)
  2.   3/2ln(3/2)
  3.   9/2ln(3/2)
  4.   3/4ln(3/2)
 31. Обчислити похідну функції y=3e-4x в точці x=0

  1.   12
  2.   -12
  3.   1
  4.   e
Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Схожі матеріали
12.05.2020 Самостійна робота "Площина та пряма в просторі"
03.05.2020 Модульний контроль: криві другого порядку
28.04.2020 Геометрія в тестах
28.04.2020 Тестування: криві другого порядку
25.04.2020 Конструктивна стереометрія в задачах
24.04.2020 Модульний контроль: теорія ймовірностей та математична статистика
23.04.2020 Практикум з аналітичної геометрії. Частина 3. Лінії та поверхні другого порядку
23.04.2020 Методичні рекомендації для виконання курсових та дипломних робіт
14.09.2016 Робоча програма
14.09.2016 Робоча програма

Тести даної категорії
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна

Останні створені тести
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
Рекомендовані лекції
12.12.2010 Записи
24.04.2020 Заняття як форма ознайомлення дітей з природним довкіллям
15.09.2020 Лекція.Політика розширення Європейського Союзу
24.04.2020 Еколого-розвивальне середовище в ЗДО Проект екологічної стежки
15.09.2020 Плани лекцій ОК Правознавство
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Слайди
12.12.2010 Структура та синтаксис програм
12.12.2010 Використання підпрограм та функцій користувача
15.09.2020 Плани лекційних занять з освітньої компоненти "Конституціоналізм і правова політика"
05.04.2016 ОС та СП. Тема 7. Міжпроцесова та міжпотокова взаємодія. Слайди