Границя, неперервність, похідна

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. Обчислити границю послідовності (n+1)/(n-1).

  1.   1
  2.   -1
  3.   0
  4.   2
 2. Обчислити границю послідовності (-2n2+1)/(n2-1).

  1.   0
  2.   -2
  3.   -1
  4.   2
 3. Обчислити границю послідовності (n+1)/(n2-1).

  1.   0
  2.   1
  3.   -1
  4.   2
 4. Обчислити границю послідовності (4n6+1)/(n7-1).

  1.   0
  2.   1
  3.   4
  4.   -4
 5. Обчислити границю послідовності (4n6+3n-1)/(n6-1+14n).

  1.   -4
  2.   4
  3.   0
  4.   1/4
 6. Обчислити границю послідовності (-n6+n-1)/(n6-1+10n).

  1.   1
  2.   -1
  3.   0
  4.   не існує
 7. Обчислити границю послідовності (-2n2+1)/(4n2-1)

  1.   0
  2.   -2
  3.   2
  4.   -1/2
 8. Обчислити границю послідовності (-16n2+1+2n)/(8n2-1)

  1.   2
  2.   -2
  3.   1/2
  4.   -1/2
 9. Обчислити границю послідовності (-16n2+1+2n)/(8n9-1)

  1.   0
  2.   1
  3.   2
  4.   -2
 10. Обчислити границю послідовності (7n2+1)/(4n2-1)

  1.   4/7
  2.   0
  3.   1
  4.   7/4
 11. Обчислити похідні функцій y=x2

  1.   2x
  2.   0
  3.   -2x
  4.   1
 12. Обчислити похідні функцій y=sin 2x

  1.   2sin2x
  2.   cos 2x
  3.   2cos2x
  4.   -2cos2x
 13. Обчислити похідні функцій y=cos 2x

  1.   2sin2x
  2.   2cos2x
  3.   -2cos2x
  4.   -2sin2x
 14. Обчислити похідні функцій y=-3cos 4x

  1.   -3cos4x
  2.   -12sin4x
  3.   12sin4x
  4.   12cos4x
 15. Обчислити похідні функцій y=ln4x

  1.   1/x
  2.   1/(4x)
  3.   -1/x
  4.   -1/4x
 16. Обчислити похідні функцій y=log24x

  1.   1/(4x)
  2.   -1/(4x)
  3.   1/(x ln4)
  4.   -1/(xln4)
 17. Обчислити похідні функцій y=log2x

  1.   1/(xln2)
  2.   1/(x ln4)
  3.   -1/(xln2)
  4.   1/x
 18. Обчислити похідні функцій y=(3x-1)2

  1.   3x-1
  2.   2(3x-1)
  3.   6(3x-1)
  4.   3
 19. Обчислити похідні функцій y=(-4x-1)2

  1.   -2(-4x-1)
  2.   2(-4x-1)
  3.   8(-4x-1)
  4.   8(4x+1)
 20. Обчислити похідні функцій y=(x-1)2

  1.   2(x+1)
  2.   -2(x-1)
  3.   2(x-1)
  4.   -2(x+1)
 21. Обчислити похідні функцій y=(x-1)2 в точці x=1 

  1.   0
  2.   1
  3.   -1
  4.   2
 22. Обчислити похідні функцій y=cos2x в точці x=π/2

  1.   0
  2.   1
  3.   -1
  4.   1/2
 23. Обчислити похідну функції y=cos 2x в точці x=π/4

  1.   2
  2.   -2
  3.   0
  4.   1
 24. Обчислити похідну функції y=sin3x в точці x=π/3

  1.   0
  2.   3
  3.   -3
  4.   1
 25. Обчислити похідну функції y=ln2x в точці x=1

  1.   -1
  2.   1
  3.   2
  4.   -2
 26. Обчислити похідну функції y=3ln2x в точці x=3

  1.   1
  2.   3
  3.   0
  4.   -3
 27. Обчислити похідну функції y=3e2x в точці x=0

  1.   1
  2.   6
  3.   e
  4.   3
 28. Обчислити похідну функції y=23x в точці x=1

  1.   24ln2
  2.   ln2
  3.   8ln2
  4.   16ln2
 29. Обчислити похідну функції y=23x в точці x=-1

  1.   ln2
  2.   3/8ln2
  3.   8/3ln2
  4.   8ln2
 30. Обчислити похідну функції y=(3/2)2x в точці x=1

  1.   9/4ln(3/2)
  2.   3/2ln(3/2)
  3.   9/2ln(3/2)
  4.   3/4ln(3/2)
 31. Обчислити похідну функції y=3e-4x в точці x=0

  1.   12
  2.   -12
  3.   1
  4.   e
Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Схожі матеріали
26.11.2020 Диференціальні та інтегральні рівняння (частина 1)
26.10.2020 Квазіконформний аналіз
19.09.2020 Елементи теорії міри та інтеграла
19.09.2020 Модулі сімей кривих і квазіконформні відображення
19.09.2020 Елементи теорії функції дійсної змінної
12.05.2020 Самостійна робота "Площина та пряма в просторі"
03.05.2020 Модульний контроль: криві другого порядку
28.04.2020 Геометрія в тестах
28.04.2020 Тестування: криві другого порядку
25.04.2020 Конструктивна стереометрія в задачах

Тести даної категорії
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна

Останні створені тести
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
Рекомендовані лекції
15.09.2020 Плани лекцій ОК Правознавство
12.12.2010 Різні способи задання циклічних процесів
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Слайди
23.09.2014 Котлова Л.О. Психологія конфлікту : курс лекцій
12.12.2010 Програми з розгалуженнями
22.02.2016 ОС та СП. Тема 2. Процеси та потоки. Слайди
10.01.2015 Publisher створення візитки
15.09.2020 Лекція.Торговельна та гуманітарна політика Європейського Союзу
24.04.2020 Заняття як форма ознайомлення дітей з природним довкіллям
28.08.2020 Матеріали лекційного заняття 2