Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку

Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


 1. Види розповіді за рівнем пізнавальної самостійності дошкільників

  1.   Розповідь-опис, розповідь-пояснення
  2.   Розповідь-тлумачення, розповідь-характеристика
  3.   Творча розповідь, відтворююча розповідь
  4.   Репродуктивна розповідь, проблемний виклад
  5.   Творча розповідь, розповідь-пояснення
 2. Види природознавчої  розповіді з дітьми дошкільного віку

  1.   описова, художня, розповідь з елементами бесіди, розповідь-пояснення
  2.   підготовча, пояснювальна, підсумкова, евристична, дедуктивна
  3.   пояснення, описова, індуктивна, дедуктивна, підсумкова
  4.   індуктивна, дедуктивна, підсумкова
  5.   відсутня правильна відповідь
 3. Зазначте, що не належить до словесних логічних завдань для дітей дошкільного віку

  1.   Скільки красивих квітів, - вигукнула Оля, – давайте нарвемо букет і поставимо в групі»; – Не можна їх рвати, - сказала вихователька, - це підсніжники»
  2.   «Толик із мамою пішли купатись на річку. Стояла сильна спека. Толик, допивши пляшку лимонаду, замахнувся кинути її в річку. - Не можна, - зупинила його мама. - Чому мама не дозволила викинути пляшку?»
  3.   «Оленка з мамою вийшли на узлісся. Неподалік, на білих пелюстках ромашки сидів барвистий метелик. - Тихо, мамо! Я зараз зловлю його, - прошепотіла Оленка. – Не чіпай його, хай летить, - відповіла мама»;
  4.   «Троє друзів пішли до лісу на прогулянку. Сергійко з Сашком, вийшовши на сонячну лісову галявину, почали голосно перегукуватись один з одним. -Зупиніться, - сказав Мишко, - не галасуйте, адже зараз початок літа»;
  5.   «Двоє друзів гралися біля водойми. Один з них сказав: - камінь важчий ніж грудка землі. Інший зазначив: ні»
 4. На запитання, які дитина ставить у ході проведення досліджень у природі вихователь відповідає

  1.   докладно, радісно, із задоволенням
  2.   коротко, швидко, з ентузіазмом
  3.   докладно, швидко
  4.   коротко, радісно, швидко
  5.   всі відповіді вірні
 5. Вкажіть, яке значення словесних методів навчання

  1.   надають процесу навчання самостійності
  2.   надають процесу навчання практичного характеру
  3.   набуття досвіду використання набутих знань
  4.   забезпечення активності дитини у навчанні
  5.   доповнюють і супроводжують безпосереднє ознайомлення дітей із природою
 6. Словесні логічні завдання це

  1.   різновид бесіди
  2.   різновид розповіді
  3.   різновид пояснення
  4.   різновид проблемного питання
  5.   різновид проблемного завдання
 7. Ознайомлюючи дітей дошкільного віку з природою вихователі у своїй практиці використовують словесні логічні завдання, які є різновидом

  1.   бесіди
  2.   розповідь
  3.   пояснення
  4.   дискусії
  5.   діалогу
 8. Якої з вимог можна НЕ дотримуватися під час розповіді вихователя про природне довкілля:

  1.   бути динамічною, засновуватися на близьких і цікавих для дітей фактах
  2.   повинна бути образною, емоційною, цікавою, спрямованою на формування у дітей розумного, доброго ставлення до природи
  3.   має сприяти формуванню вірогідних знань про природу
  4.   бути динамічною, без застосування цікавих для дітей факті
  5.   може бути присвячена поточним подіям, праці дорослих, явищам природи, святам та ін.
 9. Що Не належить до видів розповідей дітей про природне довкілля:

  1.   складання казок
  2.   переказ літературних творів
  3.   розповіді за картинами, про предмети та іграшки, про події з власного досвіду
  4.   читання природознавчого твору
  5.   закінчення початку розповіді вихователя та ін.
 10. Яке значення НЕ виконують словесно логічні завдання під час ознайомлення дітей з природним довкіллям

  1.   викликає у дітей активне пізнавальне ставлення, внутрішню зацікавленість, що створює сприятливі умови для засвоєння знань
  2.   розкриття причинних зв'язків сприяє формуванню доказовості, критичності мислення
  3.   викликають у дітей гуманні почуття доброти, співчуття
  4.   стверджуються у знаннях про природокористування, ставленні до природи
  5.   формує основи народної мудрості, духовності, краси художнього слова
 11. Вид розповіді у якій подається інформації про об'єкти природи (зовнішні властивості та ознаки предметів чи явищ, їх причини, закономірності, взаємозв’язки – без зайвої деталізації)
  1.   описова
  2.   сюжетна
  3.   розповідь-пояснення
  4.   розповідь-деталізація
 12. Вид розповіді про розкриття природничої інформації, яка недоступна безпосередньому сприйманню і як правило, супроводять спостереження, розглядання моделей чи практичні методи (досліди).

  1.   сюжетна
  2.   описова
  3.   розповідь-пояснення
  4.   розповідь-деталізація
 13. З якого елемента потрібно розпочинатися описова розповідь вихователя про природне довкілля

  1.   про значення рослини, тварини у природі і житті людини
  2.   про естетичні властивості об'єкта, деякі особливості будови
  3.   Про зв'язок рослини, тварини з умовами життя
 14. До якого виду розповідей належить описаний фрагмент:


  Ось на дзеркальній гладіні ставка, басейну діти побачили водомірку. Вони стежать за її миттєвими рухами, відзначають особливості будови — ноги широко розставлені. Проте ось водомірка зникла, і, доповнюючи бачене, вихователь розповідає дітям: «Справді ж цікава комаха. Кого вона вам нагадує? Вона нагадує ковзаняра, який швидко мчить по блискучому льоду. А знаєте, чому її назвали водоміркою? Тому що, ковзаючи по воді, вона наче вимірює її. Чому ж водомірка не тоне у воді? Тому, що тіло її легеньке, ноги широко розставлені, густо вкриті волосками, ще й змащені воском, щоб не намокали у воді. Поміж волосками зберігається повітря. Живиться водомірка дрібними комахами, які падають у воду. Видивляється вона їх, ковзаючи по воді.

  Водомірка добре бачить і в разі небезпеки швидко тікає. Восени вона виходить на бепрг і ховається на зиму під каміння або у мох. Бачите, як цікаво, коли поруч з нами живуть такі тварини. Не заважайте водоміркам і не лякайте їх. Хай вони займаються своїми справами».

  1.   розповідь-пояснення
  2.   розповідь-деталізація
  3.   описова розповідь
  4.   сюжетна розповідь
 15. Який прийом під час ходу розповіді видователя дітям про природне довкілля є недоречним?

  1.   постановка запитань
  2.   вислуховування думки дітей
  3.   розглядання об'єкта
  4.   показ картин, фотографій
  5.   сюрпризний момент
Для проходження тесту вам необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Схожі матеріали
15.09.2020 Теорія та методика педагогічної діяльності: ІММ
21.08.2020 Методичні рекомендації до освітнього компонента «Актуальні проблеми теорії та практики середньої освіти»
21.08.2020 Методичні рекомендації до освітнього компонента «Інноваційні технології у середній освіті»
21.08.2020 Методичні рекомендації до освітнього компонента «Методологія підготовки, представлення дисертаційної роботи та оформлення наукових досліджень»
21.08.2020 Методичні рекомендації до освітнього компонента "Теорія і практика наукового стилю української мови та основи академічного письма"
21.08.2020 Матеріали для здійснення підсумкового контролю (освітня компонента "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти") для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання (українська мова)»
21.08.2020 Матеріали до лекційних занять з освітньої компоненти "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання (українська мова)»
21.08.2020 Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з освітньої компоненти "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання (українська мова)»
21.08.2020 Методичні матеріали до організації самостійної роботи (освітня компонента "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти") для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання (українська мова)»
21.08.2020 Асистентська педагогічна практика аспіранта

Тести даної категорії
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку

Останні створені тести
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
Рекомендовані лекції
13.11.2014 MICROSOFT OFFICE. СКЛАД, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ПРОГРАМИ-ДОДАТКА
12.12.2010 РЕДАКТОР TURBO PASCAL 5.5
15.09.2020 Сучасні політичні системи Чехії (Словаччини, Німеччини)
28.09.2017 Структурування змісту та методика формування понять
09.12.2014 Лекції з ЦЗ
12.12.2010 Введення, виведення даних. Лінійні програми
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Слайди
15.09.2020 Лекція.Політика розширення Європейського Союзу
21.08.2020 Матеріали до лекційних занять з освітньої компоненти "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання (українська мова)»
27.09.2012 Літературознавство як наука