Лекції >> Література та мови >> Лекційний курс з ОК Українська мова за професійним спрямуванням

Схожі матеріали
27.03.2023 Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з української мови за професійним спрямуванням
10.02.2023 Лекційний курс з ОК Українська мова за професійним спрямуванням
10.02.2023 ІММ до практичних занять з ОК Українська мова за професійним спрямуванням
18.02.2014 Плани практичних занять з української мови (за проф. спрямуванням) для студентів ІІ курсу ІІ семестр
05.10.2012 КУЛЬТУРА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Для студентів перших курсів негуманітарних факультетів (денної та заочної форм навчання)
28.09.2012 Віч-на-віч з мовою Катерина Климова
28.09.2012 Плани практичних занять з літератури для дітей дошкільного віку (для студентів ННІ педагогіки, ІІ курс, І сем.)
27.09.2012 Плани практичних занять з УМПС (ІІ курс, І сем.) для студентів ННІ педагогіки та фізико-математичного факультету
27.09.2012 Літературознавство як наука
26.09.2012 Практична стилістика сучасної української мови (навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ)

Тести даної категорії
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
17.02.2022 Методика вивчення теми «Інформація та інформаційні процеси»
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Кадровий менеджмент
12.12.2010 Поняття про алгоритм
27.09.2023 МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ОК Теорія та історія публічного управління та адміністрування
11.02.2023 Лекційний курс з ОК Корпоративна соціальна відповідальність і етика в бізнесі
05.03.2023 Інформаційна безпека
13.02.2023 Лекційний курс з ОК Сімейне право
23.02.2023 Лекційний курс з ОК Етика та соціальна відповідальність бізнесу
20.04.2023 Сучасна система наукової інформації, наукометрія, трансфер технології та управління науковими проектами
12.12.2010 Циклічні програми