Лекції >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Обробка графічної інформації

Ініціалізація графічного режиму 

Більшу частину інформації, яку сприймає людина є зоровою. Це можуть бути графіки, малюнки, схеми тощо. Комп’ютер також дає нам можливість не тільки створювати, але й обробляти (корегувати, змінювати) певні гра ічні образи.

Для відтворення графічної інформації необхідно перевести дисплей в графічний режим. Для цього після заголовку програми необхідно в розділі Uses підключити графічний модуль Graph наступним чином:

Uses Graph;

Для роботи з модулем Graph необхідно виконати процедуру InitGraph. Для цього необхідно наступне:

описати змінні цілого типу Driver і Mode;

в розділі операторів присвоїти значення змінній Driver:=Detect;

виконати процедуру InitGraph(Driver, Mode, ‘шлях до драйвера – файла egavga.bgi& м Graph необхідно виконати процедуру InitGraph. Для цього необхідно наступне:

описати змінні цілого типу Driver і Mode;

в розділі операторів присвоїти значення змінній Driver:=Detect;

виконати процедуру InitGraph(Driver, Mode, ‘шлях до драйвера – файла egavga.bgi’);

Після цього можна використовувати оператори створення та обробки графічних об’єктів. Щоб графічне зображення не зникало використовуйте оператор ReadLn. Щоб закрити графічний режим скористайтесь оператором CloseGraph. Програма, що використовує графічний режим має вигляд:

Program Haos;

Uses Graph;

Var

  Driver, Mode: Integer;

Begin

Після цього можна використовувати оператори створення та обробки графічних об’єктів. Щоб графічне зображення не зникало використовуйте оператор ReadLn. Щоб закрити графічний режим скористайтесь оператором CloseGraph. Програма, що використовує графічний режим має вигляд:

Program Haos;

Uses Graph;

Var

  Driver, Mode: Integer;

Begin

  Driver:=Detect;

  InitGraph(Driver, Mode, ‘’);

  ...

     {оператори}

   ...

  ReadLn;

  CloseGraph

End.

Створення графічних образів

Перед початком роботи необхідно вст p>Program Haos;

Uses Graph;

Var

  Driver, Mode: Integer;

Begin

  Driver:=Detect;

  InitGraph(Driver, Mode, ‘’);

  ...

     {оператори}

   ...

  ReadLn;

  CloseGraph

End.

Створення графічних образів

Перед початком роботи необхідно встановити колір фону (екрану) та колір малюнка. Ці операції виконують процедури:

SetBkColor(x) – колір фону;

SetColor(x) – колір малюнка.

Параметр x задається цілим числом (0..15) або назвою кольору. Залежність між числом та назвою можна побачити в таблиці

Колір

Число

Назва

Чорний

0

Black

Синій

1

Blue

Зелений

2

Green

Бірюзовий

3

Cyan

Червоний

4

Red

Малиновий

5

Magenta

Коричневий

6

Brown

Світло-сірий

7

LightGray

Темно-сірий

8

DarkGray

Світло-блакитний

9

LightBlue

Світло-зелений

10

LightGreen

Світло-бірюзовий

11

LightCyan

Світло-червоний

12

LightRed

Світло-малиновий

13

LightMagenta

Жовтий

14

Yellow

Білий

15

White

Процедур створення та виводу типових геометричних фігур занадто багато, тому не будемо перераховувати усі, але детально розглянемо декілька з них.

PutPixel(X, Y, C); - виводить на екран точку з координатами (X, Y) та кольором C.

GetMaxX - максимальне значення абсциси.

GetMaxY - максимальне значення ординати.

Line(X1,Y1,X2,Y2); - малює відрізок з кінцями в точках з координатами (X1,Y1) та (X2,Y2)

LineTo(X, Y); - малює відрізок з кінцями в поточній точці та точці з координатами (X, Y).

SetLineStyle (A, B, C); - задає стиль лінії; де:

A – назва лінії або цифра відповідно до таблиці:

Вид лінії

Цифра

Назва лінії

Суцільна лінія

0

SolidLn

Лінія з крапок

1

DottedLn

Лінія з крапок і тире

2

CenterLn

Пунктирна лінія

3

DashedLn

Лінія користувача

4

UserBitLn

B – враховується лише для лінії користувача, в іншому випадку 0;

C – задає товщину лінії і може приймати значення NormWidth (товщина в 1 піксел) або ThickWidth (в 3 пікселі).

Rectangle(X1,Y1,X2,Y2); - малює прямокутник у якого (X1,Y1) - координати лівого верхнього кута, а (X2,Y2) - координати правого нижнього кута.

Bar (X1,Y1,X2,Y2); - малює зафарбований прямокутник у якого (X1,Y1) - координати лівого верхнього кута, а (X2,Y2) - координати правого нижнього кута.

Circle(X, Y, R); - малює коло з центром в точці (X, Y) та радіусом R.

Arc (X, Y, A, B, R); - малює дугу або сектор з координатами центру (X, Y) від кута A до кута B радіусом R

Ellipse (X, Y, A, B, RX, RY); - малює еліпс у якого (X, Y) – координати центра, A – початковий кут, B – кінцевий кут, RX, RY – радіуси.

Вирази та змінні, що є координатами точок повинні бути цілого типу.

Введення тексту в графічному режимі

Кожен символ тексту являє собою прямокутник розміром 8 на 8 пікселей. Символ може бути точковий або штриховий. Стиль символу та спосіб розміщення тексту задає процедура

SetTextStyle(тип шрифту, спосіб розміщення, розмір)

Тип шрифту задається назвою або цифрою згідно таблиці

Тип шрифту

Цифра

Назва

Стандартний

0

DefaultFont

Триплекс

1

TripleFontx

Зменшений

2

SmallFont

Прямий

3

SanserifFont

Готичний

4

GothicFont

Спосіб розміщення тексту може бути горизонтальним (HorizDir або 0) або вертикальним (VertDir або 1) – знизу догори.

Розмір символу задається цифрою 0, 1, 2….

Процедура OutTextXY (X, Y, ‘текст’) виведе на екран текст в точці з координатами (X, Y).

Процедура OutText (‘текст’) виведе текст в поточній точці екрана.

Процедура MoveTo (X, Y) переміщує курсор в точку з координатами (X, Y).

Дисципліни та предмети

"Теорія і методика викладання спортивних ігор(баскетбол)"
"Українська мова (за професійним спрямуванням)"
INTEL
Web-дизайн
Web-програмування
аналітична геометрія
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Англійська мова
Бази даних
Біохімія спорту
Вступ до літературознавства
Вступ до спеціальності
Гармонія
Декоративно-прикладне мистецтво
Декоративно-прикладне мистецтво. Теорія і методика дизайну
Динамічна анатомія
Дитяча література з основами культури і техніки мовлення
Диференціальна психологія
Диференціальні та інтегральні рівняння
Елементи теорії міри та інтеграла
Живопис
загальна психологія
Інноваційні технлогії навчання англійської мови в початковій школі
Інноваційні технології вивчення англійської мови
Інноваційні технології навчання англійської мови в початковій школі
Іноземна література для дітей
Іноземна мова
Інформатика
Інформатика та КТ
Історія образотворчого мистецтва
Історія психології
Історія української музики
Комплексний аналіз
Культура здоровя
Лікарський контрольу у фізичному вихованні і спорту
лінгводидактичні дисципліни, культура мови, практична стилістика
Література для дітей дошкільного віку
Малюнок
Малюнок в практиці психодіагностики
Математичний аналіз
Методика викладання іноземних мов
Методика музичного виховання
Методика навчання іноземної мови
Методика проведення психологічної експертизи
Методика та організація наукових досліджень
Модулі сімей кривих і квазіконформні відображення
Музична інформатика
Німецька мова
Образотворче мистецтво з методикою викладання
Операційні системи та системне програмування
основи геометрії
Основи кольорознавства
Основи культури і техніки мовлення
Основи математики, Основи C++, Основи Java, Алгоритми и структури даних тощо
Основи науково-дослідної роботи студентів
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівнитва зображувальною діяльністю дітей
Основи психіатрії
Основи психокорекції
Основи психологічної практики (практична психологія)
Основи психотерапії
Основи штучного інтелекту
Педагогіка
Педагогічна психологія
Поліфонія
Початки програмування
Практика англійської мови
Практикум диригенсько-хорвоий
Практикум з групової психокорекції
Практикум з консультативно-тренінгової роботи
Практикум з художньої праці
Практична стилістика сучасної української мови
Програмне забезпечення ЕОМ
Програмування
проективна геометрія
Проектування програмного забезпечення
Психологічна служба
Психологічна служба в системі освіти
Психологія
Психологія вікова
Психологія інформаційної діяльності
Психологія конфлікту
Психологія мас
Психологія праці
Психологія професійної орієнтації
Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності
Самооцінка і розвиток творчих здібностей
Світова художня культура
Соціальна психологія
Соціальні та політичні конфлікти
Соціологія
Спортивна медицина
Спортивно-педагогічне вдосконалення (волейбол)
Сучасні підходи у психології особистості
Теорія і методика викладання атлетизму
Теорія і методика викладання плавання
Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол)
Теорія і методика викладання спортивних ігор (гандбол)
Теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол)”
Теорія і методика виховної роботи
Теорія і методика дизайну
Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації
Технологія і матеріалознавство
Традиції фізичної культури в Україні
Удосконалення правописних навичок майбутніх фахівців
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Управління у сфері фізичного виховання
Фізіологія спорту
Філософія
Хорознавство
Художня праця
Цивільний захист
Шкільний курс англійської мови з методикою викладання в початковій школі
Шкільний курс СХК та методика його викладання
Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
15.02.2012 Дизайн-патерни - просто, як двері
26.01.2012 Лекції на www.lektorium.tv
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
28.03.2016 Ахметов Р. Ф. Основи наукових досліджень. Тести. 500 питань
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
28.09.2012 Питання для поточного контролю
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
Рекомендовані лекції
26.01.2012 Лекції на www.lektorium.tv
05.04.2016 ОС та СП. Тема 7. Міжпроцесова та міжпотокова взаємодія. Слайди
12.12.2010 Порядковий тип даних
28.09.2014 Лекції з курсу "Основи психологічної практики (практична психологія)" для студентів ІV курсу спеціальності 6.030102 Психологія
12.12.2010 Константи, змінні. Типи даних
10.01.2015 Publisher створення візитки
09.12.2014 Лекції з ЦЗ для студентів 6-х курсів денної форми навчання
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
28.03.2016 ОС та СП. Тема 6. Планування. Тези
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів

    БIБЛІОТЕКИ
    ОСВІТНІ ПОРТАЛИ