Лекції >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Множини

В математиці є таке фундаментальне поняття як множина. Мова програмування Паскаль дає нам можливість працювати з множинами. На відміну від математики, мова програмування Паскаль може працювати тільки з скінченими множинами (максимальна кількість елементів 225, до речі це стосується і масивів). Вс елементи множини повинні бути одного і того ж перелічувального типу. Сталі множини в Паскалі задаються переліком їх елементів:

[1, 2, 3, 4, 5];

[A, B, C];

[];

[1..N];

в квадратних дужках можуть бути як сталі, так і вирази, що складаються з елементів того самого типу, що елементи множини.

Змінні множини описуються таким чином

VAR ім’я : SET OF базовий тип

Розглянемо декілька прикладів задання множин:

Змінні множини описуються таким чином

VAR ім’я : SET OF базовий тип

Розглянемо декілька прикладів задання множин:

Set Of ‘A’..‘Z’

Множина прописних англійських літер;

Set Of 1..100

Множина цілих чисел;

Set Of Chr

Множина всіх символів.

Тепер розглянемо деякі відношення між множинами та операції над множинами

Set Of ‘A’..‘Z’

Множина прописних англійських літер;

Set Of 1..100

Множина цілих чисел;

Set Of Chr

Множина всіх символів.

Тепер розглянемо деякі відношення між множинами та операції над множинами

Відношення

Належність

x in A

Рівність

A = B

Включення

A < B

Не строге включення

A х чисел;

Set Of Chr

Множина всіх символів.

Тепер розглянемо деякі відношення між множинами та операції над множинами

Відношення

Належність

x in A

Рівність

A = B

Включення

A < B

Не строге включення

A <= B

Операції

Об’єднання

A + B

Перетин

A*B

Різниця

A — B

Як що ви знаєте та вмієте працювати з множинами в математиці то з легкістю знайдете їх застосування в програмуванні.

Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Поняття про алгоритм

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
Рекомендовані лекції
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Тези
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Слайди
12.12.2010 Використання підпрограм та функцій користувача
19.05.2012 Теми лекцій з основ геометрії
15.09.2020 План лекцій з освітньої компоненти Міжнародна політикаЄС
12.12.2010 Записи
15.09.2020 Вступ до курсу "Політичні трансформації в ЦСЄ"
12.12.2010 Рекурсія
28.03.2016 ОС та СП. Тема 6. Планування. Тези
28.09.2014 Лекції з курсу "Сучасні підходи у психології особистості" для студентів VІ курсу спеціальностей 8.03010201 Психологія та 8.03010301 Практична психологія