Лекції >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Множини

В математиці є таке фундаментальне поняття як множина. Мова програмування Паскаль дає нам можливість працювати з множинами. На відміну від математики, мова програмування Паскаль може працювати тільки з скінченими множинами (максимальна кількість елементів 225, до речі це стосується і масивів). Вс елементи множини повинні бути одного і того ж перелічувального типу. Сталі множини в Паскалі задаються переліком їх елементів:

[1, 2, 3, 4, 5];

[A, B, C];

[];

[1..N];

в квадратних дужках можуть бути як сталі, так і вирази, що складаються з елементів того самого типу, що елементи множини.

Змінні множини описуються таким чином

VAR ім’я : SET OF базовий тип

Розглянемо декілька прикладів задання множин:

Змінні множини описуються таким чином

VAR ім’я : SET OF базовий тип

Розглянемо декілька прикладів задання множин:

Set Of ‘A’..‘Z’

Множина прописних англійських літер;

Set Of 1..100

Множина цілих чисел;

Set Of Chr

Множина всіх символів.

Тепер розглянемо деякі відношення між множинами та операції над множинами

Set Of ‘A’..‘Z’

Множина прописних англійських літер;

Set Of 1..100

Множина цілих чисел;

Set Of Chr

Множина всіх символів.

Тепер розглянемо деякі відношення між множинами та операції над множинами

Відношення

Належність

x in A

Рівність

A = B

Включення

A < B

Не строге включення

A х чисел;

Set Of Chr

Множина всіх символів.

Тепер розглянемо деякі відношення між множинами та операції над множинами

Відношення

Належність

x in A

Рівність

A = B

Включення

A < B

Не строге включення

A <= B

Операції

Об’єднання

A + B

Перетин

A*B

Різниця

A — B

Як що ви знаєте та вмієте працювати з множинами в математиці то з легкістю знайдете їх застосування в програмуванні.

Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Поняття про алгоритм

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
Рекомендовані лекції
24.04.2020 Заняття як форма ознайомлення дітей з природним довкіллям
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Слайди
24.04.2020 Ігрові методи ознайомленні дітей з природою
12.12.2010 Поняття про алгоритм
12.12.2010 Записи
19.05.2012 Теми лекцій з основ геометрії
12.12.2010 Циклічні програми
24.04.2020 Еколого-розвивальне середовище в ЗДО. Куточок живої пирироди
12.12.2010 Використання підпрограм та функцій користувача
12.12.2010 Константи, змінні. Типи даних