Лекції >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> РЕДАКТОР TURBO PASCAL 5.5

Система Turbo Pascal розроблена фірмою Borland для комп’ютерів IBM PC. Існує кілька версій цієї системи програмування, що містить транслятор, редактор, різні сервісні функції для роботи з файлами, а також бібліотеки, які дозволяють будувати зображення,  використовувати в програмі асоби операційної системи MS-DOS тощо.

Для завантаження екрана оболонки програмування достатньо запустити на виконання файл turbo.exe. Екран ПЕОМ набуває після завантаження такого вигляду:

 

Головне меню оболонки програмування знаходиться в верхньому рядку екрану і викликається за допомогою клавіші F10. Головне меню містить наступні пункти:

 1. File           – команди роботи з файлами;
 2. Edit    аходиться в верхньому рядку екрану і викликається за допомогою клавіші F10. Головне меню містить наступні пункти:

  1. File           – команди роботи з файлами;
  2. Edit           – режим редагування;
  3. Run            – режим виконання програм;
  4. Compile        – режим компіляції;
  5. Options        – опції для конфігурації середовища;
  6. Debug          – команди відлатки програми;
  7. Break/wath    ;        – режим редагування;
  8. Run            – режим виконання програм;
  9. Compile        – режим компіляції;
  10. Options        – опції для конфігурації середовища;
  11. Debug          – команди відлатки програми;
  12. Break/wath     – команди приривання та перегляду.

  Розглянемо більш детально всі ці пункти. Якщо ми викличемо підменю File, то відкриється нове вікно. Дане вікно являє собою наступне меню:

  • Load    – зчитати файл;
  • Pick    – викликати таблицю, в якій міститься список з 8 файлів, з якими ми працювали останнім часом;
  • New     – створити новий файл;
  • Sa ії;
  • Options        – опції для конфігурації середовища;
  • Debug          – команди відлатки програми;
  • Break/wath     – команди приривання та перегляду.

Розглянемо більш детально всі ці пункти. Якщо ми викличемо підменю File, то відкриється нове вікно. Дане вікно являє собою наступне меню:

 • Load    – зчитати файл;
 • Pick    – викликати таблицю, в якій міститься список з 8 файлів, з якими ми працювали останнім часом;
 • New     – створити новий файл;
 • Save    – записати файл;
 • Write to – записати файл під певним ім’ям;
 • Directory     – створити робочу директорію;
 • Change dir    – вибрати необхідну директорію;
 • Os shell – виконати сеанс MS DOS(для повернення необхідно ввести команду Exit);
 • Quit    – завершення роботи.

Біля деяких команд ви бачите назви клавіш або комбінації клавіш. Такі клавіші або комбінації прийнято називати “гарячими”. Вони забезпечують виклик певної команди.

Команда Edit викликає екранний редактор середовища програмування.

Пункт Run дає можливість виконувати команди:

 • Run – виконати програму;
 • Program reset – відмінити поточний сеанс відладки програми;
 • Go to cursor – виконання програми до положення курсора;
 • Trance info – виконання по крокам – трасування;
 • Step over     – виконання по крокам, але коли викликається процедура або функція користувача, то вона виконується повністю (за один крок);
 • User screen – показує екран з вихідною інформацією роботи програми.

Пункт Compile:

 • Compile – компіляція тексту програми;
 • Make    – виклик послідовності Make Turbo Pascal;
 • Build   – нова трансляція всіх файлів;
 • Destination – вказівка, як зберігати скомпільовану програму – у пам’яті (Memory), чи у вигляді EXE–файлу (Disk);
 • Find error    – знайти місце розміщення помилки, що виникла на етапі виконання програми;
 • Primary file – вибір головного файлу;
 • Get info – отримання інформації про файл програми.

Пункт Options містить установки середовища програмування пов’язані з засобами компілятора, катологами  модулів та інше:

 • Compiler – дана команда встановлює параметри компіляції:
 • Range checking      – перевірка діапазонів (on – включено, off – виключено);
 • Stack checking      – перевірка стеку;
 • I/O checking  – перевірка вводу/виводу;
 • Force for calls     – використання дального типу викликів;
 • Overlay allowd      – дозволити оверлеї;
 • Align date    – вирівнювання даних;
 • Var–string checking – перевірка рядків–змінних;
 • Boolean evaluation  – обчислення булівських виразів;
 • Numeric processing  – числове опрацювання;
 • Emulation     – емуляція роботи сопроцесора 8087 у випадку його відсутності;
 • Debug information   – генерація інформації для відладки;
 • Local symbols – генерація інформації про локальні символи;
 • Conditional defines – умовні визначення;
 • Memory sizes – розміри пам’яті.
 • Linker  – встановлення опцій компоновщика, а саме:
 • Map file  – визначення кількості інформації, що буде розміщена в табличному файлі;
 • Link buffer – вказівка компілятору, що використовувати для буферу зв’язку – оперативну пам’ять чи диск.
 • Environment – настройки оперативного середовища:
 • Config auto save    – автоматичне збереження конфігурації;
 • Edit auto save – автоматичне збереження файлу, що редагується;
 • Backup source files – збереження резервних копій;
 • Tab size      – розмір табулювання для редактора;
 • Zoom window  – зміна розмірів вікон;
 • Screen size – розмір екрану.
 • Directories – задання робочих каталогів:
 • Turbo directory – місце знаходження файлу конфігурації і файлу допомоги;
 • EXE & TPU directory – місце знаходження виконуваних файлів і модулів;
 • Include directories – місце знаходження вкладених файлів;
 • Unit directiories – каталоги, в яких містяться модулі Turbo Pascal;
 • Object directories  – каталоги, які містять об’єктні файли;
 • Pick file name – місце знаходження файлу вказівки;
 • Current pick file – ім’я і місце знаходження поточного файлу вказівки.
 • Parameters – основні параметри:
 • Save options  – збереження опцій у файлі конфігурації turbo.tp;
 • Retrieve options    – відновлення опцій, збережених раніше командою Save options.

Пункт Debug – налагодження, у тому числі:

 • Evaluate      – виклик вікна обчислень значень змінних і виразів;
 • Call stack    – виклик стану стека;
 • Find procedure      – пошук процедури або функції;
 • Integrated debugging – інтегроване налагодження;
 • Standalone debugging – автоматичне налагодження;
 • Display swapping    – переключення екрану;
 • Refresh display     – відновлення екрану.

Пункт Break/watch дозволяє при встановленні опції команди Debug/integrated debugging в позицію on додати і видалити записи з вікна перегляду. Також стануть доступними наступні команди:

 • Add watch     – додати змінну або вираз у вікно перегляду;
 • Delete watch – видалити з вікна перегляду;
 • Edit watch    – редагування у вікні перегляду;
 • Remove all watches – видалення всіх елементів з вікна перегляду;
 • Toggle breakpoint   – встановлення точки зупинки;
 • Clear all breakpoints – відмінити всі точки зупинки;
 • View next breakpoints – перейти до наступної точки зупинки.

Набирання тексту програми 

В каталозі, що містить систему Turbo Pascal (як правило ім’я цього каталогу починається з літер ТР),  треба знайти файл з іменем turbo.exe, підвести до нього курсор і натиснути Enter. При запуску системи з’являється вікно редактора текстів програм.

Щоб увійти до меню системи Turbo Pascal , яке розташоване зверху екрана, використовується клавіша F10. Переміщення курсору вздовж рядка меню здійснюється клавішами управління курсором. Для повернення в редактор тексту необхідно натиснути клавішу Esc. Виконати команду меню означає: з допомогою клавіш керування вибрати необхідну команду і натиснути клавішу Enter. Якщо екран порожній, можна відразу набирати текст програми. Для полегшення читання програми, рекомендується при набиранні текстів програм робити відступи, як зроблено в прикладах.

Якщо на екрані після запуску системи знаходиться непотрібна програма, треба ввійти в пункт меню “File” і виконати команду “New”. Екран очищається, і зверху з’являється ім’я програмного файлу noname.pas. Рядок за рядком набирати текст програми. Правила до редагування програми в редакторі аналогічні правилам роботи з текстом в внутрішньому редакторі текстових файлів системних оболонок таких як Volkov Commander або Norton Commander.

Робота з  програмою 

Для виконання програми треба ввійти до меню і в пункті “Run” виконати команду “Run” або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+F9. Система запускає спочатку транслятор, який перекладає програму з мови Паскаль на мову машинних кодів і шукає синтаксичні помилки в програмі. Якщо вони є, то програма не виконається і відбудеться повернення до редактора. Над текстом програми з’явиться вікно з повідомленням типу помилки, після натискання клавіші Exp вікно зникає, курсор встановлюється в рядок з помилкою. Для отримання додаткової інформації про помилку треба натиснути Ctrl+F1.

Коли всі помилки виправлено, програма починає виконуватись. Переглянути отримані результати можна натиснувши комбінацію клавіш Alt+F5.

Якщо в системі вже є програма з ім’ям noname.pas, то видається вікно, де про це повідомляється. Бажано змінити ім’я програми на інше і зробити це до запуску програми на виконання за допомогою клавіші F2 або це можна зробити наступним чином: в пункті меню “File” вибрати підпункт “Write to” і ввести нове ім’я, можна також вказати шлях для запису файла в іншому разі файл буде записано в робочий каталог.

Програму можна модифікувати і виконувати скільки завгодно разів. Щоб помістити у вікно редактора програму, яка знаходиться на диску, треба виконати команду “Load” з пункту меню “File”. При цьому з’явиться вікно, в якому набирається ім’я файлу. Якщо замість цього натиснути Enter, то з’явиться список файлів з розширенням .pas, з якого можна вибрати потрібний файл.

Для того, щоб з файлу з розширенням .pas створити виконуваний файл з розширенням .exe необхідно:

§         ввійти в головне меню;

§         вибрати та виконати команду Compile;

§         вибрати і виконати команду Destination – Мемоry, яка після натискання на клавішу  Enter зміниться на Destination – Disk;

§         натиснути комбінацію клавіш Alt+F9.

Аналогічним чином створюються файли з розширенням .tpu.

Щоб вийти з середовища Turbo Pascal необхідно натиснути комбінацію клавіш Alt+X.

Схожі матеріали
07.03.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
07.03.2023 МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ ОК "Технології комп’ютерного проектування"
27.02.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРОГРАМУВАННЯ ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ З ПРОГРАМУВАННЯ
21.02.2023 Web-технології та web-дизайн
21.02.2023 Web-технології та web-дизайн
14.02.2023 Булеві функції. Мінімізація булевих функцій
12.02.2023 Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
05.03.2023 Інформаційна безпека
07.03.2023 Лекційний курс з ОК Конфліктологія та теорія переговорів
05.04.2016 ОС та СП. Тема 7. Міжпроцесова та міжпотокова взаємодія. Слайди
20.04.2023 Теорія і практика наукового стилю української мови та основи академічного письма
20.02.2023 Лекційний курс з ОК Рекламний менеджмент
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Організація готельного господарства
09.12.2014 Лекції з ЦЗ
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Страховий менеджмент
07.03.2023 ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ: "Інженерна та комп`ютерна графіка"
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Тези