Книги та електронні підручники >> Математика >> Геометрія в тестах

Автор: Королюк О. М., Прус А. В., Фонарюк О. В., Чемерис О. А.
Опубліковано: Чемерис Ольга Анатоліївна
Категорія: Математика
Предмет: Аналітична геометрія; основи геометрії; диференціальна геометрія
Для завантаження файлу (pdf, 3066.33 KB) необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

Навчальне видання містить змістове наповнення, короткі теоретичні відомості, різні за типами тестові завдання, а саме, з вибором однієї правильної відповіді, на логічні пари, на встановлення послідовності, до наступних розділів геометрії: аналітична геометрія, основи геометрії, диференціальна гео етрія.
Для викладачів вищих навчальних закладів, студентів фізико-математичних факультетів денної та заочної форм навчання.

Схожі матеріали
12.05.2020 Самостійна робота "Площина та пряма в просторі"
03.05.2020 Модульний контроль: криві другого порядку
28.04.2020 Геометрія в тестах
28.04.2020 Тестування: криві другого порядку
25.04.2020 Конструктивна стереометрія в задачах
24.04.2020 Модульний контроль: теорія ймовірностей та математична статистика
23.04.2020 Практикум з аналітичної геометрії. Частина 3. Лінії та поверхні другого порядку
23.04.2020 Методичні рекомендації для виконання курсових та дипломних робіт
14.09.2016 Робоча програма
14.09.2016 Робоча програма

Останні створені тести
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
Рекомендовані лекції
24.04.2020 Еколого-розвивальне середовище в ЗДО. Куточок живої пирироди
24.04.2020 Практичні методи ознайомлення дітей з природою (праця дітей у природі)
12.12.2010 Введення, виведення даних. Лінійні програми
12.12.2010 Поняття про алгоритм
12.12.2010 Структурний підхід до алгоритмізації
24.04.2020 Еколого-розвивальне середовище в ЗДО Проект екологічної стежки
15.03.2016 ОС та СП. Тема 4. Файлові системи. Слайди
12.12.2010 Різні способи задання циклічних процесів
22.02.2016 ОС та СП. Тема 2. Процеси та потоки. Тези
12.12.2010 ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування