Лекції >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування

Щоб виконати алгоритм розв’язку задачі за прийнятний час, від виконавця вимагається достатньо велика швидкодія. Необхідність у таких виконавцях призвела до появи ЕОМ в середині 40-х років ХХ ст. Комп’ютери – автоматичні виконавці алгоритму. Кожна ЕОМ виконує задану їй програму а томатично без втручання людини.

ЕОМ – універсальний засіб обробки інформації. Це означає, що на одному і тому ж комп’ютері можна розв’язувати задачі різних класів. Для цього необхідно сформулювати відповідний алгоритм і подати його в термінах системи команд даної ЕОМ, тобто задати програму роботи на ЕОМ. Зміна програми призводить до зміни задачі, що розв’язується, але не вимагає зміни складу або конфігурації апаратного забезпечення комп’ютера.

Мови, на яких записуються програми для ЕОМ, умовно можна розбити на машинно-орієнтовані, що призначені для задати програму роботи на ЕОМ. Зміна програми призводить до зміни задачі, що розв’язується, але не вимагає зміни складу або конфігурації апаратного забезпечення комп’ютера.

Мови, на яких записуються програми для ЕОМ, умовно можна розбити на машинно-орієнтовані, що призначені для символічних записів машинних команд, та мови програмування високого рівня. Останні не мають машинної орієнтації, практично не залежать від конкретної ЕОМ, тому програми, що написані на таких мовах, можна виконувати на будь-яких машинах. 

За підходами до розв’язку задач мови високого рівня поділяються на:

 • процедурні (алгоритмічні) мови. Наприклад, Basic, Pascal, C, НАМ (навчальна алгоритмічна мова).  Характерною ознакою таких мов є  добра пристосованість до розв’язування тих задач, що підлягають алгоритмізації;
 • мови функціонального пр символічних записів машинних команд, та мови програмування високого рівня. Останні не мають машинної орієнтації, практично не залежать від конкретної ЕОМ, тому програми, що написані на таких мовах, можна виконувати на будь-яких машинах. 

  За підходами до розв’язку задач мови високого рівня поділяються на:

  • процедурні (алгоритмічні) мови. Наприклад, Basic, Pascal, C, НАМ (навчальна алгоритмічна мова).  Характерною ознакою таких мов є  добра пристосованість до розв’язування тих задач, що підлягають алгоритмізації;
  • мови функціонального програмування. Наприклад, Lisp;
  • мови логічного програмування. Наприклад, Prolog. Характерною ознакою таких мов є те, що для них відсутнє традиційне поняття алгоритму – вони містять автоматичний розв’язувач задач і розв’язання задачі в основному зводиться до описання умови задачі, а не процедури розв’язку;
  •  мови об’єктно-орієнтованого, модульного програмування тощо. 

  Слід зазначити, що при розв’язування реальних практичних задач алгоритми та програми є досить складними. Раніше згадувалось про структурний підхід до р ого рівня поділяються на:

  • процедурні (алгоритмічні) мови. Наприклад, Basic, Pascal, C, НАМ (навчальна алгоритмічна мова).  Характерною ознакою таких мов є  добра пристосованість до розв’язування тих задач, що підлягають алгоритмізації;
  • мови функціонального програмування. Наприклад, Lisp;
  • мови логічного програмування. Наприклад, Prolog. Характерною ознакою таких мов є те, що для них відсутнє традиційне поняття алгоритму – вони містять автоматичний розв’язувач задач і розв’язання задачі в основному зводиться до описання умови задачі, а не процедури розв’язку;
  •  мови об’єктно-орієнтованого, модульного програмування тощо. 

  Слід зазначити, що при розв’язування реальних практичних задач алгоритми та програми є досить складними. Раніше згадувалось про структурний підхід до розробки алгоритмів (див. стор. 8), який дозволяє полегшити роботу з вказаними задачами. Але існує узагальнення такого підходу, яке полягає у використанні принципів структурного програмування.

  Структурне програмування – це процес побудови алгоритмів та програм, що виконується у такій послідовності:

   

  1.  Попередній аналіз задачі з метою розбиття її на окремі прості частини (модулі). Для цього спочатку складають загальну схему алгоритму, а потім її деталізують.
  2.  Послідовна (зверху до низу) деталізація частин та складання програм для кожного з модулів. Виділяють основну частину та частини нижнього рівня. Кожну частину розробляють окремо: спочатку частини верхнього рівня, а потім – нижнього. У кінці частини з’єднують між собою.

  Для структурного програмування характерно:

  1.  Використання трьох базових структур алгоритмів (див. стор. 8) при роботі з кожним модулем.
  2.  Коментування текстів програм.
  3.  Мінімальне використання вказівок переходу (операторів типу goto).
  4.  Передбачення і використання системи перевірки правильності програм. 

  Однією з тенденцій сучасного розвитку більшості мов є їх універсалізація. Наприклад, розроблені діалекти процедурних мов, що дозволяють реалізувати об’єктно-орієнтований підхід (Visual Basic, Delphi).

   

  Більшість сучасних діалектів мов є системами програмування, тобто інтегрованим комплексом програм, що дозволяє не тільки записувати текст програми та транслювати її у машинний код, а й налагоджувати програму; забезпечує додаткові зручності користувачу при програмуванні (вбудована допомога, готові фрагменти та приклади програм, дружній інтерфейс тощо).

   

  Зазначимо, що для різних мов або різних діалектів однієї і тієї ж мови трансляція тексту програми у машинний код може здійснюватися двома способами:

  •  компіляція (весь текст програми одразу переводиться у машинний код і перевіряється синтаксис всієї програми);
  •  інтерпретація (у машинний код текст програми переводиться послідовними фрагментами і для кожного фрагменту окремо перевіряється синтаксис).
Дисципліни та предмети

"Теорія і методика викладання спортивних ігор(баскетбол)"
"Українська мова (за професійним спрямуванням)"
INTEL
Web-дизайн
Web-програмування
аналітична геометрія
Анатомія людини з основами спортивної морфології
Англійська мова
Бази даних
Біохімія спорту
Вступ до літературознавства
Вступ до спеціальності
Гармонія
Декоративно-прикладне мистецтво
Декоративно-прикладне мистецтво. Теорія і методика дизайну
Динамічна анатомія
Дитяча література з основами культури і техніки мовлення
Диференціальна психологія
Диференціальні та інтегральні рівняння
Елементи теорії міри та інтеграла
Живопис
загальна психологія
Інноваційні технлогії навчання англійської мови в початковій школі
Інноваційні технології вивчення англійської мови
Інноваційні технології навчання англійської мови в початковій школі
Іноземна література для дітей
Іноземна мова
Інформатика
Інформатика та КТ
Історія образотворчого мистецтва
Історія психології
Історія української музики
Комплексний аналіз
Культура здоровя
Лікарський контрольу у фізичному вихованні і спорту
лінгводидактичні дисципліни, культура мови, практична стилістика
Література для дітей дошкільного віку
Малюнок
Малюнок в практиці психодіагностики
Математичний аналіз
Методика викладання іноземних мов
Методика музичного виховання
Методика навчання іноземної мови
Методика проведення психологічної експертизи
Методика та організація наукових досліджень
Модулі сімей кривих і квазіконформні відображення
Музична інформатика
Німецька мова
Образотворче мистецтво з методикою викладання
Операційні системи та системне програмування
основи геометрії
Основи кольорознавства
Основи культури і техніки мовлення
Основи математики, Основи C++, Основи Java, Алгоритми и структури даних тощо
Основи науково-дослідної роботи студентів
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівнитва зображувальною діяльністю дітей
Основи психіатрії
Основи психокорекції
Основи психологічної практики (практична психологія)
Основи психотерапії
Основи штучного інтелекту
Педагогіка
Педагогічна психологія
Поліфонія
Початки програмування
Практика англійської мови
Практикум диригенсько-хорвоий
Практикум з групової психокорекції
Практикум з консультативно-тренінгової роботи
Практикум з художньої праці
Практична стилістика сучасної української мови
Програмне забезпечення ЕОМ
Програмування
проективна геометрія
Проектування програмного забезпечення
Психологічна служба
Психологічна служба в системі освіти
Психологія
Психологія вікова
Психологія інформаційної діяльності
Психологія конфлікту
Психологія мас
Психологія праці
Психологія професійної орієнтації
Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності
Самооцінка і розвиток творчих здібностей
Світова художня культура
Соціальна психологія
Соціальні та політичні конфлікти
Соціологія
Спортивна медицина
Спортивно-педагогічне вдосконалення (волейбол)
Сучасні підходи у психології особистості
Теорія і методика викладання атлетизму
Теорія і методика викладання плавання
Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол)
Теорія і методика викладання спортивних ігор (гандбол)
Теорія і методика викладання спортивних ігор (футбол)”
Теорія і методика виховної роботи
Теорія і методика дизайну
Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації
Технологія і матеріалознавство
Традиції фізичної культури в Україні
Удосконалення правописних навичок майбутніх фахівців
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Управління у сфері фізичного виховання
Фізіологія спорту
Філософія
Хорознавство
Художня праця
Цивільний захист
Шкільний курс англійської мови з методикою викладання в початковій школі
Шкільний курс СХК та методика його викладання
Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
15.02.2012 Дизайн-патерни - просто, як двері
26.01.2012 Лекції на www.lektorium.tv
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
28.03.2016 Ахметов Р. Ф. Основи наукових досліджень. Тести. 500 питань
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
28.09.2012 Питання для поточного контролю
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
Рекомендовані лекції
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Робота з масивами даних
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Слайди
28.09.2014 Лекції з курсу "Сучасні підходи у психології особистості" для студентів VІ курсу спеціальностей 8.03010201 Психологія та 8.03010301 Практична психологія
12.12.2010 Обробка графічної інформації
22.02.2016 ОС та СП. Тема 2. Процеси та потоки. Тези
28.09.2014 Лекції з курсу "Основи психологічної практики (практична психологія)" для студентів ІV курсу спеціальності 6.030102 Психологія
09.12.2014 Лекції з ЦЗ для студентів 6-х курсів денної форми навчання
12.12.2010 Алфавіт
12.12.2010 Рядки символів

    БIБЛІОТЕКИ
    ОСВІТНІ ПОРТАЛИ