Лабораторні роботи >> Програмування, комп’ютери і кібернетика >> Робота з циклічними програмами

Мета:  Набути уміння та навички роботи з циклічними програмами.

Матеріальне забезпечення: Е-практикум (MSX-Basic v.1.0, Pascal v.5.5)

Теоретична частина: завдання та контрольні питання.

І рівень.

1.  &n sp; Інформатика як наука. Поняття інформації та повідомлення.

2.    Як вимірюється та кодується інформація?

3.    Описати покоління ЕОМ.

4.    Поняття системи числення. Яка система числення використовується в ЕОМ?

5.    Як подається інформація в ЕОМ? У яких одиницях вимірюється пам’ять ЕОМ.

6.    Яку логічну схему має ЕОМ?

7.    Який алгоритм називається циклічним? Які базові конструкції блок- ється в ЕОМ?

5.    Як подається інформація в ЕОМ? У яких одиницях вимірюється пам’ять ЕОМ.

6.    Яку логічну схему має ЕОМ?

7.    Який алгоритм називається циклічним? Які базові конструкції блок-схем описують роботу циклічних алгоритмів?

8.    Яка програма називається циклічною? Які вказівки (оператори) програми реалізують циклічні конструкції алгоритмів?

ІІ рівень.

1.    Поняття кодування та декодування інформації. Як здійснюється обробка інформації?

2.    Як здійснюється переведення числа з двійкової у десяткову систему числення? Як навпаки? Навести приклади.

3.    Навести таблиці правил додавання і множення чисел у двійковій формі.

8.    Яка програма називається циклічною? Які вказівки (оператори) програми реалізують циклічні конструкції алгоритмів?

ІІ рівень.

1.    Поняття кодування та декодування інформації. Як здійснюється обробка інформації?

2.    Як здійснюється переведення числа з двійкової у десяткову систему числення? Як навпаки? Навести приклади.

3.    Навести таблиці правил додавання і множення чисел у двійковій формі.

4.    Яку базову конструкцію алгоритму використовують для циклу-поки? Як ще називають такий цикл? Яка вказівка (оператор) програми забезпечує реалізацію вказаного циклу?

5.    Яку базову конструкцію алгоритму використовують для циклу-для? Як ще називають такий цикл? Яка вказівка (оператор) програми забезпечує реалізацію вказаного циклу?

6.    Яку базову конструкцію алгоритму використовують для циклу-до? Як ще називають такий цикл? Чи є вказівка (оператор) програми, що забезпечує реалізацію вказаного циклу? Як здійснюється обробка інформації?

2.    Як здійснюється переведення числа з двійкової у десяткову систему числення? Як навпаки? Навести приклади.

3.    Навести таблиці правил додавання і множення чисел у двійковій формі.

4.    Яку базову конструкцію алгоритму використовують для циклу-поки? Як ще називають такий цикл? Яка вказівка (оператор) програми забезпечує реалізацію вказаного циклу?

5.    Яку базову конструкцію алгоритму використовують для циклу-для? Як ще називають такий цикл? Яка вказівка (оператор) програми забезпечує реалізацію вказаного циклу?

6.    Яку базову конструкцію алгоритму використовують для циклу-до? Як ще називають такий цикл? Чи є вказівка (оператор) програми, що забезпечує реалізацію вказаного циклу? Яка її форма?

ІІІ рівень.

1.    Описати призначення компонентів логічної схеми ЕОМ.  Які апаратні пристрої персональної ЕОМ відповідають кожному компоненту схеми?

2.    Описати основний алгоритм роботи процесора.

3.    Описати правила додавання і множення чисел у двійковій формі. Навести приклади.

 

Вимоги до захисту лабораторної роботи.

Для певного рівня знати відповіді на питання та виконати завдання теоретичної частини. Протокол лабораторної роботи повинен містити назву теми, процес розробки математичної моделі (виведення формули) для 3-го рівня, блок-схеми алгоритмів, тексти програм, тести: вхідні дані та результати роботи програми. 

Схожі матеріали
05.10.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
20.12.2011 Pascal - лабораторні роботи - для студентів III-го курсу (лекції Ляшенко Б.М.)
12.12.2010 Робота з підпрограмами
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами.
12.12.2010 Робота з циклічними програмами
12.12.2010 Робота з масивами даних.
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями
12.12.2010 Початки програмування
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Поняття про алгоритм

Тести даної категорії
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ

Останні створені тести
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
Рекомендовані лекції
12.12.2010 Робота з масивами даних
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Тези
12.12.2010 Циклічні програми
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Тези
12.12.2010 Множини
12.12.2010 Порядковий тип даних
12.12.2010 Поняття про алгоритм
09.12.2014 Лекції з ЦЗ для студентів 6-х курсів денної форми навчання
12.12.2010 Різні способи задання циклічних процесів
28.09.2014 Лекції з курсу "Диференціальна психологія"