Генератор варіантів >>

  1 | 2 | 3 Наступна  >> 

РКР Шкільний курс правознавства та методика викладання
Тести самоконтролю навчальних досягнень з навчальної дисципліни «Методологія і методи науково-педагогічних досліджень» -2023 Семінар № 1 «Методологія науково-педагогічного дослідження» (12 Мз - заочна форма навчання).
ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Інформаційно-комунікаційні технології
Деякі питання теорії диференціальних та інтегральних рівнянь
Ректорська контрольна модульна робота освітньої компоненти "Живопис" кафедра образотворчого мистецтва та дизайну Ректорська контрольна модульна робота обов’язкової освітньої компоненти "Рисунок" для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Житомирський державний університет імені Івана Франка Навчально науковий інститут педагогіки Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну
Категорія: Культура і мистецтво.   Предмет: Рисунок.  
Педагогіка
Гігієна
Ректорський зріз знань з дисципліни Історія української літератури
Ректорський зріз знань навчальної дисципліни "ПСИХОЛОГІЯ"
Ректорська контрольна робота "Моделювання та прогнозування стану довкілля"
Лексикологія, фразеологія, фонетика і фонологія сучасної української літературної мови
Методика викладання зарубіжної літератури в Новій українській школі
РКР філософія мови і літератури
Ректорська контрольна робота з "Атомної і ядерної фізики (модуль 1)"

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
10.02.2023 Тема 1. Предмет і задачі комп’ютерно-аналітичної діяльності
26.02.2023 Лекційний курс з української мови за професійним спрямуванням
21.02.2022 ОМЗ Лекція №6
07.03.2023 МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ WEB-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН (122 КН)
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Слайди
15.02.2022 Цифрові технології в освіті. Інтернет-ресурси в освітній галузі України. Інтернет-ресурси в освітній галузі України.
19.05.2012 Теми лекцій з основ геометрії
28.03.2016 ОС та СП. Тема 6. Планування. Тези
12.12.2010 Структурний підхід до алгоритмізації
27.02.2023 Інструктивно-методичні рекомендації до лекційних занять. Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови