Навчально-методичні матеріали >>


Структура та синтаксис програм У зразках та прикладах програм символами { } будемо обмежувати ті фрагменти, які можуть бути відсутні у тексті програм. Такими ж символами будемо обмежувати авторські коментарі, які не записуються до тексту програм. У символах < > поміщатимемо смислове описання параметрів (фрагментів), які необхідно
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Введення, виведення даних. Лінійні програми Мало програм обходиться без введення даних і майже нема таких, що не виводять отримані результати. Передача даних програмі та виведення результатів програми є необхідним елементом програми. Зразу зазначимо, що організація введення та виведення даних у різних мовах
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Програми з розгалуженнями У розглянутих раніше прикладах та задачах всі дії виконувались послідовно одна за одною, але насправді таких задач дуже мало. Багато задач вимагає від виконавця змінити послідовність виконання дій у залежності від певних умов. Під вказаними умовами будемо розуміти логічні вирази, кожен з яких може
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Циклічні програми При розв’язуванні багатьох задач іноді доводиться багаторазово виконувати певні дії. Такий процес назвемо циклічним, а відповідні алгоритми та програми – циклічними. Для графічного описання алгоритмів розв’язку таких задач використовується базова структура “цикл”. У математиці прикладом циклу є пр
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Робота з масивами даних Розв’язування на ЕОМ багатьох задач пов’язане з обробкою великої кількості числових даних. Ці данні подаються, як правило, в вигляді різноманітних таблиць — масивів, множин.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Робота з рядковими та символьними величинами Крім чисел, мови програмування можуть оперувати з окремими словами, наборами слів (реченнями, текстами). При цьому слова та їх набори необов’язково повинні мати смисл з точки зору людини – це можуть бути будь-які послідовності символів.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Використання підпрограм та функцій користувача Під основним алгоритмом будемо розуміти алгоритм, використання якого забезпечує розв’язування даної (основної) задачі. Іноді при повному розв’язку основної задачі можна виділити деякий її фрагмент – окрему допоміжну задачу, яка або раніше була розв’язана користувачем, або розв’язок якої є відомим
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
РЕДАКТОР TURBO PASCAL 5.5 Система Turbo Pascal розроблена фірмою Borland для комп’ютерів IBM PC. Існує кілька версій цієї системи програмування, що містить транслятор, редактор, різні сервісні функції для роботи з файлами, а також бібліотеки, які дозволяють будувати зображення, використовувати в програмі засоби операційної
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Різні способи задання циклічних процесів Який з циклів використовувати? Питання, винесене в заголовок параграфа постійно постає перед програмістами та тими, хто ними намагається стати. Дійсно, який з циклів краще використовувати і чому?
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Введення та виведення даних з використанням текстових файлів Одиницею зберігання інформації на диску є файл. Він має ім’я і займає на диску певну область, розмір якої залежить від об’єму файлу. В файлах зберігають документи, програми, малюнки – тобто все, що можна записати при допомозі чисел і символів.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Множини В математиці є таке фундаментальне поняття як множина. Мова програмування Паскаль дає нам можливість працювати з множинами. На відміну від математики, мова програмування Паскаль може працювати тільки з скінченими множинами (максимальна кількість елементів 225, до речі це стосується і масивів). Всі е
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Порядковий тип даних Мова Паскаль дозволяє програмісту створювати власні типи даних. Один із них називається перелічуваний тип. Він задається програмістом шляхом переліку в круглих дужках усіх припустимих значень типу.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Рядки символів Програмісту доступні окремі символи змінного рядку.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Записи Запис - це структурований тип даних.Визначення типу запис починається ідентифікатором RECORD і закінчується словом END. Між ними записується список елементів, які називаються полями, із зазначенням ім’я поля і типом кожного поля.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Рекурсія Програміст розробляє програму, зводячи вихідну задачу до більш простої. Серед цих задач може виявитися і початкова, але в спрощеній формі. Іншими словами, частиною алгоритму обчислення функції буде обчислення цієї ж функції.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  


Астрономія та космонавтика [0]
Банківська справа та страхування [0]
Безпека життєдіяльності та охорона праці [6]
Біологія, ботаніка та анатомія [2]
Будівництво та архітектура [0]
Бухгалтерський облік та аудит [0]
Виробництво і технології [0]
Військова справа та громадянська оборона [0]
Географія [0]
Геологія, гідрология и геодезія [0]
Готельно-ресторанна справа [31]
Держава та право [93]
Екологія та охорона природи [0]
Економіка та економічна теорія [13]
Економіко-математичне моделювання [10]
Етика та естетика [0]
Журналістика, видавнича справа та ЗМІ [1]
Іноземні мови та мовознавство [92]
Інформатика [167]
Історія [7]
Комунікації, радіоелектроніка, зв’язок [3]
Краєзнавство та етнографія [3]
Кулінарія та продукти харчування [0]
Культура і мистецтво [19]
Література та мови [16]
Маркетинг, реклама и торгівля [58]
Математика [35]
Медицина [21]
Менеджмент та трудові відносини [50]
Міжнародні відносини та світова економіка [3]
Музика [10]
Педагогіка [56]
Політологія [118]
Програмування, комп’ютери і кібернетика [39]
Психологія [103]
Релігія і міфологія [0]
Різне [5]
Сільське, лісове господарство та землекористування [0]
Соціологія і суспільствознавство [3]
Спорт та туризм [44]
Транспорт [0]
Фізика и енергетика [0]
Філософія [8]
Фінанси, гроші і податки [3]
Хімія [3]

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
12.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК Антикорупційна політика
17.03.2023 Лекційний курс з ОК Вступ до спеціальності
21.08.2020 Матеріали до лекційних занять з освітньої компоненти "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання (українська мова)»
23.06.2022 Лекція № 1. Поняття тривимірної графіки. Огляд основних програм для створення та редагування тривимірної графіки.
12.12.2010 Структурний підхід до алгоритмізації
12.12.2010 Робота з масивами даних
28.08.2020 Політичні трансформації у Чехословаччині
12.12.2010 Програми з розгалуженнями
01.03.2023 лекція 3
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Тези