Навчально-методичні матеріали >>


КУЛЬТУРА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Для студентів перших курсів негуманітарних факультетів (денної та заочної форм навчання) Пропонований посібник ставить за мету допомогти тим, хто відчуває потребу в практичному оволодінні українським діловим мовленням. Його розраховано на студентів перших курсів негуманітарних факультетів, які вивчають дисципліни "Ділова українська мова" та "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Посібником можуть також користуватися всі, хто вирішив поліпшити культуру свого мовлення.
Категорія: Література та мови.   Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням).  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Катерина Климова Докторська монографія присвячена проблемі формування мовнокомунікативної професійної компетентності майбутніх фахівців - учителів-нефілологів
Категорія: Педагогіка.   Предмет: лінгводидактичні дисципліни, культура мови, практична стилістика.  
Віч-на-віч з мовою Катерина Климова перша редакція посібника "Основи культури і техніки мовлення" з грифом Міністерства
Категорія: Література та мови.   Предмет: Основи культури і техніки мовлення.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Плани практичних занять з літератури для дітей дошкільного віку (для студентів ННІ педагогіки, ІІ курс, І сем.) Марущак О.М.
Категорія: Література та мови.   Предмет: Література для дітей дошкільного віку.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Плани практичних занять з УМПС (ІІ курс, І сем.) для студентів ННІ педагогіки та фізико-математичного факультету Марущак О.М.
Категорія: Література та мови.   Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням).  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Літературознавство як наука
Категорія: Література та мови.   Предмет: Вступ до літературознавства.  
Практична стилістика сучасної української мови (навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ) Марущак О.М.
Категорія: Література та мови.   Предмет: Практична стилістика сучасної української мови.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Сучасна стратегія бароко Юрчук О.О.
Категорія: Література та мови.  
Сучасна українська література Юрчук О.О. Посібник з історії української літератури кінця ХХ – поч. ХХІ ст. пропонується для студентів стаціонару та заочної форми навчання. Він допоможе студентам засвоїти особливості розвитку сучасного українського літературного процесу (теоретична частина). Також студенти отримають термінологічний словник, матеріали для спецкурсу (практична частина).
Категорія: Література та мови.  
Лабораторна робота №6. Створення складних звітів (1 модуль)
Категорія: Інформатика.   Предмет: Бази даних.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Лабораторна робота №5. Створення складних форм (1 модуль)
Категорія: Інформатика.   Предмет: Бази даних.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Лабораторна робота №4. Формування складних запитів (1 модуль)
Категорія: Інформатика.   Предмет: Бази даних.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Лабораторна робота №3. Розробка інфологічної моделі і створення структури реляційної бази даних (1 модуль)
Категорія: Інформатика.   Предмет: Бази даних.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Лабораторна робота №2. Формування запитів на вибірку. Створення звітів із групуванням даних (1 модуль)
Категорія: Інформатика.   Предмет: Бази даних.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !


Астрономія та космонавтика [0]
Банківська справа та страхування [0]
Безпека життєдіяльності та охорона праці [6]
Біологія, ботаніка та анатомія [11]
Будівництво та архітектура [0]
Бухгалтерський облік та аудит [0]
Виробництво і технології [2]
Військова справа та громадянська оборона [0]
Географія [0]
Геологія, гідрология и геодезія [0]
Готельно-ресторанна справа [31]
Держава та право [122]
Екологія та охорона природи [0]
Економіка та економічна теорія [13]
Економіко-математичне моделювання [10]
Етика та естетика [0]
Журналістика, видавнича справа та ЗМІ [1]
Іноземні мови та мовознавство [96]
Інформатика [167]
Історія [7]
Комунікації, радіоелектроніка, зв’язок [3]
Краєзнавство та етнографія [3]
Кулінарія та продукти харчування [0]
Культура і мистецтво [19]
Література та мови [12]
Маркетинг, реклама и торгівля [58]
Математика [35]
Медицина [21]
Менеджмент та трудові відносини [50]
Міжнародні відносини та світова економіка [3]
Музика [10]
Педагогіка [60]
Політологія [118]
Програмування, комп’ютери і кібернетика [39]
Психологія [119]
Релігія і міфологія [0]
Різне [11]
Сільське, лісове господарство та землекористування [0]
Соціологія і суспільствознавство [3]
Спорт та туризм [44]
Транспорт [0]
Фізика и енергетика [0]
Філософія [19]
Фінанси, гроші і податки [3]
Хімія [3]

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
01.03.2023 лекція 4
20.02.2023 Лекційний курс з ОК Інформаційні технології
12.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК Історія місцевого самоврядування Маркевич О. В.
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Організація ресторанного господарства
18.02.2022 ОМЗ лекція №5
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Слайди
12.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК Українська та зарубіжна культура
12.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК Екологічне та земельне право
18.02.2023 Тема 6. Використання математичних, статистичних функцій та функції дата та час для обробки інформації в електронних таблицях MS Excel
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Основи медичних знань і безпека життєдіяльності