Навчально-методичні матеріали >> Інше >> філософія науки

Тести [0]


Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
12.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК Українська та зарубіжна культура
07.03.2023 Матеріали лекційного курсу «Технології створення програмних продуктів» (122 КН)
01.04.2023 Матеріали до лекційних занять. Освітня компонента "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / галузь знань 09 Біологія, спеціальність 091 Біологія, освітньо-наукова програма "Зоологія"
12.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК Криміналістика
09.03.2023 Лекційний курс з ОК Менеджмент та самоменеджмент
27.02.2023 Інструктивно-методичні рекомендації. Вступ до перекладознавства. Теорія і практика перекладу з англійської мови
15.09.2020 Теми лекцій з ОК «Всесвітні і регіональні об’єднання та організації»
20.04.2023 Сучасна система наукової інформації, наукометрія, трансфер технології та управління науковими проектами
28.09.2014 Лекції з курсу "Малюнок в практиці психодіагностики"
05.03.2023 Інформаційна безпека