Навчально-методичні матеріали >> Лекції >> Соціальна педагогіка

Тести [0]


Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
15.02.2023 Матеріали до лекцій ОК "Хмарні технології в освіті"
12.12.2010 Порядковий тип даних
01.04.2023 Матеріали до лекційних занять. Освітня компонента "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / галузь знань 09 Біологія, спеціальність 091 Біологія, освітньо-наукова програма "Зоологія"
07.03.2023 Матеріали лекційного курсу «Технології створення програмних продуктів» (122 КН)
23.06.2022 Лекція № 4 – 5. Основні елементи інтерфейсу програми Blender 3D. Створення та редагування мешів. Поняття «меш».
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Слайди
28.08.2020 Матеріали лекційного заняття
12.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК Політична історія України
20.02.2023 Лекційний курс з ОК
13.11.2014 MICROSOFT OFFICE. СКЛАД, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ПРОГРАМИ-ДОДАТКА