Навчально-методичні матеріали >> Самостійна робота >> РћСЃРЅРѕРІРё спілкування науковою іноземною РјРѕРІРѕСЋ

Тести [0]


Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
12.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК Економічна теорія
28.09.2017 Перетворення фігур у просторі
12.12.2010 Рядки символів
26.09.2012 Програмне забезпечення (ПЗ). Апаратне забезпечення інформаційної системи
23.10.2022 Вступ. Історія розвитку масажу.
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Слайди
01.04.2023 Матеріали до лекційних занять. Освітня компонента "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти / галузь знань 09 Біологія, спеціальність 091 Біологія, освітньо-наукова програма "Зоологія"
20.02.2023 Лекційний курс з ОК Управління інноваціями
15.09.2020 Теми лекцій з освітньої компоненти Внутрішня політика ЄС
22.02.2016 ОС та СП. Тема 2. Процеси та потоки. Слайди