Навчально-методичні матеріали >> Контрольні роботи >> Методика підготовки наукових прац, аналіз та інтерпритація результатів дослідження

Тести [0]


Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
Рекомендовані лекції
12.12.2010 Обробка графічної інформації
21.08.2020 Матеріали до лекційних занять з освітньої компоненти "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання (українська мова)»
19.05.2012 Теми лекцій з основ геометрії
12.12.2010 Введення, виведення даних. Лінійні програми
22.03.2016 ОС та СП. Тема 5. Безпека. Слайди
15.09.2020 Вступ до курсу "Політичні трансформації в ЦСЄ"
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів
26.09.2012 Програмне забезпечення (ПЗ). Апаратне забезпечення інформаційної системи
28.08.2020 Політичні трансформації у Чехословаччині
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Слайди