Навчально-методичні матеріали >> РљРЅРёРіРё та електронні підручники >> Диференціальні та інтегральні СЂС–РІРЅСЏРЅРЅСЏ

Тести [0]


Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
Рекомендовані лекції
15.02.2022 Безпека в Інтернеті
15.09.2020 Вступ до курсу "Політичні трансформації в ЦСЄ"
15.02.2022 Веб-графіка
15.09.2020 Плани лекцій ОК Правознавство
15.02.2022 Основні поняття Інтернету
18.02.2022 Оператори умови if, else, elif. Цикли while та for.
17.02.2022 Авторське право на програмний продукт
17.02.2022 Тестування програмного продукту
21.08.2020 Матеріали до лекційних занять з освітньої компоненти "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання (українська мова)»
17.02.2022 Теоретичні основи подання інформації