Навчально-методичні матеріали >> Самостійна робота >> Історія менеджменту

Тести [0]


Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
27.09.2012 Літературознавство як наука
09.02.2023 Лекційний курс з ОК Гігієна і санітарія в галузі
10.02.2023 Тема 2. Оптимізаційні задачі управління запасами
01.03.2023 лекція2
20.02.2022 Скриптова мова програмування JavaScript: призначення, основи роботи зі скриптами
20.02.2023 Матеріали до лекцій "Комп`ютерні технології в управлінні та навчальному процесі"
10.02.2023 Тема 1. Предмет і задачі комп’ютерно-аналітичної діяльності
18.02.2022 Оголошення змінних в JS. Дії над змінними пріоритет дій. Введення та виведення даних. Умовний оператор if. Оператор вибору switch. Цикли.
11.02.2023 Лекція № 2. Базова документація, яка виконується у процесі UX/UI проектування.
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів