к.п.н. Usata Olena

Факультет: Фізико-математичний
Кафедра: Кафедра прикладної математики та інформатики

Навчально-методичні матеріали [11]

Лабораторні роботи [1]
02.20.2022 Цифровізація усіх сфер суспільного життя. Понятійний апарат..
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Цифрові технології в навчальному процесі.  

Лекції [10]
02.20.2022 Скриптова мова програмування JavaScript: призначення, основи роботи зі скриптами.
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Інтернет-технології.  
02.20.2022 Графіка та мультимедія для вебсередовища.
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Інтернет-технології.  
02.20.2022 Каскадні таблиці стилів CSS3.
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Інтернет-технології.  
02.20.2022 Забезпечення комунікації усіх учасників освітнього процесу в умовах цифровізації освіти..
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Цифрові технорлогії в навчальному процесі.  
02.20.2022 Підготовка та проведення занять з використанням цифрових технологій..
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Цифрові технорлогії в навчальному процесі.  
02.20.2022 Мова гіпертекстової розмітки HTML5.
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Інтернет-технології.  
02.20.2022 Основи проектування та верстки вебсторінок.
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Інтернет-технології.  
02.15.2022 Цифровізація освітнього середовища закладу освіти. .
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Цифрові технорлогії в навчальному процесі.  
02.15.2022 Цифрові технології в освіті. Інтернет-ресурси в освітній галузі України. Інтернет-ресурси в освітній галузі України. .
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Цифрові технорлогії в навчальному процесі.  
02.15.2022 Цифровізація суспільста, нормативно-правовий супровід..
Опубліковано: Olena Usata   Категорія: Інформатика.   Предмет: Цифрові технології в навчальному процесі.  

Тести [0]


Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
Рекомендовані лекції
20.02.2022 Забезпечення комунікації усіх учасників освітнього процесу в умовах цифровізації освіти.
17.02.2022 Інформатика. Інформація та інформаційні процеси.
29.06.2022 Лекція № 3. Особливості роботи в онлайн сервісі Figma.com.
08.02.2022 Матеріали лекції 1 з ОК "Комп`ютерне моделювання"
18.02.2022 Особливості синтаксису мови програмування Python
12.12.2010 Використання підпрограм та функцій користувача
28.08.2020 Руйнація імперій та їх наслідки
24.04.2020 Заняття як форма ознайомлення дітей з природним довкіллям
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Тези
28.09.2014 Лекції з курсу "Сучасні підходи у психології особистості" для студентів VІ курсу спеціальностей 8.03010201 Психологія та 8.03010301 Практична психологія