Кириченко Віктор Васильович

Факультет: Соціально психологічний
Кафедра: Кафедра соціальної та практичної психології

Навчально-методичні матеріали [4]

Інше [1]
09.25.2020 Методичні рекомендації до курсу «Методологічні засади психологічних досліджень». Журавльова Л.П. для здобувачів третього рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія
Опубліковано: Віктор Васильович Кириченко   Категорія: Психологія.   Предмет: Методичні рекомендації до курсу «Методологічні засади психологічних досліджень».  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

Книги та електронні підручники [3]
12.26.2014 Кириченко В.В. Психологічні основи професійної адаптації та вибору професії : Навчальний посібник / В. В. Кириченко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 110 с. . Кириченко Віктор Васильович У навчальному виданні представлені узагальнення останніх досліджень у галузі психології праці, які стосуються проблем професійного вибору суб’єкта соціальних відносин та його адаптації до трудової діяльності. Робота базується на авторських дослідженнях у галузі психології праці, проведених під керівництвом академіка В.О. Моляко та професора О.Л. Музики. Посібник адресований студентам психологічних спеціальностей та усім, хто цікавиться проблемами професійного розвитку.
Опубліковано: Віктор Васильович Кириченко   Категорія: Психологія.   Предмет: Психологія праці.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
05.27.2014 Кириченко В.В. Психологія інформаційної діяльності : навчальний посібник / Віктор Кириченко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 130 с.. Кириченко В.В. У посібнику проаналізовано теоретико-методологічні проблеми інформаційної діяльності суб’єкта соціальних відносин. Представлено сучасні погляди на проблеми екологічної безпеки інформації, діяльності засобів масової інформації та формування громадської думки. Для студентів, які здобувають фахову підготовку за напрямком 0301 «Соціально-політичні науки».
Опубліковано: Віктор Васильович Кириченко   Категорія: Психологія.   Предмет: Психологія інформаційної діяльності.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
05.27.2014 Мазяр О.В., Кириченко В.В. Психологія праці : модульний курс : навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11-5837 від 18.04.2014)) / Олег Васильович Мазяр, Віктор Васильович Кириченко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 190 с.. Кириченко В.В., Мазяр О.В. У посібнику проаналізовано теоретичні та методологічні основи психології праці. Представлено сучасні погляди на проблеми вивчення суб’єкта праці, психологію професій і міжособистісної взаємодії. Посібник містить теоретичні узагальнення, що дають можливість всебічно вивчити проблему особистісного розвитку працівника
Опубліковано: Віктор Васильович Кириченко   Категорія: Психологія.   Предмет: Психологія праці.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

Тести [0]


Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
Рекомендовані лекції
24.04.2020 Заняття як форма ознайомлення дітей з природним довкіллям
15.09.2020 Плани лекцій ОК Правознавство
24.04.2020 Еколого-розвивальне середовище в ЗДО. Куточок живої пирироди
12.12.2010 Записи
12.12.2010 Робота з масивами даних
12.12.2010 ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування
15.09.2020 Теми лекцій з освітньої компоненти Внутрішня політика ЄС
12.12.2010 Константи, змінні. Типи даних
12.12.2010 Обробка графічної інформації
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів