доктор педагогічних наук Кучерук Оксана Анатоліївна

Факультет: ННІ Філології та журналістики

Навчально-методичні матеріали [4]

Інше [4]
10.04.2021 Асистентська педагогічна практика аспіранта. Кучерук О.А., Башманівська Л. А., Усатий А. В., Шевцова Л. С. У методичних рекомендаціях на допомогу аспірантам, які проходять виробничу асистентську педагогічну практику, визначено особливості організації та проходження педагогічної практики, наведено вимоги до оцінювання її результатів, приклади оформлення звіту й щоденника практиканта.
Опубліковано: Оксана Анатоліївна Кучерук   Категорія: Педагогіка.   Предмет: Асистентська педагогічна практика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
08.21.2020 Методичні рекомендації до освітнього компонента «Актуальні проблеми теорії та практики середньої освіти» . Кучерук О.А. Методичні рекомендації містять навчально-методичний комплекс із освітнього компонента, зокрема загальні відомості про навчальну дисципліну «Актуальні проблеми теорії та практики середньої освіти», плани лекцій, вказівки на допомогу аспірантам щодо підготовки до практичних занять і самостійної роботи, вимоги до модульних контрольних робіт, орієнтовні завдання до підсумкового контролю, критерії оцінювання.
Опубліковано: Оксана Анатоліївна Кучерук   Категорія: Педагогіка.   Предмет: Актуальні проблеми теорії та практики середньої освіти.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
08.21.2020 Методичні рекомендації до освітнього компонента «Інноваційні технології у середній освіті» . Кучерук О.А. Методичні рекомендації містять навчально-методичний комплекс, зокрема загальні відомості про навчальну дисципліну «Інноваційні технології у середній освіті», плани лекцій, критерії оцінювання, вказівки на допомогу аспірантам щодо підготовки до практичних занять і самостійної роботи, приклади тестів, орієнтовні завдання для підсумкового контролю.
Опубліковано: Оксана Анатоліївна Кучерук   Категорія: Педагогіка.   Предмет: Інноваційні технології у середній освіті\r\nІнноваційні технології у середній освіті\r\nІнноваційні технології у середній освіті.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
08.21.2020 Методичні рекомендації до освітнього компонента «Методологія підготовки, представлення дисертаційної роботи та оформлення наукових досліджень» . Кучерук О.А. Методичні рекомендації містять навчально-методичний комплекс із освітнього компонента, зокрема загальні відомості про навчальну дисципліну «Методологія підготовки, представлення дисертаційної роботи та оформлення наукових досліджень», плани лекцій, вказівки на допомогу аспірантам щодо підготовки до практичних занять і самостійної роботи, орієнтовні питання до заліку, приклади тестових завдань,критерії, шкалу оцінювання, схему нарахування балів з курсу.
Опубліковано: Оксана Анатоліївна Кучерук   Категорія: Педагогіка.   Предмет: Методологія підготовки, представлення дисертаційної роботи та оформлення наукових досліджень Методологія підготовки, представлення дисертаційної роботи та оформлення наукових досліджень.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

Тести [0]


Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
Рекомендовані лекції
21.08.2020 Матеріали до лекційних занять з освітньої компоненти "Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти" для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-наукова програма «Теорія та методика навчання (українська мова)»
10.01.2015 Publisher створення візитки
15.09.2020 Теми лекцій з ОК «Всесвітні і регіональні об’єднання та організації»
12.12.2010 Вирази, операції. Числові функції
28.08.2020 Тези лекції Тема 1 з ОК "Конституціоналізм і правова політика"
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами
15.09.2020 Організаційна структура Європейського Союзу
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
12.12.2010 Введення, виведення даних. Лінійні програми
15.09.2020 Сучасні трансформації в Польщі (та Угорщині)