Маркевич Оксана Валентинівна

Навчально-методичні матеріали [22]

Лекції [3]
09.15.2020 Плани лекційних занять з освітньої компоненти "Конституціоналізм і правова політика". Маркевич О. В. Плани лекційних занять, розподіл годин та список використаних джерел та літератури.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Плани лекцій ОК Правознавство. Маркевич О. В. Теми, плани лекцій з ОК Правознавство
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Правознавство.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
08.28.2020 Тези лекції Тема 1 з ОК "Конституціоналізм і правова політика". Маркевич О. В.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

Контрольні роботи [1]
09.15.2020 Тестові завдання з освітньої компоненти «Конституціоналізм і правова політика» . Маркевич О. В. Тестові завдання з освітньої компоненти «Конституціоналізм і правова політика».
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

Книги та електронні підручники [6]
09.15.2020 Правова політика України. Подано аналітичну доповідь і стислий виклад виступів та повідомлень науковців, аналітиків, експертів, юристів-практиків, представників органів державної влади на науково-практичній конференції «Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування», яку організовано відділом державної правової політики Національного інституту стратегічних досліджень спільно з Національною академією правових наук України та проведено 5 грудня 2012 р. Конференція була присвячена обговоренню питання концептуалізації та підвищення ефективності правової політики в Україні; основних напрямів формування і розвитку правової політики, у т.ч. в умовах глобалізації та європейської інтеграції тощо.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Конституційне право зарубіжних країн. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна, В. О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В. О. Ріяки. — 2е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Місцеве самоврядування в Україні. Маркевич О. В. наукова публікація викладача дисципліни "Конституціоналізм і правова політика" на тему "Місцеве самоврядування в Україні: європейський досвід та українські реалії"
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Місцеве самоврядування в Україні. Маркевич О. В. наукова публікація викладача дисципліни "Конституціоналізм і правова політика" на тему "Місцеве самоврядування в Україні: європейський досвід та українські реалії"
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Історія розвитку конституціоналізму в Україні. Козаченко А. І. Історія розвитку конституціоналізму в Україні: Навч. посібник. – Полтава: “Астрая”, 2020. – 217 с. Історія розвитку конституціоналізму в Україні – історико-теоретична юридична навчальна дисципліна, яка пропонується для вивчення у юридичних навчальних закладах вищої освіти на вибір студентів. Навчальний посібник містить інформацію про конституційні ідеї та концепції відомих науковців та політичних діячів України, аналіз змісту конституційних нормативно-правових актів, характеристику конституційних інститутів і конституційного процесу з огляду на основні періоди формування вітчизняного конституціоналізму. Актуальність вивчення історії українського конституціоналізму зумовлюється тим, що отримані знання дадуть можливість краще зрозуміти закономірності та особливості конституційного процесу в Україні у наш час.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Посібник з Правознавства. Магась-Демидас Ю.І., Рудницька О.П., Войтович Н.Ф. Правознавство: навчальний посібник. − Житомир: ЖДУ ім. Івана Франка, 2019. − 343 с.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Правознавство.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

СКР [2]
09.15.2020 Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів ОК Правознавство. Маркевич О. В. Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з освітньої компоненти «Правознавство» для студентів історичного факультету спеціальності 052 Політологія. Тема, план розгляду теми, завдання для опрацювання, задачі, список рекомендованої літератури.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Правознавство.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
08.28.2020 Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з освітньої компоненти «Конституціоналізм і правова політика». Маркевич О. В. Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з освітньої компоненти «Конституціоналізм і правова політика». Реми рефератів.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

Інше [10]
09.15.2020 Питання до іспиту з освітньої компоненти «Конституціоналізм і правова політика» . Маркевич О. В. Питання до іспиту з освітньої компоненти «Конституціоналізм і правова політика»
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Силабус ОК "Правознавство". Маркевич О. В.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Правознавство.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Робоча програма ОК "Правознавство". Маркевич О. В.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Правознавство.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Навчальна програма ОК "Правознавство". Маркевич О. В.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Правознавство.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з ОК Правознавство. Маркевич О. В. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з освітньої компоненти «Правознавство» для студентів спеціальності 052 Політологія
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Правознавство.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Питання до заліку з ОК Правознавство. Маркевич О. В. Перелік орієнтовних питань до заліку з ОК Правознавство спеціальності 052 Політологія
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Правознавство.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
09.15.2020 Тестові завдання з ОК Правознаство. Маркевич О. В. Тестові завдання з ОК Правознавство для студентів спеціальності 052 Політологія
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Правознавство.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
08.28.2020 Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з курсу «Конституціоналізм і правова політика». Маркевич О. В. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з курсу «Конституціоналізм і правова політика». Теми, плани семінарських занять, завдання для виконання, контрольні питання для самоперевірки, терміни і поняття для засвоєння. Список рекомендованої літератури.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
08.28.2020 Робоча програма ОК "Конституціоналізм і правова політика". Маркевич О. В.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
08.28.2020 Навчальна програма ОК "Конституціоналізм і правова політика". Маркевич О. В.
Опубліковано: Оксана Валентинівна Маркевич   Категорія: Політологія.   Предмет: Конституціоналізм і правова політика.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

Тести [0]


Останні створені тести
16.03.2021 Границя, неперервність, похідна
17.04.2020 Методика проведення природознавчої розповіді з дітьми дошкільного віку
08.04.2019 Нова історія країн Азії та Африки
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
22.10.2012 Цивільний захист
Рекомендовані лекції
28.09.2014 Лекції з курсу "Основи психокорекції"
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ
15.09.2020 План лекцій з освітньої компоненти Міжнародна політикаЄС
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів
12.12.2010 Структура та синтаксис програм
12.12.2010 Рекурсія
15.09.2020 Лекція.Торговельна та гуманітарна політика Європейського Союзу
24.04.2020 Заняття як форма ознайомлення дітей з природним довкіллям
28.08.2020 Матеріали лекційного заняття 2
12.12.2010 Алфавіт