Кривонос О. М.

Факультет: Фізико-математичний
Кафедра: Кафедра прикладної математики та інформатики

Навчально-методичні матеріали [35]

Лабораторні роботи [6]
Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Робота з підпрограмами
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Робота з рядковими та символьними величинами.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Робота з циклічними програмами
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Робота з масивами даних.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Розробка та описання програм з розгалуженнями
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  

Книги та електронні підручники [3]
Лекція 2 ООП
Категорія: Інформатика.   Предмет: ООП.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Лекція 1 ООП
Категорія: Інформатика.   Предмет: ООП.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Початки програмування Спірін О. М., Кривонос О. М.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

Лекції [26]
Лекція 3 - ООП
Категорія: Інформатика.   Предмет: ООП.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !
Лекція - 1 ООП
Категорія: Інформатика.   Предмет: ООП.  
Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ Процес розв’язку більшості задач з використанням ЕОМ можна розбити на декілька характерних етапів: постановка задачі, описання алгоритму, запис і трансляція програми, налагодження програми, експлуатація програми.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Поняття про алгоритм Алгоритм – це точне і повне описання послідовності виконання скінчених дій, необхідних для розв’язку зада-чі даного типу. Слово “алгоритм” виникло від algorithmi – латинської форми написання імені великого математика аль-Хорезмі, який у ІХ ст. описав правила виконання арифметичних дій над числами у
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Структурний підхід до алгоритмізації Розробка алгоритмів розв’язування задач на ЕОМ ставить деякі природні вимоги до алгоритмів: алгоритм має бути зрозумілим і легко сприйматися не тільки його розробником, необхідно, щоб алгоритм можна було легко перевірити, а також модифікувати його без суттєвої перебудови всієї структури.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування Щоб виконати алгоритм розв’язку задачі за прийнят-ний час, від виконавця вимагається достатньо велика швидкодія. Необхідність у таких виконавцях призвела до появи ЕОМ в середині 40-х років ХХ ст. Комп’ютери – ав-томатичні виконавці алгоритму. Кожна ЕОМ виконує задану їй програму автоматично без втру
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Алфавіт Характеристики алгоритмічних мов розглядатимемо, базуючись на роботі з: мовою програмування Basic (вер-сія MSX-Basic); мовою програмування Pascal (версія 5.5), мовою програмування С (версія 3.0).
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Константи, змінні. Типи даних Усі дані програми інтерпретуються як константи або змінні. Константи не змінюють свого значення до завершення роботи програми. Константи бувають числовими та символьними. Змінні на відміну від констант можуть необмежену кількість разів змінювати своє значення і використовуються у програмі як носії в
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Вирази, операції. Числові функції Зміні та константи всіх типів використовуються у виразах. Вираз задає порядок виконання дій над елементами даних і складається з операндів (констант, змінних, звернень до функцій), круглих дужок та знаків операцій.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Структура та синтаксис програм У зразках та прикладах програм символами { } будемо обмежувати ті фрагменти, які можуть бути відсутні у тексті програм. Такими ж символами будемо обмежувати авторські коментарі, які не записуються до тексту програм. У символах < > поміщатимемо смислове описання параметрів (фрагментів), які необхідно
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Введення, виведення даних. Лінійні програми Мало програм обходиться без введення даних і майже нема таких, що не виводять отримані результати. Передача даних програмі та виведення результатів програми є необхідним елементом програми. Зразу зазначимо, що організація введення та виведення даних у різних мовах
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Програми з розгалуженнями У розглянутих раніше прикладах та задачах всі дії виконувались послідовно одна за одною, але насправді таких задач дуже мало. Багато задач вимагає від виконавця змінити послідовність виконання дій у залежності від певних умов. Під вказаними умовами будемо розуміти логічні вирази, кожен з яких може
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Циклічні програми При розв’язуванні багатьох задач іноді доводиться багаторазово виконувати певні дії. Такий процес назвемо циклічним, а відповідні алгоритми та програми – циклічними. Для графічного описання алгоритмів розв’язку таких задач використовується базова структура “цикл”. У математиці прикладом циклу є пр
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Робота з масивами даних Розв’язування на ЕОМ багатьох задач пов’язане з обробкою великої кількості числових даних. Ці данні подаються, як правило, в вигляді різноманітних таблиць — масивів, множин.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Робота з рядковими та символьними величинами Крім чисел, мови програмування можуть оперувати з окремими словами, наборами слів (реченнями, текстами). При цьому слова та їх набори необов’язково повинні мати смисл з точки зору людини – це можуть бути будь-які послідовності символів.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Використання підпрограм та функцій користувача Під основним алгоритмом будемо розуміти алгоритм, використання якого забезпечує розв’язування даної (основної) задачі. Іноді при повному розв’язку основної задачі можна виділити деякий її фрагмент – окрему допоміжну задачу, яка або раніше була розв’язана користувачем, або розв’язок якої є відомим
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
РЕДАКТОР TURBO PASCAL 5.5 Система Turbo Pascal розроблена фірмою Borland для комп’ютерів IBM PC. Існує кілька версій цієї системи програмування, що містить транслятор, редактор, різні сервісні функції для роботи з файлами, а також бібліотеки, які дозволяють будувати зображення, використовувати в програмі засоби операційної
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Різні способи задання циклічних процесів Який з циклів використовувати? Питання, винесене в заголовок параграфа постійно постає перед програмістами та тими, хто ними намагається стати. Дійсно, який з циклів краще використовувати і чому?
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Введення та виведення даних з використанням текстових файлів Одиницею зберігання інформації на диску є файл. Він має ім’я і займає на диску певну область, розмір якої залежить від об’єму файлу. В файлах зберігають документи, програми, малюнки – тобто все, що можна записати при допомозі чисел і символів.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Множини В математиці є таке фундаментальне поняття як множина. Мова програмування Паскаль дає нам можливість працювати з множинами. На відміну від математики, мова програмування Паскаль може працювати тільки з скінченими множинами (максимальна кількість елементів 225, до речі це стосується і масивів). Всі е
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Порядковий тип даних Мова Паскаль дозволяє програмісту створювати власні типи даних. Один із них називається перелічуваний тип. Він задається програмістом шляхом переліку в круглих дужках усіх припустимих значень типу.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Рядки символів Програмісту доступні окремі символи змінного рядку.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Записи Запис - це структурований тип даних.Визначення типу запис починається ідентифікатором RECORD і закінчується словом END. Між ними записується список елементів, які називаються полями, із зазначенням ім’я поля і типом кожного поля.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Рекурсія Програміст розробляє програму, зводячи вихідну задачу до більш простої. Серед цих задач може виявитися і початкова, але в спрощеній формі. Іншими словами, частиною алгоритму обчислення функції буде обчислення цієї ж функції.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Обробка графічної інформації Ініціалізація графічного режиму Більшу частину інформації, яку сприймає людина є зоровою. Це можуть бути графіки, малюнки, схеми тощо. Комп’ютер також дає нам можливість не тільки створювати, але й обробляти (корегувати, змінювати) певні графічні образи.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Переборні задачі Задача комівояжера Деякі задачі розв’язують, перебираючи можливі розв’язки і перевіряючи, яке з них істина. При цьому треба подбати, щоб істинний розв’язок був серед можливих, інакше його не знайти. Якщо невідомий інший спосіб розв’язку задачі, її називають переборною.
Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  

Тести [1]

12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ .
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Переглядів: 4241

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
30.05.2012 Landeskunde (Schweiz,Österreich,Deutschland) Тест для студентів 2 курсу неспеціальних факультетів
12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ
Рекомендовані лекції
12.02.2023 Господарське право та господарський процес
27.02.2023 Матеріали лекційного курсу з ОК "Вступ до мовознавства"
09.02.2023 Інформація та інформаційні процеси
12.12.2010 Робота з масивами даних
09.03.2023 Лекційний курс з ОК Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
15.02.2023 Матеріали до лекцій ОК "Основи наукових досліджень"
19.02.2023 МАТЕРІАЛИ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ "Теоретичні основи інформатики та інформаційно-комунікаційні технології" 1 курс
15.02.2022 Цифрові технології в освіті. Інтернет-ресурси в освітній галузі України. Інтернет-ресурси в освітній галузі України.
21.02.2023 Лекційний курс з ОК Економіка і фінанси підприємства
12.02.2023 Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій