Кривонос О. М.

Факультет: Фізико-математичний
Кафедра: Кафедра прикладної математики та інформатики

Навчально-методичні матеріали [31]

Лабораторні роботи [6]
10.05.2012 Введення та виведення даних, розробки та опису лінійних програм..
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Робота з підпрограмами.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами..
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Робота з циклічними програмами.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Робота з масивами даних..
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Розробка та описання програм з розгалуженнями.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  

Книги та електронні підручники [1]
12.12.2010 Початки програмування. Спірін О. М., Кривонос О. М.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Для завантаження необхідно авторизуватись чи зареєструватись !

Лекції [24]
12.12.2010 Етапи розв’язання задач з використанням ЕОМ. Процес розв’язку більшості задач з використанням ЕОМ можна розбити на декілька характерних етапів: постановка задачі, описання алгоритму, запис і трансляція програми, налагодження програми, експлуатація програми.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Поняття про алгоритм. Алгоритм – це точне і повне описання послідовності виконання скінчених дій, необхідних для розв’язку зада-чі даного типу. Слово “алгоритм” виникло від algorithmi – латинської форми написання імені великого математика аль-Хорезмі, який у ІХ ст. описав правила виконання арифметичних дій над числами у
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Структурний підхід до алгоритмізації. Розробка алгоритмів розв’язування задач на ЕОМ ставить деякі природні вимоги до алгоритмів: алгоритм має бути зрозумілим і легко сприйматися не тільки його розробником, необхідно, щоб алгоритм можна було легко перевірити, а також модифікувати його без суттєвої перебудови всієї структури.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 ЕОМ як виконавець алгоритму. Мови програмування. Щоб виконати алгоритм розв’язку задачі за прийнят-ний час, від виконавця вимагається достатньо велика швидкодія. Необхідність у таких виконавцях призвела до появи ЕОМ в середині 40-х років ХХ ст. Комп’ютери – ав-томатичні виконавці алгоритму. Кожна ЕОМ виконує задану їй програму автоматично без втру
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Алфавіт. Характеристики алгоритмічних мов розглядатимемо, базуючись на роботі з: мовою програмування Basic (вер-сія MSX-Basic); мовою програмування Pascal (версія 5.5), мовою програмування С (версія 3.0).
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Константи, змінні. Типи даних. Усі дані програми інтерпретуються як константи або змінні. Константи не змінюють свого значення до завершення роботи програми. Константи бувають числовими та символьними. Змінні на відміну від констант можуть необмежену кількість разів змінювати своє значення і використовуються у програмі як носії в
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Вирази, операції. Числові функції. Зміні та константи всіх типів використовуються у виразах. Вираз задає порядок виконання дій над елементами даних і складається з операндів (констант, змінних, звернень до функцій), круглих дужок та знаків операцій.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Структура та синтаксис програм. У зразках та прикладах програм символами { } будемо обмежувати ті фрагменти, які можуть бути відсутні у тексті програм. Такими ж символами будемо обмежувати авторські коментарі, які не записуються до тексту програм. У символах < > поміщатимемо смислове описання параметрів (фрагментів), які необхідно
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Введення, виведення даних. Лінійні програми. Мало програм обходиться без введення даних і майже нема таких, що не виводять отримані результати. Передача даних програмі та виведення результатів програми є необхідним елементом програми. Зразу зазначимо, що організація введення та виведення даних у різних мовах
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Програми з розгалуженнями. У розглянутих раніше прикладах та задачах всі дії виконувались послідовно одна за одною, але насправді таких задач дуже мало. Багато задач вимагає від виконавця змінити послідовність виконання дій у залежності від певних умов. Під вказаними умовами будемо розуміти логічні вирази, кожен з яких може
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Циклічні програми. При розв’язуванні багатьох задач іноді доводиться багаторазово виконувати певні дії. Такий процес назвемо циклічним, а відповідні алгоритми та програми – циклічними. Для графічного описання алгоритмів розв’язку таких задач використовується базова структура “цикл”. У математиці прикладом циклу є пр
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Робота з масивами даних. Розв’язування на ЕОМ багатьох задач пов’язане з обробкою великої кількості числових даних. Ці данні подаються, як правило, в вигляді різноманітних таблиць — масивів, множин.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Робота з рядковими та символьними величинами. Крім чисел, мови програмування можуть оперувати з окремими словами, наборами слів (реченнями, текстами). При цьому слова та їх набори необов’язково повинні мати смисл з точки зору людини – це можуть бути будь-які послідовності символів.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Використання підпрограм та функцій користувача. Під основним алгоритмом будемо розуміти алгоритм, використання якого забезпечує розв’язування даної (основної) задачі. Іноді при повному розв’язку основної задачі можна виділити деякий її фрагмент – окрему допоміжну задачу, яка або раніше була розв’язана користувачем, або розв’язок якої є відомим
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 РЕДАКТОР TURBO PASCAL 5.5 . Система Turbo Pascal розроблена фірмою Borland для комп’ютерів IBM PC. Існує кілька версій цієї системи програмування, що містить транслятор, редактор, різні сервісні функції для роботи з файлами, а також бібліотеки, які дозволяють будувати зображення, використовувати в програмі засоби операційної
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Різні способи задання циклічних процесів. Який з циклів використовувати? Питання, винесене в заголовок параграфа постійно постає перед програмістами та тими, хто ними намагається стати. Дійсно, який з циклів краще використовувати і чому?
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Введення та виведення даних з використанням текстових файлів. Одиницею зберігання інформації на диску є файл. Він має ім’я і займає на диску певну область, розмір якої залежить від об’єму файлу. В файлах зберігають документи, програми, малюнки – тобто все, що можна записати при допомозі чисел і символів.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Множини. В математиці є таке фундаментальне поняття як множина. Мова програмування Паскаль дає нам можливість працювати з множинами. На відміну від математики, мова програмування Паскаль може працювати тільки з скінченими множинами (максимальна кількість елементів 225, до речі це стосується і масивів). Всі е
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Порядковий тип даних. Мова Паскаль дозволяє програмісту створювати власні типи даних. Один із них називається перелічуваний тип. Він задається програмістом шляхом переліку в круглих дужках усіх припустимих значень типу.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Рядки символів. Програмісту доступні окремі символи змінного рядку.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Записи. Запис - це структурований тип даних.Визначення типу запис починається ідентифікатором RECORD і закінчується словом END. Між ними записується список елементів, які називаються полями, із зазначенням ім’я поля і типом кожного поля.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Рекурсія. Програміст розробляє програму, зводячи вихідну задачу до більш простої. Серед цих задач може виявитися і початкова, але в спрощеній формі. Іншими словами, частиною алгоритму обчислення функції буде обчислення цієї ж функції.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Обробка графічної інформації. Ініціалізація графічного режиму Більшу частину інформації, яку сприймає людина є зоровою. Це можуть бути графіки, малюнки, схеми тощо. Комп’ютер також дає нам можливість не тільки створювати, але й обробляти (корегувати, змінювати) певні графічні образи.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
12.12.2010 Переборні задачі. Задача комівояжера Деякі задачі розв’язують, перебираючи можливі розв’язки і перевіряючи, яке з них істина. При цьому треба подбати, щоб істинний розв’язок був серед можливих, інакше його не знайти. Якщо невідомий інший спосіб розв’язку задачі, її називають переборною.
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  

Тести [1]

12.12.2010 ПОЧАТКИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. ВСТУП ДО ПРОГРАМУВАННЯ .
Опубліковано: О. М. Кривонос   Категорія: Програмування, комп’ютери і кібернетика.   Предмет: Початки програмування.  
Переглядів: 3304

Останні створені тести
30.09.2021 Інтерпретація тексту. Доперекладацький аналіз і редагування письмових текстів.
16.11.2015 Олімпійські ігри Стародавньої Греції. Відродження олімпійських ігор. Олімпійський рух сучасності.
28.10.2015 British Writers. Тест для студентів 4 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 The Passive Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
27.10.2015 Articles. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів
27.10.2015 The Active Voice. Тест для студентів 2 курсу ННІ педагогіки
08.10.2014 INTEL
26.09.2012 Мовнокомунікативна компетентність. Орфографічна складова
21.09.2012 OC Windows
31.05.2012 Lexikalisch-grammatischer Test. Тест для студентів 1 курсу неспеціальних факультетів.
Рекомендовані лекції
19.05.2012 Теми лекцій з основ геометрії
09.03.2016 ОС та СП. Тема 3. Керування пам'яттю. Тези
15.02.2022 Основні етапи розробки веб-сайту
10.02.2022 Матеріали лекції 1 для ОК "Хмарні технології в освіті"
28.08.2020 Політичні трансформації у Чехословаччині
17.02.2022 Загальносистемні принципи та етапи створення програм. Життєвий цикл програмного виробу
20.02.2022 Графіка та мультимедія для вебсередовища
15.02.2022 Типографіка
12.12.2010 Алфавіт
08.02.2022 Матеріали лекції 2 до ОК "Комп`ютерне моделювання"